Náhradní banner

Na veselou notu

4. 12. 2011;

Nepravidelně se dívám na internetové stránky „konkurenčních“ stran a hnutí a také na stránky sdružení Orlovák, které jako jediné poskytují možnost RSS. Kdo tomu rozumí tak ví, že je to výhoda, protože, abych se dostal na hledané stránky, musím zadat adresu a klikat, což určitým způsobem zdržuje (uložit odkazy do oblíbených položek se mi nějak nechce, což lze pochopit kontraverzi významu slova oblíbené s realitou, za kterou vidím určité osoby). Neodpustím si ovšem malou otázku (nikoliv jízlivou poznámku) na adresu stavitele a architekta internetových stránek VO, nedávno předsedy pracovní komise informačních technologií (ta měla přímo revolučním způsobem změnit život nejen zastupitelů, vedení města, ale i všech občanů Orlové), proč takovou jednoduchou věc, jakou RSS je, svému milovanému hnutí, nezařídil. V opačném případě by přece všichni, kteří VO mají rádi (zejména za jejich lidový způsob existence) ihned věděli, kdy se koná vinobraní a opeká sele.
Tuto glosu vymýšlím při poslechu slovenského internetového rádia WOW, které (ačkoliv jsem to nepředpokládal) zrovna teď hraje lidovky, dechovky (nemám je ale nijak v oblibě) a jiné písničky let minulých, ale po všech těch hardrockových nebo punkových útocích na uši i oči, myslím, že to nějakou dobu vydržím, přičemž mi to nějak ladí s obsahem mého příspěvku a dokonce jsem podle této nálady zvolil i titulek.
Takže to je vlastně takové delší zdůvodnění, proč jsem si až teď přečetl, jak Mgr. Chlubna hodnotí říjnové zastupitelstvo a chtěl bych k tomu uvést pár slov.
Je možná dobré, že něco pochválil, něco zkritizoval, nikoho neurazil ani nikoho nenapadl. A k tomu celek vypadá více méně tak, že jde o zasvěcený (poučený, informovaný) komentář.
Nechci postupně naštvat všechny kolem, ani si nepřipadám jako grafoman, dokonce nemám potřebu řešit všechno kolem, ale zrovna teď, vybuzen vyjádřením stranického kolegy p. Mgr. Chlubny doc. Kafky (jeho odpovědi v anketě ON týkající se zbourání historického domu ve vlastnictví p. Macury na náměstí ve „staré“ Orlové) chci vyjádřit svůj názor na to, jak ONI s námi manipulují.
Charakteristickým (a dobrým) znakem obou výše zmíněných zastupitelů za Nezávislé je to, že nejsou pasivní a zapojují se do diskuse o věcech, jak se říká, veřejných. Jenomže v jejich vyjádřeních se velmi často objevuje kritika směrem k „těm druhým“, což by samo o sobě nebylo nic špatného, ale je tu takové ale...
(Napřed Chlubna, později Kafka.)
Ve zveřejněném komentáři jsou naprosto populistická prohlášení, kdy autor poskytuje jenom pohled z jedné strany a hlavně proto, aby mu jeho příznivci zatleskali, jak se za ně bije. V některých případech se p. Chlubna, podle mého názoru, dopouští až demagogie a naprosto smýšlených tvrzení, dokonce bych to nazval i pokusem šířit poplašné zprávy a polopravdy. Ale pokud si myslí, že jeho kritika je správná, může to nenechat tak a jít dále a poskytnout průkazné důkazy svých tvrzení.
Za každé jednání, ať již ve funkci člena zastupitelstva, či jiné funkci na radnici, případně v běžném občanském životě je třeba nést odpovědnost. Zůstává jen na právním řádu, v jaké rovině tato odpovědnost bude zakotvena (občanskoprávní, správněprávní či dokonce trestněprávní). Pokud jde o hlasování na zastupitelstvu, principiálně by se mělo vycházet z toho, že zastupitel hlasuje v zájmu obce, kterou platně ve spojení s ostatními kolegy zastupiteli na základě pověření voličů reprezentuje. Sám o ničem nerozhoduje, pouze ve spojitosti s ostatními kolegy rozhoduje kolektivní orgán obce - zastupitelstvo. Zastupitel hlasuje a teprve jeho prostřednictvím rozhoduje kolektivní orgán. Jestliže převažují osobní zájmy zastupitele nad zájmy obce, respektive při hlasování zastupitel vědomě upřednostní své osobní zájmy, pak samozřejmě musí nést i odpovědnost.
Jde-li o obecní majetek, musí být zkoumána míra poškození obce hlasováním (nikoliv rozhodnutím, které činí zastupitelstvo) jednotlivých členů zastupitelstva, kteří rozhodli o tom, jak se s majetkem naloží. Otázka, o jaký jde majetek a zda za jeho nakládání prostřednictvím zastupitelstva vyvolává odpovědnost jednotlivých členů zastupitelstva v trestněprávní rovině, je otázka na soud.
Takže pokud Chlubna si je svými „poznámkami“ jist, ať podá podnět k prošetření, zda zastupitelé nenaplnili skutkovou podstatu trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku (§ 255 trestního zákona). Pokud to neudělá, tak ať zanechá takových řečí, neboť naopak, mohl by se dostat do situace, že někdo bude mít pochybnosti, zda se při svém rozhodování o městském majetku chová jako řádný hospodář.
Nechci se pouštět do detailů – p. Chlubna chytře nikoho nejmenoval, pohybuje se jen ve všeobecných pojmech a nafukuje jednotlivá rozhodnutí zastupitelů do takových rozměrů, aby vypadaly jako chybné.
Pokud si projdete postupně celý, jeho jakoby „objektivní“ , komentář (a čtěte ho i několikrát po sobě!), musíte dojít ke zjištění, že jde o člověka s nesmírně širokým záběrem, se znalostmi týkajícími se až úrovně děda Vševěda. Ví, že to, jak se to „na městě“ dělá, dělá se špatně. On se zázračně dokáže orientovat ve všem.
Jistě, kritizovat je velmi pohodlné a populární, to víme všichni. Kritizovat vedení města se mu líbí nejvíce a stalo se jeho nejnovější zálibou. Pan Chlubna je nespokojen, že to není tak, jak by to chtěl on. Má právo mít svůj názor a má právo veřejně ho prezentovat. Zapomíná však, a nějak opakovaně, že existují lidé, občané, zastupitelé, kteří mají jiný názor než on a vidí věci jinak. Pokud to někdy připustí, tak jen formou ironických podotknutí, ve kterých snižuje stanoviska jiných jako nesvéprávné a chybné. Patent na rozum má totiž jen on. No a tu nejpodstatnější věc, podle které se rozhoduje, tu si schoval (aby nevyšla napovrch) někde hluboko do batohu: zastupitelstvo rozhoduje většinou hlasů. Samozřejmě, podle Chlubny jde o spiknutí!
Je zajímavé, že pokud byl v koalici, tak nekomentoval, kromě prvního povolebního, předcházející (osmému) jednání, žádné průběhy zastupitelstva.
Nestačí kritizovat, ale třeba navrhnout i řešení. A to p. Chlubna v žádném případě nedělá. Potom by musel nést osobní zodpovědnost za navržené postupy a případnou škodu, kterou by způsobil. Takto je schován v davu kritizujících a nic mu nehrozí, lišák jeden!
Mohl by třeba napsát toto: Vážení příznivci Nezávislých! Ve svém pochopení jednotlivých bodů programu jednání zastupitelstva jsem zůstal osamocen, většina zastupitelů měla jiný názor a byl jsem přehlasován. Nedá se nic dělat, je třeba se přizpůsobit demokratickému rozhodnutí. Měli právo se mnou nesouhlasit, tak jako v matematice tak i v životě se stává, že problém má více řešení.

Pan Chlubna téměř každý bod programu zastupitelstva podrobil kritice z pozice nadřízeného vedoucího, který ví. Neuvědomuje si, že právě je to ON, který neví. Z nějakého divného popudu si myslí, že zaměstnanci úřadu jsou jeden jako druhý neschopni, že vykonávají svou práci bez potřebné kvalifikace a zkušeností, že snad nedělají nic, jenom poslouchají vedení města, že nerozumí tomu, co dělají. Připouštím, že Chlubna je vzdělán v určitém směru, ale není možné, aby byl expertem na všechno, proč tedy znevažuje a podceňuje práci úřadu jako takového? Většinou věci vidí povrchně, ale funkce zastupitele mu dodává křídla, kterými nám mává před očima, aby zakryl, že i on, jaký my všichni ostatní, jsme, v naprosté většině případů, které je třeba městem řešit, laiky. Například taková pravidla pro získání dotací, následné splnění dotačních podmínek a všech náležitostí s dotacemi spojenými jsou natolik komplikovaně nastavená, že je nemůže, dovolím si tvrdit, znát nikdo ze zastupitelů.

Nevím, zda je to shoda okolností, ale připadá mi, že se takto vyjadřovat magistr naučil od docenta, svého stranického lídra. Ten naznačil, jak jsem výše uvedl, že město mělo p. Macurovi vyjít vstříc a neudělalo to. Kandidát věd doc.Ing. Kafka je zastupitelem 20 let a mohl by předpokládat, že lidé (občané) budou překvapeni, že on sám v tomto směru nic neudělal, ale teď kritizuje jiné. Na otázku:Proč ? není třeba hledat odpověď.

Napadlo mne 10 příkladů, jak se mohl pokusit p. Macurovi pomoci:

1. Vykoupit jeho dům za své peníze.
2. Dát mu peníze (místo OKD nebo města), které požadoval.
3. Iniciovat petici: Občané, skládejme se na historický dům.
4. Chodit po náměstí s transparentem: Dejme Macurovi peníze !
5. Zahájit hladovku pod heslem: Odsuzuji nemorální jednání OKD a města!
6. Podávat aspoň 2x ročně návrhy, aby dům město koupilo. Mohl pak přesvědčit zastupitelstvo, že, schválením ceny převýšující odhadní, nepůjde o trestní čin.
7. Zaplatit rozdíl mezi odhadní cenu a cenou, kterou Macura požadoval, formou osobního daru.
8. Podat návrh na zřízení komise, která by kontrolovala vágní přístup vedení města.
9. Psát články do regionálního tisku a ON, ve kterých by apeloval, aby se Macurovi vyšlo vstříc.
10. Přivolat televizi a vykřičet reportérům to, co teď napsal do ON: Macurovi se nasazuje psí hlava!
Článek byl přečten 2179×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik