Náhradní banner

APRÍLOVÉ ZPRÁVY

1. 4. 2011;

Předpokládám, že v příštím vydání ON se neobjeví dementi některých článků , které se dnes, na prvního apríla, objevily. Kromě faktu, že v nich nebyl redakční článek v zastoupení rady města, který by bušil do opozice, potěšilo mne, že zmizel z nich Dědek, ačkoliv si nejsem jist, jestli natrvalo. K tomu aprílovému žertu by se hodila informace, že Orlová bude bez notáře. Podrobnosti vám nesdělím, noviny stojí jenom 5 kaček, tak si je kupte! Neváhejte, půjdou na dračku.

Dost prostoru je v novinách věnováno situaci kolem nemocnice. Hlavní článek, (začíná na první straně) aktuálně informuje o tom, jak to v současnosti je - a prosím – všimněte si, že, nejsou v něm žádné invektivy vůči "nevládnoucím" občanům. Škoda jen, že autor(ka) -re- nechce tvrdošíjně zveřejnit své jméno, abychom ho/ji pochválili. Třeba by mohl(a) v budoucnu být i oceněn(a), takto ale nevíme, komu by ta cena připadla.

Opozici byly k tématu NEMOCNICE zveřejněny 3 příspěvky (2x Kocur,1x Kubalová - oba za Volím Orlovou), koalici 2 (Polášek, ČSSD a Chlubna, Nezávislí). Přispěla i krajská zastupitelka Horváthová. K názorům, které autoři prezentují, se nechci nijak moc vyjadřovat, akorát bych možná podotknul, že pan Vladimír Polášek se stal, zřejmě nedopatřením, obětí svých vývodů: na jedné straně kritizuje, že opozice svolala mimořádné zastupitelstvo vedena populistickým chtíčem, na straně druhé však nejednání tohoto zastupitelstva vychvaluje a dává jako příklad , protože právě na něm bylo možné získat potřebné informace (i když od starosty, nikoliv opozice).

Než se budu více věnovat jinému problému, který mne zaujal také, ještě zmínka o tom, že předsedkyně hnutí Volím Orlovou svůj příspěvek pojala ve stylu dramatu:
1. expozice - uvedení do děje (vytváří nezbytné předpoklady k porozumění ději)
2. kolize - zařazení dramatického prvku (rozpor nebo konflikt), který vyvolává dramatické napětí a potřebu jej vyřešit
3. krize - vyvrcholení dramatu
4. peripetie - obrat a možnosti řešení
5. katastrofa - rozuzlení a očista (katarze)

A to, prosím, jde o političku! (to je pochvala a není myšlena IRONICKY!)
Škoda jen, že když takový průběh mimořádného zastupitelstva se dal předvídat, nebyl tento fakt vzat v úvahu a byl bagatelizován. Dá se potom diskutovat, kdo a jak chtěl občanům škodit.

Více než polovinu stránky ON dostal k dispozici předseda osadního výboru Výhoda Ing. Bobrek, který je proti tomu, aby v komunálních volbách figurovaly politické strany a různá seskupení. Tento překvapivý návrh, vzdělaného člověka, je třeba přeposlat asi jinde, kde možná bude náležitě oceněn. Takto neguje zapojení občanů do věcí veřejných, ačkoliv po tomtéž, na jiném místě, volá. Pisatel je také proti tomu, aby se - nedejbože - ustavily další osadní výbory. Kdoví, jaké argumenty by použil, kdyby on sám předsedou takového výboru už nebyl. Předpokládám také, že se vzdal své odměny za tuto funkci, aby to bylo, jak argumentuje, levnější. I zde (podobně jako Polášek) si autor „....několika slov“ protiřečí. Chválí zastupitelku Kubalovou (viz odstavec výše), že k nim dochází na jednání, zapomněl však, že právě ona je členkou jednoho z mnoha těch "různých seskupení", které Orlovou zaplevelily a vzaly chuť občanům přijít k volbám.

Ecce homo!
Článek byl přečten 2233×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik