Náhradní banner

Proč to dělají?

16. 5. 2011;

Uplývá den po dni a to, co bylo šedé a fádní se stalo zase živým a zeleným. Tedy v přírodě. Život kolem nás se mění. A jaké to je v (místní) politice?
Je pravda, že v posledních volbách se do zastupitelstva dostaly úplně nové politické strany a hnutí (připomenu: TOP09, Zemanovci, Volím Orlovou a Město lidem). To mělo signalizovat vůli části občanů ke změnám v Orlové. Jenže doposud vedoucí ČSSD svou pozici neztratila, akorát místo ODS si „přizvala“ k vládnutí KSČM. Obě tyto strany získaly demokratickým způsobem mnohem více voličů než ostatní, disponují proto tak velkým počtem mandátů. Na tom to neskončilo. Pro jistotu, aby v průběhu volebního období nedošlo k nějakým nežádoucím změnám, vznikla koalice (přidali se Nezávislí a SNK ED), což bylo v Orlové novum. Ta koalice.
Soudného člověka, snad i takového, který politické dění vnímá pouze podprahově, musí napadnout, že koaliční dohoda je především o tom, aby, v případě potřeby, byl dostatek hlasů k prosazení cílů těch, kteří město vedou. Nejde o složitou matematiku, spíše o jednoduché počty: většina z 35 mandátů začíná na čísle 18. Koalice má hlasů 20.
Zatímco ODS ztratila (a ztrácí dále geometrickou řadou - ovšem zatím jen před očitými svědky, kteří sledují agónii jejich předsedy na zastupitelstvu), vyjmenované nové subjekty, které se do zastupitelstva dostaly, získaly, bohužel pro ně, jen opticky. Prim mezi nimi hraje hnutí Volím Orlovou (VO), které se svými 5 mandáty chtělo (chce) udělat díru do současného orlovského světa.
Toto hnutí je pro „otevřenou a nepokřivenou demokracii“ a „nelíbí se mu, co se v oblasti městské samosprávy v Orlové děje a chce to změnit.“ Ovšem podle toho, jak se doposud hnutí „chová“ , nevypadá to na to, že je to tak úplně pravda.
Nejde teď o to, že se svými některými iniciativami, které předkládá zastupitelstvu, neuspělo (díky nepochopitelné naivitě). Jako reformátorům jim stále nedochází, že musejí reformovat především sami sebe, aby se stali důvěrohodnými a aby jejich návrhy se staly přijatelné.

Mezi pěti zastupiteli VO jsou čtyři, kteří ve svém civilním zaměstnání by měli požívat mezi občany naprosté, řekněme to, úřední důvěry. Ing. Šromková je ředitelkou Obchodní akademie, JUDr. Kocur „slouží“ jako advokát, Mgr. Bjalončíková učí děti na základní škole a Bc. Kubalová řediteluje soukromé školce a Domu seniorů, a také má funkci oddávající na MěÚ. V tomto kontextu se mi jejich politické působení nezdá košér (slovem košér obvykle označíme něco, co je z našeho pohledu v pořádku).
K tomuto názoru mě vedl demagogický článek Nejčastější dotazy občanů a odpovědi.
Je nabíledni (každého to napadne), že otázky “vznikly” účelově kvůli odpovědím. Právě v tom je ten problém, který s tím mám. Ptám se, proč se morální kapacity města podepsaly pod tak ubohým textem? Bylo jim to zapotřebí? Co je k tomu vedlo?
Nebude snad od věci, když se teď k některým otázkám/odpovědím, které jsou v článku uvedeny, vrátíme:
Otázka:
Zastupitelé za vládnoucí koalici hlasují jednotně jako jeden muž. Je to normální v demokracii ? Ve škole se učíme, že každý má hlasovat podle svého vlastního svědomí a přesvědčení ?
Odpověď VO:
Je pravdou, že v zásadních otázkách tomu tak je, že všech 20 vládních zastupitelů hlasuje podle stranické disciplíny bez ohledu na své vlastní přesvědčení, popř. předvolební sliby. Taky Vám to něco připomíná ? Některých vládních zastupitelů je nám až líto, že při svém vzdělání, pracovním postavení či i ve svém věku nehlasují podle svého vlastního přesvědčení. I taková může být demokracie v Orlové.
Komentář ML:
I když je to k neuvěření, i koaliční zastupitelé mají vlastní svědomí a přesvědčení. Ano, v demokracii je normální, že názory se různí. Slovo koalice obecně označuje spojenectví (v tomto případě politických stran) k prosazení určitých konkrétních cílů. ČSSD, která zvítězila ve volbách, neměla dostatek hlasů k tomu, aby v zastupitelstvu získala absolutní většinu mandátů. Proto uzavřela koaliční smlouvu s dalšími politickými stranami. V součtu mají nyní absolutní většinu. Koalice definuje podmínky a cíle dlouhodobé spolupráce (v tomto případě na celé volební období). Hnutí VO se nemůže s touto legální a demokraticky vytvořenou situací smířit a podniká naprosto nelogické kroky a snaží se uvést veřejnost v omyl.
Otázka:
Má sepisování petic nějaký význam ? Např. za naší orlovskou nemocnici ?
Odpověď VO:
Petice je zákonný a nejjednodušší způsob, jak občan může projevit veřejně demokraticky svůj názor na určitou věc. Čím více občanů takto projeví svůj názor, tím více se musí kompetentní orgány (v daném případě krajský úřad) peticí zabývat a brát ji vážně. Škarohlíd a pesimista řekne, "vždyť stejně už je na vrchu rozhodnuto". Samozřejmě že úspěch nelze vždy zaručit. Ale při troše šikovnosti a důraznosti lze dosáhnout hodně. Politici tu jsou přece pro občany (nesmějte se, jednou to tak snad bude) a krajské volby nejsou daleko.
Komentář ML:
Má význam v případě, že taková petice je někomu předána, aby se jí pak mohl někdo zabývat. Doposud (k 16.5.2011) hnutí VO neinformovalo komu a kdy podpisové archy pod peticí kvůli „záchraně“ orlovské nemocnice předložilo, ale vyčítá praktický každému, že o nemocnici nebojuje.
Otázka:
Proč bylo sedm krajských nemocnic sloučeno v jednu a vznikla tzv. jedna velká supernemocnice ?
Odpověď VO:
Jsou manažeři - zastánci řízení krajských nemocnic z jednoho centra. Stejně tak jsou manažeři - zastánci ponechání samostatnosti stávajícím sedmi krajským nemocnicím. Nelze jednoznačně říci, který systém řízení je lepší a v oblasti zdravotnictví zvlášť. Např. za dva, pět let se může klidně zjistit, že celý systém supernemocnice se ukáže jako nepružný, zkostnatělý, že se potlačuje iniciativa zdola atd.
Komentář ML:
Žádné nemocnice nebyly sloučeny a nevznikla supernemocnice. Protože se ze strany VO nikde neobjevilo žádné dementi ani zpráva o tom, že krajské zastupitelstvo opakovaně o sloučení nemocnic nejednalo, jde o záměrnou dezinformaci.
Otázka:
Co říkáte na zrušené jednání zastupitelstva města dne 21.3.2011 ?
Odpověď VO:
Za prvé je třeba říci, že neschválení programu na zastupitelstvu není nelegální jednání. To se děje v parlamentu, nebo na zastupitelstvu kraje. Zde je však nutno podtrhnout, v jaké chvíli a u jakého programu jednání se tak stalo. Cílem jednání mimořádného zastupitelstva bylo schválení rezoluce na podporu orlovské nemocnice. Tuto rezoluci měl prezentovat starosta na krajském zastupitelstvu dne 23.3.2011. Jednání vládní koalice v daném případě chápu jako minimálně neslušnost vůči občanům, potažmo lékařům a zdravotnímu personálu nemocnice.
Komentář ML:
Chybu udělalo hnutí VO, protože zcela ignorovalo současnou politickou situaci v zastupitelstvu. Aniž by svůj mimořádný záměr projednalo s vedením města, naivně očekávalo, že koaliční zastupitelé budou s jejich návrhem souhlasit. Neslušnost (a aroganci) projevilo hnutí VO v tom, že chtělo dirigovat starostu a, že nepochopilo, jak to „chodí“. Vzhledem k tomu, že jejich procitnutí bylo velmi bolestivé, uchylují se teď, k podpásovým, neúplným a zkresleným tvrzením, přičemž záměrně neinformují občany a své příznivce o tom, co konkrétně starosta a vedení města v tomto směru udělali. Jejich postup je nemravný. Takoví nezávislí to udělali jinak.
Otázka:
Budou se konat zastupitelstva města v odpoledních hodinách?
Odpověď VO:
Ano, důležitá otázka. Konání zastupitelstev v odpoledních hodinách a v neúřední dny, např. od 15.00 hod. v úterý či čtvrtek by mělo být samozřejmostí. V tuto dobu by se mohlo zúčastnit zastupitelstva co nejvíce občanů, zejména pracujících, studentů, úředníků z jiných úřadů (proto v neúřední dny). Konání zastupitelstva v dopoledních hodinách je zločinem na všech, kteří by se rádi komunální politiky účastnili, byť jen jako diváci, nebo aktivně, když každý má právo na zastupitelstvu vystoupit. Vládnoucí koalice však je zatím proti a i v tomto bodu chce jet ve starých kolejích. Nechápu to. Proč se nechtějí ukázat, jak svou práci s bravurou ovládají ? Kde jsou sliby o transparentnosti naší komunální politiky v Orlové ?
Komentář ML:
Nové zastupitelstvo jednou již odpoledne jednalo, což výbor hnutí VO, který se pod odpovědi podepsal, nějak zapomněl sdělit. Argumentace, s jakou VO vystupuje, se ale nepotvrdila. „Divadelní představení „ jak si VO jednání zastupitelstva představuje, shlédli ten den 3 občané. Myslím si, že v případě kratšího programu svolá starosta zastupitelstvo na odpoledne. V situaci , kdy na programu je mnoho jednacích bodů však hrozí, že jakékoliv jednání se protáhne do pozdních večerních hodin (také kvůli obstrukcím, které opozice koalici klade). Takový průběh zastupitelstva nikoho lákat nebude.

Nechceme s hnutím VO vést zákopovou válku, ale považujeme za závažné, že zkresluje skutečnost a prezentuje své postavení a úlohu v zastupitelstvu nepravdivě.
Článek byl přečten 2344×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik