Náhradní banner

Opravník volovin chlubícího se Chlubny

22. 12. 2011;

Článek plný sebechvály, snažící se zábavnou formou (?) okomentovat ani ne tak politickou událost (jakou bezesporu jednání zastupitelstva je), ale své zásluhy na existenci vesmíru, zveřejnil (v titulku jmenovaný) místní politik. Na tu jeho demagogii uvádím: Není nebezpečnějšího lidského tvora než někoho, kdo rozhoduje na základě domněnky, že něčemu rozumí, a přitom o dané věci nemá ani ponětí (FALKVINGE).

Otupit ostří meče kolegy (v zastupitelstvu jsme kolegové), se mi asi nepodaří, ale protože některé věci vyšrouboval do neuvěřitelné absurdity, je třeba na to jeho „hlásání“ reagovat. Ale jenom na něco, zbytek „táranin“ ať si nechá.

Tak třeba píše: všechny návrhy, které na tomto zastupitelstvu prošly, byly přijaty demokratickou většinou, protože nic jiného náš jednací řád neumožňuje.
Je téměř nemožné uvěřit, že mohl takovou pitomost napsát. To jakoby chtěl, aby usnesení zastupitelstva byla přijata menšinou hlasů? Pro uvedení na pravou míru viz ZÁKON o obcích (obecní zřízení), § 87 - K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.)

Další příklad absence schopnosti používat rozum: Uvedl: Bod o prodeji akcií DEPOSu Horní Suchá (provozuje skládku odpadů) neprošel. Pravdou je ovšem opak, protože bod „prošel“. Zastupitelstvo schválilo předložené znění, a to bylo: neschválit. Jde o podstatný rozdíl, ale zřejmě jen pro některé. Starosta se ptal: kdo je pro NESCHVÁLIT.

Jiných invektiv (a překlepů) si nevšímám, stejně jako toho, že by pan Chlubna už mohl vědět, že jsem v představenstvu, nikoliv v dozorčí radě, SMO. Také další nesmysly mlčky přecházím, neboť nevidím zde smysl jakékoliv diskuse. Vzdělaný pan Chlubna (aspoň se tak tváří) totiž doposud nic, ke svým mnohočetným prohlášením, nepřiložil, aby nás přesvědčil, že má pravdu. Např. jak zajistit „snížení částky z provozní dotace (na krytí provozní ztráty krytého bazénu, která se zvýšila na neuvěřitelných 8,2 mil Kč) pro SMO“. pozn.: K tomu viz mou odpověď zveřejněnou tady.

Ná závěr jsem si ponechal jeho pláč nad revokací usnesení 45/3 ze dne 9. února 2011, ke kterému měl „trochu otcovský vztah, prošlo totiž na jeho návrh“, a které bylo teď zrušeno. Aniž bych zacházel do podrobností i důvodové zprávy, která dostatečně objasňuje proč se tak stalo, musím zdůraznit, že p. Chlubna (a další a další, kteří si chtějí takto zvýšit popularitu) si patrně nevšimli, že život v osadních výborech se „nekoná“ jen tehdy, když na město přijde materiál týkající se dolování. A to se stává tak jednou za rok.

Přiznám se, že je to dřina uvádět na pravou míru ty pohádky, které vypráví.
Článek byl přečten 2151×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik