Náhradní banner

Nestačí jen kritizovat

26. 10. 2011;

Vážení čtenáři těchto stránek !

Někteří občané našeho města se občas zapojí do veřejného dění tím, že vyjádří svou nespokojenost. Naposledy tak např. učinili ti, kteří bydlí v domech 871 až 873, ulice Osvobození (za „kulturákem“). Napsali do ON kritiku týkající se dezolatního stavu parkoviště, které používají. Kritika je to zvláštní, jakoby omluvná a chápavá, přesto požadující nápravu. Na podporu svého stanoviska, žádosti, upozornění, uvádějí, že tam parkují i někteří zastupitelé (a nikomu z nich to nevadí), když mají jednání.

Nemá smysl poukazovat na to, že tito občané zdaleko nejsou sami, kteří trpí něčím ve svém okolí. Každý to vidíme tam, kde bydlíme, chodíme nebo pracujeme.
Občané se zveřejněnou odpovědí (že nejsou peníze) stěží budou souhlasit. Situace je ale opravdu taková, že peněz na všechno, co by se mělo (nikoliv mohlo) opravit, změnit, se nedostává. Nespokojeni občané samozřejmě mají právo chtít po městě, ať se o ně stará, na druhé straně ale nemají povinnost vymyslet, jak to udělat. Jejich nářky jakoby vycházely z přesvědčení, že se parkoviště opravit dá, ale město, potažmo zastupitelé, to ignoruje a nechává opravy dělat někde jinde.
Jenomže tady prostě a jednoduše jenom kritika nestačí.

Peníze na jakékoliv výdaje se každým rokem plánují. Takový plán výdajů (a příjmů, z kterých se výdaje platí) se jmenuje rozpočet. Před schválením rozpočtu je čas na to, aby byl připomínkován. Občané mají právo se k němu vyjádřit. Nepamatuji se ale, aby občané na zastupitelstvo přišli a vystoupili v diskusi, že to a to a tamto. Když jsem sám osobně vyzýval, aby tak občané učinili, nezaregistroval jsem žádnou zpětnou reakci. A měla by být. Tak potom si můžeme myslet, že jsme postupovali správně a dobře. Ale ne, najednou se najde jeden, dva a více nespokojených, kteří napřed mlčeli, ale teď se ozývají a chtějí změnu.
Přijetím rozpočtu se město zaváže, že v něm uvedené (investiční) akce bude realizovat, a to v pořadí, v jakém bylo schváleno. Kdyby se v průběhu roku tyto priority měnily, vzešla by z jiných stran vlna protestů: jak je možné, že si děláte, co chcete.
Takže shrnutí: chápeme vás, ale musíte se smířit s realitou a pochopit mechanizmus, kterým se řídí výdaje.
Rozpočet na rok 2012 je již navržen, bude možné jej připomínkovat. Obraťte se na (své) zastupitelé, kteří rozpočet budou schvalovat 7.12.2011. Je teď na vás, abyste svou kritiku formulovali ve smyslu návrhu zařazení do rozpočtu. Neznamená to však, v kontextu s výše uvedeným, že peníze na opravu parkoviště budou vyčleněny. V návrhu rozpočtu je pořadí nejdůležitějších akcí uvedeno.
Podobně jsem psal minulý rok.

Článek byl přečten 2138×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik