Náhradní banner

Otazníky kolem nepodepsaného článku v ON

29. 7. 2013;

Orlovské noviny (ze dne 28.11.2008, č.22) konečně zveřejnily zdůvodnění, proč bylo předchozí vedení SMO, po zásluze, rozmetáno. Článek je nazván Otazníky kolem SMO s podtitulem Byly změny ve vedení SMO potřebné? a jeho pokračování Ke společnosti nutno přistupovat jako dobrý hospodář bude zveřejněno příště.

Vzhledem k tomu, že jsem se stal snad jediným, který obhajuje neobhajitelné a vzpírá se oficiálním prohlášením města hodlám i k tomuto vykonstruovanému článku zaujmout stanovisko.

Začnu od toho, že článek není podepsán, dokonce ani šifrou, což samo o sobě hovoří za mnohé. Na dvou stránkách je případný čtenář poučován o tom, co se udělalo špatně, jak se to mělo udělat a že teď se to konečně udělá dobře. Autorovi či spíše kolektivu autorů (nebo těch, co článek schválili) ovšem uniklo, že účinnost článku, jeho neautorizací je nulová (aspoň v normální společnosti).
Je to škoda, protože kdybych věděl, že článek napsal chytrý, fundovaný a k tomu i čestný člověk (nikoliv pouze titulovaný, jako známý vyprávěč K.V.), dal bych možná na něho. Ale takto? Co když článek do novin „propašoval“ nějaký vtipálek - v době, kdy místostarosta Sliwka byl na pracovní cestě v Anglii?
(Je vidět, že na článku opravdu pracoval tým odborníků vedený nejgramotnějším z nich. Bez nadsázky lze říci, že se jedná o pokus přímo revoluční svými požadavky a pokrokový svou myšlenkou. Nebo se mýlím? Všichni radní (musím je hodit do jednoho pytle) jsou naprostými špičkami ve svých oborech a jejich pověst je stále o krok před nimi. Jistě uznáte, že takový manchaft může splodit jenom dobré věci. Je štěstí, že je máme. Bez servítek komentují současné společenské a politické události. Přečtěte si a dobře zvažte jejich názory. Budete-li vážit dostatečně dlouho, tak jim dáte bez pochyby za pravdu.)
Chwajol, Lindert, Kajan, Mojžíšek, Vichrová a donedávná i Horváthová (členové rady města) byli a jsou s SMO úzce spjati – buď jako radní, nebo v orgánech SMO přímo působili. Další zastupitelé (např., Bernatík, Horáčková, Kafka, Chramostová, Koláček M., Kuzníková, Pavlík, Pustelníková, Štěrba, Víteček) byli i v minulém zastupitelstvu. Ptejme se: Jak je možné, že tito lidé najednou zjistili, že SMO je v rozkladu? Jak je možné, že jim to dříve nevadilo?

V článku, který má zpečetit osud minulého vedení SMO, se objevují „nějaká“ účelová tvrzení vytržená z kontextu. Je to např. neustále omílaná fráze o tom, že SMO provozuje činnosti, které nejsou samofinancovatelné. Nikde není slovo o tom, že veškeré dotace, které SMO od města měla, byly řádně zastupiteli (v minulých volebních obdobích, tedy i některými, kteří sedí v zastupitelstvu i dnes) schváleny. Mlčí se také o tom, že takových činností, které město dotuje, je mimo SMO plno (ale to nevadí). Zřejmě jsou to nějaké jiné peníze. Chápu, že současná rada a několik zastupitelů považuje za povinnost pošpinit to, co bylo uděláno ve městě před tím, než se dostali k moci a rozhodování oni.
Mluvit o nenaplnění záměrů rozšíření ziskové podnikatelské činnosti může jenom ten, kdo problematiku SMO vůbec nezná a neorientuje se v ní. Aby hotel byl soběstačný (však se to brzo pod novým vedením provalí, jak hospodaří teď) musel by se z něho stát paizl. A vydělávat na teple? To je přece maličkost. Zvýší se cena. Jenom jsem zvědav, co udělá pak Katauer, který Kotabu celou dobu držel pod krkem, psal stížností, posílal kontroly (které normální práci zdržovaly), vyhrožoval přechodem Bytového družstva pod EDĚ, srovnával ceny pro celou republiku a nepodepisoval smlouvy o odběru tepla – jen aby nedovolil zvýšení ceny. O všem jsou záznamy v dokumentaci jednání představenstva SMO.

Čerpání dividend bylo vždy na valné hromadě řádně projednáno a bylo věcí právě valné hromady, nikoliv SMO, co s nimi. Valná hromada se ostatně vyjadřovala ke všemu, co se v SMO dělo a není nic pravda o tom, jakoby se ignorovaly návrhy na úsporná opatření atd. Je přímo lživé tvrzení, že byla bez souhlasu akcionáře vyvedena ze společností údržba. Existují záznamy, zápisy, dopisy, kde je dokumentováno, že naopak, vše bylo s jediným akcionářem projednáváno a změny byly provedeny s jeho souhlasem.

O tom, že článek má za každou cenu občany - čtoucí ON - přesvědčit o správnosti nynějšího postupu Rady města ve věci předání SMO do správných rukou (novému představenstvu) svědčí i formulace odstavce pod (za) mezititulkem Nová koncepce dalšího fungování SMO. Kromě toho, že neznámý autor zde naprosto nepodloženě (ani auditoři si to nedovolili, ti naopak chválili) hodnotí stav SMO jako celkový úpadek, je sdělení, že nově jmenované představenstvo „přivítalo požadavek“ na vytvoření nové koncepce jaksi mimo mísu. Staví tak čtenáře do pozice blbců z doby, kdy se reálný socializmus předváděl svými kolektivními závazky při plnění plánu výroby. Borat po orlovsku: Nakukánie do smo-ovskyje kultůry na obědnávku slavnogo sověta orlovskogo goroda.

Text článku nás také ujišťuje, že neblahý stav, který byl už nebude a vše zlé je pryč. Najede se na převratnou novinku: vnitropodnikový chozraščot.

Seznam toho, jak se bude podnikatelská činnost společnosti rozšiřovat je impozantní. Jsou to opravdu řečeno novým slovníkem společnosti - smělé plány. Přímo budovatelské. A zde jsou osoby, které to dokážou. Za jmény jsou jejich současné i bývalé aktivity. Další dva členové – Posířil a Juřica mají „jenom“ živnostenské listy.

Pozn.: kliknutím na jméno firmy se vám ukáže výpis z ARESu, při dalším zkoumání je možno použít justice, kde se můžete podívat na „historii“ dané firmy. Chce to čas, ale rozhodně se to vyplatí.

JUDr. Jaromír Sýkora, předseda představenstva

JARWOOD a.s.
OMNITHERM, a.s.
KOVOVÝROBA JAROŠ, a.s.
MADT a.s.
Cestovní kancelář JUHÁSZ a.s.
MK COMP Ostrava, a.s.
Ardeus Private Club a.s.
PALCONET a.s.

Ing. Alfred Roik CSc., místopředseda představenstva (ten, který SMO údajně za 170.000 Kč měsíčně řídí)

SAD Consulting cz s. r. o.
Ing. Alfréd Roik-AFROI

Ing. Vladimír Cigánek

Prádelna Štětí, a.s. datum zániku: 22.5.2007
Perex, a.s. datum zániku: 18.2.2008
KOMERC 92 spol. s r. o.
IR - investorská a rozvojová a.s.
RIMIDAL, a.s.
IR - leasingová, s.r.o. ,datum zániku: 29.10.2008
RENATEX GROUP a.s. datum zániku: 22.5.2007

Vedoucí Hotelu Sport je nyní Renáta Kantorová. Pokud jste u aktivit místopředsedy představenstva její spoluúčast přehlédli, je tady:
B.T.I. consulting s.r.o.
SAD Consulting cz s. r. o.

Zastupitelé zejména, ale i občané, by se měli o souběh činností či lépe o „střet zájmů“ výše uvedených osob zajímat, nejen z hlediska ustanovení Obchodního zákoníku § 196 Zákaz konkurence

  1. Pokud ze stanov nebo z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen představenstva nesmí
    1. a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů,
    2. b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti,
    3. c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání,
    4. d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern.

Nemusíme mít žádné vysoké odborné vzdělání, abychom si uvědomili, co se v Orlové děje. Nikdo neprotestuje, tak proč by z nás nedělali, s prominutím, voly.
Z mého pohledu je osud SMO zpečetěn – samozřejmě v neprospěch občanů Orlové. Zapamatujte si, kdo se o to postaral.

článek v ON str.4 a 5
Článek byl původně zveřejněn 2008-11-30 20:00:00

Článek byl přečten 2937×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik