Náhradní banner

Hloupá lehkost uvažování

29. 7. 2013;

Na okraj článku docenta Kafky

Pomalu upadá v zapomnění (ačkoliv to bylo nedávno) „případ Kotaba a SMO“. Rada města zvolila velmi účinný způsob (případné) obrany: mlčí ke všemu, nevysvětluje, nezdůvodňuje, prostě NIC. Lidé v ní působící moc dobře vědí, že je to skvělý způsob. Občanovi je to totiž jedno. Na pomoc radě tady přichází axiom veřejného mínění: Kotaba byl všivák, dobře mu tak, že byl vyhozen. Nenašel se nikdo, kdo by ho chtěl bránit. A Víteček a spol? To je jeho (Kotabova) věc, SMO.

Mělo by být základním respektovaným pravidlem každého, zastupitelů zejména (v tom samozřejmě i radních), že pokud chci veřejně vystoupit (ústně či písemně) a mé vystoupení by mělo být hodnocením někoho nebo něčeho, položit si otázku, zda mám na to, abych se nahlas (či v novinách) vyjadřoval, protože jinak bych mohl být považován za idiota. Což mnohým ovšem nepřijde.
Troufám si tvrdit, že podstatná většina těch, kteří na veřejném zasedání zastupitelstva 3.9.2008 vystupovala s „nějakou“ reakcí na výsledky auditu SMO o téhle zásadě nemá ani tušení nebo ji okázale ignorovala. Hysterické volání po okamžitém „potrestání“ Ing. Kotaby vyloučením z rady nenašlo tehdy dostatečnou odezvu. Veřejně zjistitelné reakce některých zastupitelů byly dokonce poněkud mimo. Nicméně příznačné. Kotaba je vinen a to, že se nemohl k auditu vyjádřit je nezajímalo. Dokonce neslyšeli ani to, co zaznělo z úst samotných auditorů. Podobně, ale ještě o něco hůř se zastupitelé zachovali na dalším zasedání zastupitelstva 29.10.2008, kdy měl být dán prostor (nejen Kotabovi) k obhajobě. Stanovisko k auditu nechtěli ani slyšet. Přesto rozhodli a vyloučili (odvolali) Kotabu z rady.
V kauze SMO bylo dopředu jasné kdo bude a musí být vinen - a každý, kdo by o tom jen vyslovil pochybnost, by byl pěkný „magor“.

Veřejně se nikdo moc neozývá, nemá k čemu. Sliby Dr. Kuči, že vše bude projednáno z občany se nesplnily. Naopak: z obavy (?) před veřejnou reakcí (ale koho, když Kotabu nemá nikdo rád) se v ON nic solidního o výsledku auditu nezveřejnilo, samozřejmě ani na internetu.
S jídlem roste chuť. Tak by šlo aplikovat známé pořekadlo na chování doc ing csc Kafky.
Dlouholetý, aktivní až k neúnosnosti, komunální politik - vědec, hrdý nezávislý politik, několikrát titulovaný člověk, neváhal do padlého Kotaby si pěkně kopnout. Napřed tak učinil na zasedání zastupitelstva 29.10.2008, kde honem podal návrh na jeho odvolání z rady (před měsícem chtěl, aby Kotaba dostal možnost vyjádřit se), pak, když už o nic nešlo, přisadil si - politování hodným - článkem v ON (č.21 ze dne 14.11.2008, strana 3.).
Považuji polemiku s Kafkou za zbytečnou, přesto pár slov.

 1. Kafka přebírá výrok auditora a píše, že Kotaba se k městu choval macešský. Rada města to tak neviděla – musel ji to „nakukat“ teprve audit, aby prohlédla. Jestli byl odvolán Kotaba, měla by být odvolána celá rada, pokud by Kafka chtěl měřit stejným metrem.
 2. Kafka konstatuje, že byly v SMO zjištěny nesrovnalostí atd. Činí tak bez ohledu na to, že nebyly (viníkem) vysvětleny. Jak by se Kafkovi líbilo, kdyby někdo napsal, že si schoval (nestandardně) v Penny Marketu do levé kapsy colombovského svrchníku müsli tyčinku a nezaplatil ji. Tato informace by pak byla zveřejněna v novinách, rádiu Kiss a na zastupitelstvu, přitom nikdo, tedy NIKDO, by se Kafky neptal, jestli je to tak. Na zastupitelstvu by pak někdo horlivý navrhl Kafku posadit do kouta a zakázat mu diskutovat, když by se hlásil o slovo, aby věc vysvětlil.
 3. Vyzval bych Kafku, aby ve smyslu svého provolání vykázal „občanskou statečnost a konal, aby podobná kauza se neopakovala“. Konkrétně mám na mysli, aby se zajímal:
  • O současné hospodaření v SMO, zejména ve středisku Hotel
  • O výši odměn představenstva a znění pracovních smluv
  • O dodržování Obchodního zákoníku při posuzování střetu zájmů členů představenstva
  • O ceně tepla pro příští období
  • O způsobu zrušení smlouvy s firmou Coremes a schopností ji nahradit
  • O kádrování osazenstva SMO, o způsobu jednání z pracovníky firmy a jejich „výměny“

Nechci nikomu – tedy ani Kafkovi - brát právo veřejně se vyjadřovat k čemukoliv a třeba až do úplného ztrapnění. Volat, aby se zamyslel sám nad sebou, jak na to poukazují i čtenáři těchto stránek, je asi nevyslyšitelné.


Článek byl původně zveřejněn 2008-11-18 14:00:00
Článek byl přečten 2311×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik