Náhradní banner

Satanská Říše Zla

18. 12. 2011;

Tleskám, ale jenom jednou rukou! Už jsem se totiž bál, jak niterná je moje existence, a ejhle -podívejte! Kolem zuří psychologická válka o ovládnutí (a naprogramování) vědomí orlovských občanů a já v ní hraji hlavní roli !

K tomuto názoru jsem dospěl na základě čtení jiných www stránek (slovní seskupení jsem ukradl jednomu nejmenovanému zastupiteli) a s obavami, že jsem se stal velmi nepohodlným člověkem, který strká nos tam, kam nemá, uvažuji, co dál. Vypadá to na to, že „univerzálně vzdělané duchovní a mravní elity“ rekrutující se z okrajových části města a marginálních městských politiků, se rozhodly zabránit mi v dalším rozvrácení jejich ideologie.

Dnes jsem to já, ale zítra to bude někdo jiný. Rozhodl jsem se proto sestavit DESATERO varování, jak je poznat.

1. Diskreditují vše, co protivník udělal dobře.
2. Podrývají jeho dobré jméno.
3. Využívají ke spolupráci osob nejpodlejších a nejodpudivějších.
4. Všemi způsoby snížují účinnost protivníkovy úspěšnosti.
5. Zasévají mezi občany vášně a neshody.
6. Vysmívají se nejen duchovním a mravním postojům, ale i logickým vývodům.
7. Vnášejí zmatek kolem (paradoxně, aniž by o to usilovali).
8. Naklánějí si příznivce pomocí alkoholu a tučného jídla.
9. Nešetří sliby ani funkcemi, aby získali informace.
10. Mohou poslat i prostitutky, aby dokončily dílo zkázy.

Po dalším přemýšlení (měl jsem na to nedělní podvečer) jsem definoval , jak objektivně zjistit VNĚJŠÍ a VNITŘNÍ KVALITATIVNÍ PARAMETRY mých pronásledovatelů. Abysme věděli, co jsou zač.

Navrhuji tento postup:
Duchovní, mravní a volní vyspělost se zjistí siderickým kyvadlem (úředním měřením) a vyhodnocením podle diagramů. Konečný součet bodů se vynásobí osobním koeficientem dotyčného podle jim dosažené úrovně dobra (taktéž stanovené úředním měření siderickým kyvadlem).
Veškeré tyto údaje lze získat k dotyčné osobě velice přesně i na dálku, bez její fyzické přítomnosti, pouze podle její úřední barevné fotografie, doplněné jménem, příjmením, datem narození (nebo rodným číslem). Podmínkou úředního uznání výsledků je nejméně dvojnásobná nezávislá kontrola. Vzhledem k obrovskému množství léčitelů, kteří kromě jiného dokonale ovládají práci se siderickým informačním kyvadlem, nepředstavuje úřední stanovení problém.
Stejným postupem a stejně snadno a rychle lze zjistit, kdo z lidí na území Orlové pracuje pro tyto satanské služby a kdo tedy představuje pro nás tu nejvyšší hrozbu.
Článek byl přečten 2161×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik