Náhradní banner

Není všechno zlato, co se třpytí

3. 2. 2012;

Je tomu více než rok, kdy se veřejnosti představil právník, advokát JUDr. Petr Kocur i v jiné roli – jako (místní) politik. Do své nové úlohy zastupitele (za hnutí Volím Orlovou) se vžil velmi hluboko a stal se, aspoň na jednáních městského zastupitelstva, nepřehlédnutelnou osobou. Převzal dokonce (měřeno vizuálně) funkci lídra hnutí a Bc. Kubalové určil vedlejší úlohu interpelačního řečníka. Strčil do kouta i ostatní spolustraníky: povoluje jim jenom souhlasné přitakávání svým aktivitám.

Mezi povinnosti advokáta stanovené právním řádem České republiky patří nejen povinnosti z pohledu právního řádu, ale také povinnosti morální. Nejzákladnější povinností z pohledu právního řádu je nepochybně respektování a dodržování zákonů České republiky a rovněž stavovských předpisů tak, aby nesnižoval vážnost a důstojnost advokátního stavu. V tomto ohledu je důležitou otázkou oddělitelnost soukromého a profesního života - ačkoli lze na jednu stranu obě roviny relativně oddělit, na druhé straně není možné akceptovat právníka jako osobu v profesním životě bezúhonnou a v osobním přitom páchající trestnou činnost.

Advokát Kocur přesvědčil již několikrát své okolí, zejména ty, kteří se zúčastňují jednání městského zastupitelstva v Orlové, že dokáže účelově žonglovat s fakty. Je známý dokonce tím, že se chválí, jak mění své profesní názory (jde o věci, které se týkají např. SMO). Je to jen nedostatek slušnosti k ostatním?
Právník Kocur se při zasedání zastupitelstva chová, jako by byl na nějakém soudním přelíčení. Charakteristická je jeho póza při vznášení námitek ve všech možných i nemožných situacích a nekonečné navrhování něčeho, co obvykle je náročné na čas úředníků a veřejné peníze. Úřad, zahlcený agendou vysoko nad rámec únosnosti, pak prokáže, že opět šlo jen o další pokus zviditelnění se. Plete si židle, na kterých sedává.

Advokát musí být schopen vystupovat (teď bude řeč o věcech mimo zastupitelstvo) ve společnosti tak, aby dojem z jeho přítomnosti, ať vizuální či jiný, byl obecně považován za pozitivní. U advokáta je tento faktor velice důležitý, protože souvisí rovněž se soustavou hodnot a zásad, principem morality, který je chápán jako princip regulace chování a zakládá se na způsobilosti ctít etické normy, tj. brát ohled na druhé.
JUDr. Kocurovi chybí sebekontrola, tj. silná vůle či společenská preciznost a dodržování společenských pravidel. Postrádá sebeovládání nad vlastními reakcemi a emocemi, není schopen objektivně vyhodnotit situaci, identifikovat své vlastní slabé stránky a uspokojivě se s nimi vypořádat.

Předpoklady pro výkon funkce advokáta musel splnit, např. to, že taková osoba jako on, musí být bezúhonná a nesmělo jí být uloženo kárné opatření. Vnořením se do veřejného života však jmenovaný (právník – zastupitel) přestal být ostražitý, takže nyní se jeho pozice může otřást v základech.
Článek byl přečten 2590×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik