Náhradní banner

Všem nám dali na frak

20. 2. 2012;

Inspirací pro toto zamyšlení se stal komentář, nazvaný Kulaté (kulatinové) zastupitelstvo, kterým popsal průběh jednání 10. zastupitelstva Mgr. Chlubna, přední aktivista hnutí, které se jmenuje Nezávislí.
Jsa povzbuzen pobídkou z jejich stránek ( pokud chcete komentovat článek, informovat naše zastupitele, máte možnost to provést pomocí komentářů) podělím se s vámi názorem, co si o tom myslím, akorát „to“ zveřejňuji u sebe (sebevědomě si myslím, že si to přečte více „lidí“).

Předpokládal jsem, že reakce Nezávislých na průběh zastupitelstva bude. Objevivši se text jsem rychlým čtením zvědavě přelétl, abych zjistil, zda jsem byl potrestán nebo dostal za vyučenou, za své ústní či písemné poznámky. Kupodivu nikoliv. Ale příliv slov, která jsou naskládaná vedle sebe, mnou opravdově otřásl. Když jsem totiž (na ose času o pár hodin později) začal text analyzovat, dospěl jsem k závěru, že jsem zřejmě někde jinde, v jiném světě a že nejsem schopen tu grandióznost BIG Chlubny pochopit. Propadl jsem naprosté depresi: je někdo jiný schopen k tak brilantně provedené slovní konstrukci konkurovat?

Zajímavým bod, který potvrdil mé úvahy z podzimu 2011.
Již tehdy jsem věděl, že dotační programy v následujících létech vyhlášeny nebudou.
Je pravda, že když lidé o svém dluhu ví včas a nedosahuje ještě ohromných výšin, jsou svolnější jej rychleji zaplatit.
Navrhla nechat volby veřejné a jen když to zastupitelstvo rozhodne, budou tajné. Zastupitelstvo tuto změnu neschválilo, takže volby jsou nastaveny tak, že budou tajné a jen když zastupitelstvo rozhodne, budou veřejné.
U něho jsme dopředu věděli, že naše snaha rozpoutá alespoň diskuzi, i když návrh neprojde.
Již dopředu jsem věděl, že Rada města v pondělí 13. 2. neodsouhlasila prodej této části podniku.
Již dnes vím, že řešení tepla se na zastupitelstvo vrátí.
Za zprávu, co jsem vypracoval si stojím.
Na vystoupení pana předsedy Vojáčka jsem nereagoval, neboť by se z toho stala konfrontace.Obavám se, že to, co talentovaný (sic!) pan magistr vytvořil, nemůže být překonáno. Vtipně použitý „lidový styl“ , ve kterém je jasně dáno, že autor po sobě nemusí číst, co napsal, je ostatním politikům nedostižný.
Článek byl přečten 1948×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik