Náhradní banner

INTERVIEW (2) s Ing. Kotabou

29. 7. 2013;

Druhá série otázek

Prozatím jsme se v rozhovoru pohybovali víceméně v obecné rovině. Jsem si jist, že čtenáře (také úředníky města a zaměstnance SMO)by velmi zajímalo – na rozdíl od vedení města a zastupitelů - jak obhájíte vytýkané vady, kterých jste se měl dopustit. Myslím si, že byste měl být naprosto přesvědčivý, aby nebylo pochyb, že nejde jen o výmluvu a ospravedlnění.

Ponechám stranou skutečnost, že audit - přes některé nedostatky (doslovné vyjádření auditora) - zhodnotil situaci v SMO víceméně kladně. Chtěl bych od vás slyšet vyjádření k těm činnostem, které měly mít vliv na zhoršení hospodářského výsledku SMO.

 1. Mezi hlavní pochybení byly zařazeny „vztahy“ se společností Coremes. Co můžete k tomu říct? Pozn.: firma Coremes vyhrála soutěž o zajištění údržby v oblasti rozvodu tepla.
  Ano, jako červená nit se to vine celým „auditem“ . Ono by ale stačilo se podívat do materiálů rady města a vše by bylo zcela jasné a průhledné. Ale to se „novým“ lidem jaksi nehodí, nebo se jim „nechce“ a ti co seděli jak v bývalé radě, tak v orgánech společnosti, raději mlčí, klopí zrak a dělají, že nevidí. Nevím zda z hlouposti, ze strachu, nebo prostě z nátury. Poserové. Takže se pokusím to sdělit stručně: Vznik a fungování společnosti Coremes byl reakcí na situaci na trhu, kdy SMO potřebovalo dost tvrdě snižovat náklady, aby obstála v konkurenci, která se do Orlové tlačila. Vše bylo několikrát v různých variantách projednáváno na radě města s akcionáři. Samozřejmě se tím podrobně zabývaly jak dozorčí rada tak představenstvo. Výsledkem byla cela řada opatření zaměřená na snížení nákladů společnosti, mimo jiné i zbavení se údržby. Byl ale vysloven a schválen jednoznačný požadavek: další údržbu se pokusit primárně zajistit bývalými zaměstnanci, tak, aby tito nemuseli jít na pracák, nebo nebyli nezaměstnaní. Sami tito zaměstnanci založili firmu Coremes, se kterým pak v souladu se všemi zákony a předpisy byla údržba zajišťována, avšak za podstatně výhodnějších podmínek pro společnost. Na tom nevidím nic špatného, ba naopak jsme se lidem postarali i o práci. Samozřejmě jsme mohli vybrat nějakou jinou firmu na údržbu způsobem doporučovaným auditem a „své „ bývalé zaměstnance poslat na dlažbu. To jsem ale nechtěl.
 2. S tím souvisí potom i další podivování se auditorů nad tím, jak Coremes vznikl, jaké měl nadstandardní výhody apod. Možná by se hodilo zmínit se o tom, co tak vehementně zdůrazňoval ve svém „přivystoupení“ na zastupitelstvu vedoucí právník města JUDr. Luka: nízké ceny pronájmu kabeláže a pronájmu nebytových prostorů v areálu SMO pro tuto firmu.
  Jeho vystoupení bylo dost legrační, pokud by tedy nešlo o vážnou věc. Optickou kabeláž měla firma pronajatu opravdu za nižší cenu, než například město. Jenomže pan právník jaksi pozapomněl sdělit, že jen na tři měsíce, aby si firma mohla odzkoušet, zda ji technologie bude vyhovovat a zda bude schopna zabezpečit ty parametry, které do budoucna požaduje. A to s tím, že pokud ano, tak následně bude sepsaná nájemní smlouva za obvyklých podmínek. Bez tohoto odzkoušení nebyla firma ochotna jít do rizika nájmu. Tady musím konstatovat, že úplně stejně jsme postupovali i u jiných firem, které si chtěly otestovat vhodnost použití optokabelu v minulosti. Takže nevím-neznalost, hloupost, záměr? Samotný fakt, že městský právník má přístup ke smluvním vztahům samostatné společnosti je však naprosto zarážející a o něčem svědčí a vypovídá. Vypovídá stejně, jako jeho lži o cenách nájmů, kdy nesmyslně srovnává kancelářské a technologické prostory, kdy tvrdí, že město platilo za :“horší prostory více..“ a podobně. Podrobný propočet mohu ukázat. Uvidíte z něho, že je to přesně naopak a že se autor těch slov zkrátka mýlí. A velice. Tady už ale nepoužiji slova-neznalost, hloupost. Jsem přesvědčen, že to byl jasný záměr. Záměr zakrýt vlastní hrubé chyby při sjednávání smlouvy o nájmu prostor pro sociálku a investiční odbor, kdy opět jen neznalostí, nepřipraveností a arogancí dosáhlo město jediného: na základě svého jasného požadavku uzavřelo nájemní smlouvu za podstatně horších podmínek, než jak zněla naše nabídka!! On to ví, proto možná se snaží mlžit a odvádět pozornost jinam. Ale to, že platí za nájem víc, než mohli, tak to je jeho vizitka.
  Na okraj: obě dvě uváděné skutečnosti jsem chtěl samozřejmě objasnit a prokázat doklady na zastupitelstvu. Jak jistě víte, neměli o to zastupitelé zájem, proto to neslyšeli. Pokud tedy by někdo chtěl, důkazy pro svá tvrzení mu ukážu.
 3. Nedostatkem měly být také špatné prodeje nemovitosti v majetku SMO, kdy se údajně přišlo o milión.
  Tak tomu moc nerozumím a ani auditoři to nějak nevysvětlili. Uvádějí něco v tom smyslu, že kdybychom ty budovy prodali později, tak že by se mohlo za ně utržit víc. To je možné. Ale možný je také opak. Navíc nechápu, proč by společnost měla udržovat a opravovat nepotřebné nemovitosti. Víte, my jsme se snažili některé z nich prodat všemi známými způsoby několik let. Ano, několik let. Ke všem prodejům vždy bylo několik znaleckých posudků a ty byly brány jako minimum, za které se budovy prodají. Někdy to šlo rychleji, někdy pomaleji. Ale nikdy nebyly nemovitosti prodány pod cenu. A jaký bude cenový vývoj, to nejsem věštec. Vím jenom, že to byla také jedna z cest, jak snížit náklady společnosti na správu a provoz.
  Ano a ještě jeden důvod tam píšou. U jedné z nemovitostí (stojí v centru obytné zástavby) jsme ji prý neprodali za nejvyšší nabídku. Ano, to je pravda. Jenže my jsme byli v minulosti několikrát žádáni radními a zastupiteli, abychom neumožňovali vznik nových pivnic a hospod v centrální soustředěné zástavbě. Takže jsme u prodejů, kde z hlediska stavebního úřadu přestavba na hospodu nebyla vhodná – a to byl tento případ nejvyšší nabídky - přímo jsme tyto prodeje vylučovali. Znám jednoho „aktivního „ zastupitele, který bydlí přímo vedle toho objektu. Asi moc neví, co vlastně mluví, když mne dnes kritizuje. Skoro mám pokušení „vrátit čas“ a tu pivnici mu tam nechat postavit.
 4. Neodkoupení pohledávky od TCHASu mělo společnost poškodit. Pozn.: Firma TCHAS – vítěz výběrového řízení – zajišťovala rekonstrukci krytého bazénu.
  Máte samé lepší otázky. Na Vašem serveru jsem se třeba dočetl (v diskusi), že jsme původní cenu rekonstrukce bazénu navýšili z 60 na 100miliónů. A teď tase tohle. Takže popořádku. Někdy v listopadu nebo prosinci 2005 se konečně bývalé vedení města (budiž mu za to dík) rozhodlo, že uvolní nějaké peníze na rekonstrukci bazénu. Ale ne najednou a ne celé. I našel se jeden „pitomec“, co jim slíbil, že do roka bazén pojede. Všichni se divili, že to není možné. Normální doba výstavby, když vezmeme v úvahu, že nebyl projekt a vše bylo třeba „vysoutěžit“ atd., se odhadovala na dva až dva a půl roku. V našem případě se řádně vše vysoutěžilo, ale cena zhotovení byla nepřijatelně vysoká-přes 100 mil. A světe div se. Výsledná cena byla nakonec nějakých 75 miliónů a na vánoce se opravdu plavalo – občané nemuseli čekat na zprovoznění další rok a půl. Nad tím už se nikdo nepozastavil, neřekl něco jako „děkuji“, nebo podobně. Ale o to nejde. Jde o to, že ten pisálek, co jsem říkal na začátku, to má už v hlavě trochu pomatené. Asi vypil moc balantinek. A jen mimochodem. Mohl by jste mi na oplátku Vy ukázat jedinou stavbu v tomto městě, kde v průběhu výstavby nedošlo k navýšení ceny, ale alespoň k malé úspoře??
  Ale ptal jste se na pohledávku. SMO mělo ZÁVAZEK. Závazek ze smluvního vztahu s dodavatelem rekonstrukce bazénu, že poskočení určité doby a splnění dalších podmínek zaplatí (dodavateli) určitou částku. Dodavatel ale potřeboval peníze dřív, takže svou pohledávku vůči SMO prodal. Po splnění všech podmínek a uplynutí doby pak SMO tomu kupci zaplatilo. Byla by to pěkná šaškárna, kdyby předtím SMO koupilo pohledávku samo za sebou. Koho by pak vlastně drželo v šachu s termíny, kvalitou atd? Samo sebe. Super. Nicméně samozřejmě důvod „nekoupení“ byl hlavně ten, že obchodní vztahy s dodavatelem byly v té době tak napjaté, že nic podobného nepřicházelo v úvahu.
 5. Podle toho, jak to vysvětlujete, mne nic jiného nenapadne než to, že auditoři se dopustili naprosto hrubé chyby v posouzení této hospodářské transakce a úplně nelogicky vyvodili závěry.
 6. Pro mne osobně největším překvapením z toho, co audit „nabídl“, byla negativní konstatace nedostatečné komerce v „prodeji“ tepla, především jeho nízká cena. Jak to vidíte vy?
  Nedivím se. To naprosto zapadá do „rámce kvality auditu“. Nezbývá než popřát občanům cenu patřičně vyšší. Ostatně podle toho, jak to v té firmě chodí dnes, nebudeme dlouho čekat. Pokud nás teda nespasí např. malá domovní atomová elektrárna v každém vchodě. To ještě ti „noví“ nevymysleli. Určitě jsou blízko.
  Nebo se zrealizuje to, k čemu mne vyhrožováním chtěli přinutit: prodá se to.
 7. Audit nezapomněl zdůraznit, že mezi SMO a městem (valnou hromadou) existovaly nestandardní vztahy. Byla tím myšlena nedostatečná komunikace a „vzpurnost“ SMO vůči svému akcionáři. To co neřekl audit, bylo navíc popsáno „neznámým autorem“ v článku v ON (Otazníky kolem SMO). Co na to říkáte?
  Na každou komunikaci vždy musí být dva. Pokud ten jeden neví co chce, nerozumí tomu, nemá chuť ani schopnosti , pak se stane, že začne své šílenosti prosazovat silou. A přistoupí li k hlouposti nezměrná ješitnost, pak se naplno projeví arogance moci. Víte, zarážející je, že ani po dvou letech (po volbách v roce 2006) například nikdo z vedení města vůbec neměl ochotu se seznámit s tím, jak to v podniku chodí, jaké jsou problémy, co dál s podnikem atd. Pak jsou schopni omílat donekonečna - a podle toho co bezpečně i vím - věřit, že např. se dotuje SMO. Nikoliv, není to tak. Jediným dotovaným provozem je hotel. A i ten jsem na zastupitelstvu skoro před rokem navrhoval dál nedotovat!! Divíte se? Samozřejmě, že se toho nikdo nechytil, nikoho to nezajímá a hotel se bude dotovat dál, když to není třeba. Ostatní všechny provozy mají tolik peněz, kolik si vydělají. To, že ty peníze přijdou formou dotace, je jenom technická záležitost dejme tomu pro zjednodušení. Však také např. zimák, hřiště a další, patří městu. A je na něm, kolik peněz dá do údržby a do investic. To jenom někteří „nejvyšší“ to ani neví, protože je to nezajímá. A SMO tam působí jenom jako správcovská organizace. Chcete snad, aby vozili odpady zdarma, uklízeli zdarma, starali se o zimák zdarma …?
 8. Dotkli jsme se „nejvýznamnějších“ nedostatků uvedených v auditech. K situaci, do které jste se „dostal“ - podle mne - „dopomohli“ vaši velmi blízcí (aspoň tehdy) partajní kolegové, zejména pan Martin Sliwka, předseda orlovské ODS, nyní i místostarosta. ODS má také další členy – zastupitelé, radní – ti všichni udělali jenom to, že se zdrželi hlasování o vašem odvolání z rady města, nebo se mýlím, a bojovali o vás a neuspěli?
  O místostarostovi mluvit nebudu, můj názor jistě znají všichni, koho to zajímá. ODS do toho míchat nechci, to není partajní záležitost, navíc se v tom mnozí neorientovali a orientovat nebudou. Ale že mi někteří z bývalých kolegů a kamarádů „velmi pomohli“, tak na to vemte jed.
 9. Chcete na závěr sdělit něco čtenářům – v souvislostí s tím, o čem jsem hovořili – ještě něco?
  Snad jen že každá změna je vždy k něčemu dobrá a že věřím, že i tato bude mít pro všechny jen pozitivní dopady. Hlavně pro Orlovou. Jinak je to pro mne již uzavřená záležitost a nechci se k tomu vracet. Zejména ne teď, v době krátce před nejkrásnějšími svátky v roce. Dovolte mi, abych vašim čtenářům popřál klidné a pohodové svátky, ale zejména úspěšný rok 2009

Děkuji za rozhovor.


Článek byl původně zveřejněn 2008-12-17 15:40:00
Článek byl přečten 2491×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik