Náhradní banner

Jak chápat "Rozhovor s místopředsedou představenstva SMO Ing. Alfrédem Roikem, CSc."

Danělišyn;danelisyn@seznam.cz;29. 7. 2013;

V ON č.23 (str. 9 a 10) byl dne 12.12.2008 zveřejněn rozhovor s místopředsedou představenstva SMO Ing. Alfredem Roikem (dále jen AR)pod názvem Ke společnosti nutno přistupovat jako dobrý hospodář. Jde o druhou část článku, který se zabýval SMO.

Z toho co AR tazateli (tazatelce) skrývající se pod značkou –ra- sdělil vyplývá, že vyhodnocení auditu bylo jen špičkou ledovce a ty opravdové „hrůzy“ se skrývají v temnotách. Přesto, že Ing. Kotaba se záležitostí „SMO“ již nechce zabývat, svolil ještě jednou k odpovědím na položené mu otázky.

Děkuji.

Poznámka pod čárou:
Ing Kotaba se nemohl na zastupitelstvu vyjádřit k tomu, co mu bylo vytýkáno. Nikdo ho také nepožádal, aby se k článkům v ON vyjádřil. To o něčem svědčí samo o sobě.
Opakovaně zdůrazňuji, že jsem byl členem představenstva SMO a výmysly, které jsou městem zveřejňovány, se mne také týkají.


Článek byl původně zveřejněn 2008-12-17 20:00:00
Článek byl přečten 2471×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik