Náhradní banner

FATWA a JIHAD na zastupitelstvu

7. 12. 2011;

K programu 9. jednání 7.12.2011

Všechny materiály jsou na internetu města, uvádím jen něco. Zveřejnění, jak kdo hlasoval bude problematické, neboť dost dlouhou dobu některé hlasovací krabičky nefungovaly.

Schválení programu jednání předcházelo hlasování o dodatečném zařazení dvou bodů, které navrhla Ing. Šromková (týkaly se Finačního výboru). Tato snaha se jí (a hnutí Volím Orlovou) stala osudná, ale o tom později.

Aktualizace Jednacího řádu Zastupitelstva města Orlová se týkala především toho, aby různé návrhy a interpelace či diskusní příspěvky byly podávaný písemně, neboť se někdy nevědělo, o co vlastně jde.

Rozpočet města na rok 2012 byl schválen s některými malými změnami. Pro bylo jenom 23 zastupitelů. Nebylo poznat, že s k němu konal kulatý stůl, neboť několik hodin diskuse nepřineslo nic. Navrhuji příště nekonat. V tomto směru je třeba pochválit (!!!!) zastupitele Šajara, který vystoupil s výtkou, že když se konala debata před, tak proč to zase někteří zdržují teď. Bravo!

Schválení revokace usnesení Zastupitelstva města Orlová č. 45/3 ze dne 09.02.2011 předcházely slovní půtky. Jak se dalo předvídat, aktéry byli Sliwka, Chlubna a další ti, kteří příští politickou kariéru spjali s R.L. Chtěl bych jim poradit: běžte z těchto končin pryč. Samotný R.L. vystoupil s vyhrůžkou (že se propadneme do pekla).

Pro nevyhovující technický stav letního koupaliště bude toto uzavřeno. Budou se hledat peníze na jeho rekonstrukci. Zajímavý byl výsledek hlasování. Není mi jasné, co ti, kteří nebyli pro, by udělali, kdyby jejich protest byl většinový. Prostě je třeba za každou cenu nesouhlasit i s rozumným řešením.

V téměř pravidelných intervalech k některým bodům několikrát vystoupil, vždy se zvednutým významně prstem, občan R.L.

Střepiny z opozice

Zaevidoval jsem hmatatelný posun k lepšímu. Jde – o určitou změnu v přístupu ke kritice vedení města ze strany p. Sliwky. Myslím, že kladně překvapil. Na druhé straně vášnivým diskutérem se stal Mgr. Chlubna, který se v určitých chvílích téměř „pral“ o mikrofon s vedle sedícím docentem. Jestliže ten první se snaží uplatnit více méně logiku (i když převrácenou), ten druhý stupňuje své nic neříkající příspěvky na téměř neúnosnou míru, kdy už ani nemluvíme o zdravém rozumu, ale dotyčného začínáme litovat.
Ostatní diskutující předvedli obvyklý standart, přičemž pár dobrých bodů dostává ode mne (viz výše) p. Šajar. Nechci ho moc chválit, protože kdoví, co udělá příště, ale např. dnes mi dal pokoj.
Připravený a dlouhý, ačkoliv naprosto nesrozumitelný, příspěvek přečetla Ing. Kasanová (jako členka Finančního výboru si postěžovala, že ....). Pravděpodobně neudělala ten dojem, který chtěla.

Vyvrcholením jednání byla rezignace Ing. Šromkové z funkce předsedkyně Finančního výboru poté, co její body nebyly schváleny. Z navržených kandidátů pro doplnění FV neprošel hlasováním nikdo a také nebyl schválen plán práce.
Důvodem vzdání se významné funkce, jak uvedla ve své poslední řeči, bylo házení klacků pod nohy. Se slzou v oku děkovala zaměstnancům úřadu za vynikající spolupráci, přičemž „zapomněla“ se zmínit, kdo s neskrývanou radostí poštval na ně všechny ty možné kontroly, které museli za její asistence absolvovat. Oslavnou řeč pak, pro svou místopředsedkyní správní rady domu seniorů Pohoda, přednesla stranická kolegyně Bc.Kubalová. Myslel jsem, že v této chvíli navrhne rozpočtové opatření, ve kterém by byly vyčleněny finance na zhotovení bysty ředitelky v nadživotní velikosti. Přece se tak hodně snažila.

Nakonec jsem si nechal – jak jinak – zastupitele za Volím Orlovou, JUDr.Kocura. Informovaným je už určitě známá jeho chorobná nenávist vůči mé osobě, jdoucí ruku v ruce se závistí, že já ano, a on ne. Více než půl roku mne fyzicky pronásleduje, vyhledává místa, kde se zdržuji a obtěžuje mne svou nevyžádanou přítomností. Toto obtěžování je doprovázeno nekontrolovanou a stupňovanou slovní agresí, která, jak předpokládám, je předehrou k fyzickému napadení. Napadení ovšem z mé strany: provokuje, aby dostal přes hubu, masochista.
K takové agresi a obtěžování se rozhodl i o přestávce dnešního jednání, kdy se mi postavil do cesty a snažil se mi nedovolit vejít do jednacího sálu. Dalo mi dost přemáhání, abych mu nevrazil do zubů, nakonec jsem ho nezbil, jenom odstrčil. To ovšem stačilo, že začal řvát, že jsem mu přes hubu skutečně dal. Předpokládám, že se snad začínají za něho stydět i ti, s kterými opéká selata a pije víno. Ukojil se částečně později. Podle toho, jak a co řekl pak v diskusi, je vidět, že jsem jeho současný celoživotní problém. Mj. navrhl, aby mi bylo zakazáno psát tyto články. Také oznámil, že asi podá na mně trestní oznámení a že Macura Lukáš je solidní osoba a vysokoškolský učitel, takže nepodléhá kritice. Svým požadavkem, aby bylo se mnou zatočeno (kým?) mi připomněl doby, kdy mně pérovali na uličním výboru KSČ, že jsme (TJ Slovan Orlová) neodevzdali dost sena (toto srovnání mi kolegové z KSČM snad prominou).
Kocur je sice bezmocný, ale nedělejme si iluze, že to pochopí, jak Šromková a rezignuje dřív, než bude pozdě. Opakuji: zbavte se ho.

Během oběda jsem zaslechl od vedlejšího stolu vtip: Víš proč ten právník chce, aby se jednalo odpoledne? Klienti od něho utíkají, tak i to jedno dopoledne, kdy si může vydělat, je dobré.

Zdravím své příznivce a těm, které štvu přeji ještě silnější nervy. Kocur přišel na jednání zastupitelstva asi dvě hodiny později.
Článek byl přečten 2099×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik