Náhradní banner

Geniální diletanti

26. 1. 2012;

Musím uznat, že hnutí Volím Orlovou se snaží. Možná, než dopíšu tento komentář (a činím to zdlouhavě – dívám se totiž souběžně na El Clásico), bude na světě další článek. Bude to pokračování o tom, jak nikdo, kromě nich, nic neumí a ničemu nerozumí a je škůdcem, kterého je třeba vyhubit jako kůrovce na Šumavě. Příkladů, jak bylo zatočeno s některými neposlušnými zastupiteli, uvádějí neúrekom.
Politická rozhodnutí hnutí Volím Orlovou se tváří, jakoby vycházela z vůle většiny občanů Orlové. V poslední době, kdy se jim mnoho příležitosti prezentovat svůj populizmus nedostává (zachraňovat nemocnici již nelze), přece jen zavětřili možnost, jak se znovu zviditelnit. Vytáhli bubny a hlasitým povykováním bojují, tentokrát proti zločincům, kteří chtějí občanům Orlové ukrást teplo. Není třeba dodávat, že možnost velkolepé propagandy jim spadla přímo z nebe.
Vrhli se plnou parou (a s barnumským humbukem) proti koalici, kterou považují za sebranku nezbedů a bandu diletantů. Záměrně neuvádějí fakta, aby zakryli skutečnou podstatu věci. Křičí, že teplo se prodává bez řádného projednání v současném zastupitelstvu!
Vnější pozorovatel (a případný čtenář jejich stránek) by se mohl domnívat, že lidí uvnitř hnutí popisovaným věcem rozumí. Ve skutečnosti tomu tak není, oni jenom pouze mechanicky pracují, s (pro ně neznámými) pojmy, přičemž někteří se nechají zmanipulovat a dávají své podpisy na nějaké papíry v domnění, že brání správnou věc.
Pravda je taková, že zastupitelstvo o prodeji tepla jednalo 12.12.2007 a 21.10. 2009 a uložilo radě města v tomto směru konat. Rada pak celkem jednala v této věci ještě 7 krát. Vzhledem k tomu, že tato usnesení zastupitelstva nebyla ani zrušena ani revokována, platí a rada je povinná se jimi řídit. Nebo by se měla všechna předchozí usnesení z minulých volebních období měnit? Přitom není to tak dávno, kdy stejní lidé křičeli, že rada nedodržuje usnesení zastupitelstva.
Hnutí VO mělo dost příležitosti zařadit tuto problematiku na program jednání současného zastupitelstva, ale neučinilo tak. Takovou snahu neprojevilo. Proč? O to více teď veřejnost balamutí, aby si nevšimla, o co jim vlastně jde.
Jestliže ze strany VO padají obvinění, jsou nepodložená a smyšlená. VO ignoruje skutečnost, že existují i jiné názory, jak otázky spojené s činností SMO řešit.
-----------------------------------------
Sliwka s Kocurem se probudili ze zimního spánku a najednou vyvíjejí kolem sebe dusno. Jde o to, že v říjnu 2011 dostali za úkol zpracovat návrh na řešení problematiky hospodaření SMO. Toto usnesení bylo přijato, aby se zbavilo neustálých opozičních invektiv padajících tímto směrem. V podstatě šlo o to udělat kozla zahradníkem.
Nevím sice, jak bude vypadat návrh, který připravují, ale postup, kteří tito zastupitelé (bez patřičného vzdělání v daném oboru) zvolili, se mi zdá podezřelý. Pro takovou práci, jak se na ni chystají, nemají žádné oprávnění, nijakou akreditaci, příslušné certifikáty apod. Tento úkol nemohou splnit ani v případě, kdyby měli překročit svůj stín. Dovolím si citovat doc. Kafku z roku 2009 (týkající se SMO): Tak závažný problém (nejen svým finančním dopadem, ale zejména přímým vlivem na obyvatele) si rozhodně vyžaduje expertního posouzení nezávislými odborníky. Připomeňme si, že jsme správně věnovali více než milion Kč na provedení auditu SMO nezávislými firmami.
Dotyční ovšem nepochopili, že smyslem usnesení zastupitelstva bylo, aby připravili nějaká jedno větná konstatování či doporučení, pokud na ně ovšem přijdou, a to v rozsahu svého mandátu laika zastupitele a nikoliv odborníka na ekonomii a jiné vědy.

Tak mne napadlo: Co kdybych začal třeba poskytovat právní služby ? Přece jsem také zastupitel!

Poznámka: Barcelona – Real 2:2
Článek byl přečten 2453×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik