Náhradní banner

To zase byla podívaná

26. 10. 2011;

Přiznám se, že s ohledem na pozdní ukončení jednání 8. zastupitelstva 19.10.2011 (ze sálu jsme odcházeli po 19:30 hod) a fotbalový zápas Barcelona – Plzeň (v TV) tentýž večer, neměl jsem moc energie vzpomínat na „nejsvětlejší“ okamžiky, které jsme tentokrát zažili. Usnesení je již k dispozici, takže si je můžete přečíst . Nicméně, aby „se neřeklo“, několik poznámek.
Jednání se konalo odpoledne – rada vzala na zřetel opakované připomínky těch zastupitelů, kteří chtějí, aby jednání mohli navštívit občané dopoledne pracující. Osobně si myslím, že jde o nelogické uvažování: tito občané (když vyfárají z dolu nebo odloží svářečskou kuklu, umyjí si ruce Solvinou a namažou hlavu brilantinou) mají určitě mnohem zábavnější program než běžet do kulturáku a poslouchat rozvleklé, obvykle nezaživné (přiznejme si to) procedury. Štamgasti, kteří na jednání zastupitelstva chodí pravidelně a ti, kterým o něco jde, přijdou i dopoledne. Pokud tedy se z některých luhů a hájů čekalo, že nebude dost židlí na sezení, byli zklamáni: žáden zvláštní zájem se nekonal ani teď.
Co se týče samotného průběhu, bylo vše po staru. Protestující (proti téměř každému bodu programu) opozice, v čele které stáli jako obvykle Sliwka (ODS), Kocur (VO) a Šajar (TOP09), nedokázala opět potlačit své ego. Jejich sobectví - soustředění na vlastní zájmy a prospěch - chce víc a víc. Ovšem tím, že vyvyšují sebe sama a své vlastní důležitosti, vzbuzují více a více apatie až antipatie, u některých již politování. Dokázali tak např. téměř hodinu „diskutovat“ o svých minulých interpelacích. Vystihla to přesně p. Pustelníková (KSČM): takové věci si lze vyřídit mimo zastupitelstvo. Dovolím si však pochybovat, že by to dotyčni pánové vzali vůbec na vědomí a doufat, že by změnili svůj styl existence, to se ani náhodou neodvažuji.
V některých momentech zastupitelští exhibicionisté ztráceli soudnost úplně. Třeba Sliwka se domáhal neplatnosti něčeho, co ještě neexistovalo (chtěl, aby záměr, který ještě zastupitelstvo neprojednalo, byl již vyvěšen na úřední desce), k čemuž mu přitakával, nahlížeje do nějaké příručky (zřejmě šlo o První pomoc pro zastupitele) advokát Kocur.
Nesekundoval jim tentokrát, svými rozšafnými postřehy, docent, ne proto, že by se zdržel nebo neměl co říct, ale proto, že nebyl přítomen. Jeho partijní kolega Chlubna (oba Nezávislí), ho svou, téměř věcnou, rétorikou nemohl nahradit.

Volba nových členů Osadního výboru Zimný důl proběhla za tiché účasti bývalého předsedy p. Lapšanského. Vystoupil akorát s připomínkou, že se žádná veřejná akce, na které by volali: vstuptéééé do osadního výborúúúúúú nekonala. Určitě se ho to dotklo – možná se chtěl do funkce znovu přihlásit. Týden předtím, jak informuje jeho spřátelené hnutí, se domáhal na úřadě sdělení jmen občanů, kteří chtěli pokračovat v práci Osadního výboru bez něho. Zcela lišácky se pak Lapšanský vyjádřil v karvinském Deníku: Zatím ho prý ani nikdo neoslovil, ale rozhodně by se spolupráci nebránil.
Nepochopil, že kdyby tito občané chtěli s ním spolupracovat, tak by ho (v jeho chorobném tažení proti městu) už dávno podpořili?

Finanční výbor nebyl doplněn o bývalého zastupitele a radního za ODS, pana Míčka.

Bývalý kolega bývalého ředitele SMO se zeptal, zda je SMO účastno nějakého trestního řízení. Tato reinkarnace Sliwky, který společně s Vítečkem, Míčkem a Vichrovou Kotabu před časem (kvůli vlastním ambicím) odepsali, je velice zajímavá.

Při diskusi o tom, kolik stojí město bazén jsem navrhl, aby největší kritici vymysleli způsob, jak se to má dělat, aby nevznikaly ztráty. Zastupitelstvo pak, k mé velké radosti, uložilo Sliwkovi a Kocurovi, aby vypracovali návrh na řešení problematiky hospodaření SMO. Předpokládám, že to udělají ještě do Vánoc, abychom měli Veselého Silvestra.

S ohledem na to, že p. starosta byl při projednávání jednotlivých bodů programu benevolentní k tomu, že se do diskuse třeba takový Sliwka hlásil rukama i nohama a evidentně zneužíval statusu tzv. technické poznámky (viz bod 10. čl. 7 Jednacího řádu Zastupitelstva) navrhnu na příštím jednání rady města, aby byl ustaven komisař, který bude sledovat, zda dotyčný skutečně přednáší technickou poznámku – tj. námitku na nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů ( maximálně 1 minutu) anebo zneužívá tuto možnost k dalšímu a dalšímu vystoupení ve věci, ve které již nejméně 2x vystoupil (a pokaždé s nějakou hloupostí).
Článek byl přečten 1999×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik