Náhradní banner

Opona padá

4. 3. 2012;

(o naši nemocnici)

Náhodou jsem se dostal k tomuto textu: K orlovské nemocnici Ti sděluji, že na této problematice stále a pravidelně pracujeme. Naposledy jsme jednali o budoucnosti nemocnice a jejich aktuálních problémech na krajském úřadě s náměstkem hejtmana pro zdravotnictví ing. Konečným a dalšími dne 13.12.2011 - blíže zde.

Autorem je zastupitel Kocur (Volím Orlovou) a ty dvě věty jsou okopírované z jeho „ otcovské domluvy“ jinému zastupiteli.

Kocur, který sám sobě nalhává, že jeho snahy k něčemu povedou, je směšný, ale to se mu nikdo neodváží říct. Vedení Volím Orlovou samozřejmě musí předstírat, že o nemocnici „pořád a neustále“ bojuje, jinak by jejich umělé nafouklá bublina (petice za zachování nemocnice) splaskla a pohřbila ve svých lepkavých vnitřnostech jejich snahu oblbnout občany Orlové. Kdo sleduje dění kolem naši karvinské nemocnice a trochu se „v tom vyzná“, moc dobře ví, kdo o nemocnicích v kraji rozhoduje. Pokud někdo pochybuje, cituji z posledního usnesení Rady Moravskoslezského kraje:

Rada kraje (č. usnesení) 105/6807 29. 2. 2012
1. bere na vědomí

informace o záměrech změn v zabezpečení zdravotní péče v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, a v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, dle předloženého materiálu 105/6807 29. 2. 2012
2. souhlasí

se způsobem zabezpečení zdravotní péče dle bodu 1) tohoto usnesení, za podmínky souhlasného stanoviska zdravotních pojišťoven k úpravám a následným úhradám předmětné zdravotní péče v rámci zdravotního pojištění

A kde je náš Kocur & spol ? Stále se tváří, jakoby to byli oni, kteří rozhodují o budoucnosti orlovské nemocnice. Jistě, náměstek se s Kocurem bude dále bavit, protože on takovou neškodnou, nic neznamenající, slabě bzučící mouchu, nepotřebuje odstranit. Vždyť je za to dokonce chválen, jak spolupracuje.

Ano, většina občanů nesouhlasí s dalšími úspornými opatřeními ve zdravotnictví. Je proti rozdělení zdravotní péče na tzv. standardní a nadstandardní, snižování počtu specializovaných pracovišť i proti zvyšování poplatků, viz např. Průzkum CVVM, nebo (Anti)memorandum K ZÁMĚRU ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ RUŠIT NEMOCNICE A JEJICH ČÁSTI , které najdete zde.

Je třeba konečně důrazně ukázat, že jde o podvodné jednání, kdy neorientující se občané naletěli prohlášení, že záchrana orlovské nemocnice je v rukou vykutálených kariérních populistů.

K pozornosti mým ctěným čtenářům přikládám i fakt, že o nemocnici „bojoval“ v roce 2011 i opoziční zastupitel Sliwka (ODS): „Zděsil jsem se, když jsem zjistil, že nemocnice se stoletou tradicí se má přeměnit na zařízení s následnou péčí, a fakticky tak být zrušena. Zvažte odpovědně toto rozhodnutí.“ Aktivity Sliwky v tomto směru však (podle mých informací) klesly na bod mrazu poté, co se dnem 22. června 2011 stal novým členem zastupitelstva kraje. Možná se pletu, v tom se spoléhám na autorský tým VO (určitě mne poučí a uvede jak to je). Jo, a ještě něco: čelní „prudič„ našeho zastupitelstva kráčí nezadržitelně vstříc své další kariéře, která se trochu v Orlové zadrhla:

Rada kraje (č. usnesení) 105/6809 29. 2. 2012
1. odvolává

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Bc. Václava Planku z funkce člena komise investiční rady kraje 105/6809 29. 2. 2012
2. jmenuje

podle § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů p. Martina Sliwku, člena zastupitelstva kraje, členem komise investiční rady kraje 105/6809 29. 2. 2012
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje stanovit neuvolněnému členu zastupitelstva kraje p. Martinu Sliwkovi, ode dne 6. 6. 2012 měsíční odměnu za výkon funkce člena komise investiční rady kraje ve výši stanovené usnesením zastupitelstva kraje č. 16/1440 ze dne 22. 12. 2010
Článek byl přečten 2266×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik