Náhradní banner

Proč nikdo neklade odpor?

DW;29. 7. 2013;

Nechci si nadělat nepříjemností a být podezříván, že obhajuji Kotabu. Nemám zájem, aby se tady (i jinde) do mě trefovali anonymní pisálkové, ale pod dojmem toho, že někteří přece jen rozlišují „temné zlo Kotaba“ od toho, jak město s SMO nyní nakládá, chtěl bych uvést některá fakta. V představenstvu SMO jsem pracoval ve volebním období 2002/2006 a téměř vše, co audit hodnotil, se týká i mé osoby.
Na zasedání zastupitelstva 29.10.2008 byl ukončen dlouhotrvající pokus o nastartování procesu ratifikace nového pojetí fungování SMO (omlouvám se za komplikovanou formulaci, ale ta je v souladu s řečí těch, kteří celý případ „vyrobili“). Vyvrcholil velice trapným způsobem, na kterém se bez mrknutí oka podílelo 22 zastupitelů. Někteří ani nesklopili hlavu, aby předstírali, že studují velice důležité papíry a v následném hlasování (kdo je pro odvolání I.K. z rady města) vymrštili, s neskrývanou radostí, ruku nahoru.
Pokud někdo (ale kdo? občané nic neví o tomto zákulisním boji) ještě pochyboval o tom, jaká je morální kvalita současné rady města a některých dalších zastupitelů spadly mu klapky z očí. Byla to tvrdá lekce nejen pro hrstku přítomných občanů, ale zejména pro elitu našich úředníků (zúčastňují se zastupitelstva povinně). Předpokládám, že se někteří i zastyděli.

Kotaba „odjakživa“ někomu vadil. To, co ve městě a pro město jako jeho první starosta po roce 1989 udělal, si už nikdo nepamatuje. Když se v dalším volebním období politicky neprosadil (jako Nezávislý), nějak se „dohodlo“, že převezme ředitelování Technických služeb. A zase se zapomnělo, že z tohoto podniku (nyní SMO) udělal bezproblémově fungující firmu. Ví se jenom, že byl zadobře z Bobákem a Faranou a že si „dělali“, co chtěli.
Základní chybou Kotaby ve funkci ředitele SMO byla jeho, nazvěme to třeba, bohorovnost. Ta se projevovala nechutí nenechat si mluvit do své práce a naopak, snahou „diktovat“ ostatním.

Každý se ale dopouští chyb. I Kotaba. V posledních volbách vsadil na špatné koně. Když u piva ve Slávii klepal Sliwkovi na rameno a s úsměvem ho představoval jako příštího starostu, netušil, jak hluboce ho v budoucnu tento tip/typ zklame. Zradu Sliwky k vlastní ODS (výměnou za osobní ambice) netušil ani v okamžiku, kdy v hokejové VIP-ce si připíjeli společně s tehdejším bossem Faranou. Ještě v okamžiku, kdy Sliwku prosadil na místostarostu, věřil, že ODS společně s Mojžíškem(+3) budou rovnocenným partnerem ČSSD. Ani ve snu ho nenapadlo, že lidé z ODS, kteří žili doposud v jeho stínu a byli mu vděčni i za to, že si s nimi dal pár panáků slivovice, ho velmi rychle pošlou k ledu.
Po volbách 2006 „vlastník“ SMO – rada města v novém složení - začala připravovat sesazení Ing. Kotaby s ředitelování v SMO. Přesto, že dle předvolebních dohod tomu tak nemělo být. Sliby chyby. Proč se do toho ČSSD pustilo nechme prozatím dohadům, myslím si však, že se to brzo dozvíme.
ČSSD si postupně získala na svou stranu nejen Mojžíška (sliby nebo vyhrůžkami?) ale především Sliwku a mohla si dělat, co chtěla. Proč ODS – v čele se svým předsedou - rezignovala na možnost mít vliv na dění v Orlové a přestala Kotabu podporovat, není těžké si domyslet.
Bylo nutné najít způsob, jak se Kotaby zbavit - sám odejít nehodlal. Vymyslel se tedy audit, který by dokázal, že poškozoval město.

Vybrala se firma, která audit provede, auditoři pracovali, sepsali závěrečnou zprávu, kterou si mohli zastupitelé prostudovat (přečíst) v kanceláři na právním odboru města. Šušká se, že toto udělalo jen málo z nich, přitom ten, proti komu audit byl (Kotaba), dodnes jeho výsledky nedostal k dispozici ani nikdo z vedení společnosti.
Ten, kdo zprávu auditorů četl ví své. Budu teď citovat z příspěvku jednoho ze čtenářů: „Vážení, oba audity jsem podrobně prostudoval, žádné pochybení na straně SMO v nich není, ekonomický audit je téměř opsaná výroční zpráva SMO, což dokládá i konstatování v auditu cituji doslovně »naše společnost …«, copak je pro auditora SMO »naše společnost?« a podotýkám žádné nedostatky neuvádí. Nesplnil tedy očekávání starosty a proto taky ani nebyl ze strany Města zaplacen v sumě, která byla dohodnuta. Právní audit, to je pro člověka, který se jen trochu orientuje v právu větší sranda. Znovu tvrdím, že žádné porušení nekonstatuje, pouze celou dobu krmí čtenáře o tom, co je standardní a nestandardní, některé konstatování jsou i v rozporu se zákonem - viz. komentář auditora k zakázkám malého rozsahu do 2 mil. Kč, proč se auditor pouštěl do rozboru cen ve smlouvách na dodávku tepla, když je to pro něj španělská vesnice je zábavné. Asi by bylo vhodné předat audit odborníkům nebo advokátní komoře, ať se podívají, co je možné.Tento audit byl uhrazen celý, vice se věnoval pokynům starosty.“

Auditoři Mgr. Jünger a Ing. Třeček výsledky auditu prezentovali na jednání zastupitelstva 3.září 2008 a sklidili (očekávaný) úspěch. Na Kotabovi nezůstala suchá nitka. Komunistka Klimecká byla tak nadšena, že ještě ji v uších neodezněla jejich „božská“ slova a už podala návrh na odvolání Kotaby z rady (nepodařilo se).
Pokud byste hledali dokumenty, podle kterých audit byl nařízen (ono nejde jenom tak čerpat veřejné peníze a radní ze své kapsy náklady na provedení auditu hradit určitě nechtěli), nenajdete je. Nějak tam (na městském internetu) nejsou (ani bodově s klasickým odkazem: dle důvodové zprávy). Zbývá vám, pokud si chcete ověřit pravdivost toho, co v dalším uvádím, podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím požádat město, aby vám tyto dokumenty poskytlo.

K nelibosti některých, auditor Mgr. Jünger musel i některé věci pochválit a také přiznat, že to, co sepsal nekonzultoval s bývalým představenstvem. Nicméně odvedl dobrou práci (údajně cena, kterou město auditorům zaplatilo se pohybovala kolem miliónů korun): bylo mu většinově uvěřeno, že Kotaba SMO řídil špatně a je dobře, že byl vyhozen. Je přitom velmi zajímavé, že změny v SMO provedla rada města dávno předtím, než bylo zastupitelstvo s výsledky auditu seznámeno.

Poslechněte si teď úryvek z vystoupení auditora a dávejte pozor na to, o čem hovoří, když oznamuje, čeho se audit týkal:

Takže jste mohli slyšet čeho se zadání auditu týkalo. Pokud jste to nestihli a bedlivě neposlouchali, pusťte si tu pasáž klidně znovu, abyste se opravdu ubezpečili, že auditor hovořil o úplně jiném zadání, než které ve skutečnosti zastupitelstvo schválilo. To bylo totiž následující:

206/8 Řešení problematiky SMO, m.a.s.

Zastupitelstvo města Orlové

2. ukládá
2.1. Radě města Orlové zajistit provedení nezávislého právního rozboru jednotlivých smluvních vztahů města Orlové a SMO, m.a.s., stanov této a.s. a ostatních dostupných dokumentů z hlediska účelnosti a výhodnosti vůči městu a jeho rozpočtu. Výstupem musí být provedení změn těch dokumentů a smluv, které jsou evidentně nevýhodné pro akcionáře a v rozporu s běžnými zvyklostmi v obchodních vztazích
2.2. Radě města Orlové před rozhodnutím o dalším směřování SMO, m.a.s., případně o změně ve vlastnické struktuře, provést nezávislý ekonomický audit cíleně zaměřený na použití dotací a příspěvků z městského rozpočtu. Výsledkem musí být možnost financování dotovaných činností z vlastních zdrojů (tj. podpora neziskových činností ziskovými). Nutná je i prověrka výběru obchodních partnerů z hlediska vazeb a spřízněnosti se zastupiteli a zaměstnanci MěÚ.
Na základě tohoto usnesení zastupitelstva se Rada města usnesla:
837/28/2 k usnesení ZM č.206/8 - Řešení problematiky SMO, m.a.s.
ukládá

  1. vedení města zajistit provedení nezávislého právního rozboru jednotlivých smluvních vztahů města Orlové a SMO, m.a.s. , stanov této a.s. a ostatních dostupných dokumentů z hlediska účelnosti a výhodnosti vůči městu a jeho rozpočtu. Výstupem musí být provedení změn těch dokumentů a smluv, které jsou evidentně nevýhodné pro akcionáře a v rozporu s běžnými zvyklostmi v obchodních vztazích
  2. vedení města před rozhodnutím o dalším směřování SMO, m.a.s., případně o změně ve vlastnické struktuře, provést nezávislý ekonomický audit cíleně zaměřený na použití dotací a příspěvků z městského rozpočtu. Výsledkem musí být možnost financování dotovaných činností z vlastních zdrojů (tj. podpora neziskových činností ziskovými). Nutná je i prověrka výběru obchodních partnerů z hlediska vazeb a spřízněnosti se zastupiteli a zaměstnanci MěÚ.

Škoda, že zastupitelům nevadilo, že auditoři nesplnili své zadání – ve výsledné zprávě zastupitelstvem požadované výstupy jednoduše chybí. Tento fakt – stejně jako to, že audit nic „neodhalil“, však prošel bez toho, aby se někdo nad tím pozastavil.

Pojďme dál. Někteří zastupitelé na záříjovém jednání navrhovali dát možnost Kotabovi a bývalému představenstvu, aby se k závěrům auditu vyjádřili, bohužel stačil měsíc a půl na to, aby na svá slova zapomněli. Na zastupitelstvu 29.10.2008 mlčeli jako ryby a v případě Kafky, nastal neuvěřitelný obrat o 180 stupňů: předtím: Kotabo, vysvětluj! teď: Kotabo VEN!

Slyšeli jste, že na zastupitelstvu v září se o SMO dlouze hovořilo, ale žáden závěr se do usnesení nedostal. Předpokládám, že cíleně (rada tvoří program jednání zastupitelstva), ale také i proto, že to zase nikoho dalšího nepálilo. Že by to nemělo být jedno ODS není třeba připomínat.
Jednání Zastupitelstva 29.10.2008 v programu nemělo ani odvolání Kotaby z rady ani jeho „vysvětlení“ k závěrům auditu. Ihned po dotazu starosty, zda má někdo připomínky k programu, přihlásil se docent Kafka s návrhem na odvolání Kotaby z rady. Že to bylo dopředu domluveno, je nasnadě. Pokud se vám to zdá divné, máte pravdu: pusťte si znovu záznam proslovu Kafky na zastupitelstvu v září. I vám je divné proč tento člověk tak najednou změnil svůj názor?
Kotaba, aby mohl zastupitelům vysvětlit to, co „napadli“ auditoři, musel podat sám návrh, aby tento „jeho“ příspěvek byl zařazen do programu. Bylo to logické. Nelogicky se začal chovat starosta, který si dal úkol (stranický?) k tomu nedopustit. Nastala neskutečná a trapná situace. Bylo vidět, že starosta nechce ani za nic dovolit, aby byl Kotaba vyslyšen, snažil se tedy žádost Kotaby ignorovat všemi (ne)dostupnými metodami.
Po dlouhých a nechutných tahanicích, ve kterých ubohou roli sehrála návrhová komise, byl návrh na vystoupení Kotaby k auditu do programu zařazen. Po asi 15 minutách byl ale Kotaba zastaven a jeho vystoupení přerušeno. Pro pokračování (starosta nařídil hlasování) se vyjádřilo pouze 12 zastupitelů. Zájem vyslechnout si stanovisko Kotaby byl tedy u zastupitelů minimální. Připomeňme si vystoupení radní Vichrové v září
. Z členů ODS se čestně zachovala pouze p. Tůmová, která se odvážně (bohužel naivně, s ohledem na předem domluvený výsledek) zeptala: „tak co vlastně proti Kotabovi máte?“

Další bod jednání – odvolání Kotaby z rady města - proběhl hladce. Pro odvolání – dnes již bývalého ředitele SMO - Ing. Kotaby z městské rady nehlasovali zastupitelé za ODS, Beliančínová (HZPO), Horváthová (ČSSD), oba Koláčci (KSČM) a ještě 2-3 další.
Jak jsem se již zmínil, byl jsem členem představenstva SMO v období, které audit hodnotil a považuji postup rady města v prezentaci výsledků auditu za cíleně zkreslený.
Svůj nesouhlas s auditem jsem zaslal zastupitelce Horváthové. Na její popud ji starosta 27.10.2008 přijal. Prohlásil, že audit je uzavřená věc a nebude se k tomuto problému vracet, nic mi nebude vysvětlovat.
Jednání zastupitelstva o mém protestu - nesouhlasu s auditem neinformoval, dokonce, když jsem se přihlásil k diskusi, snažil se mi v tom zabránit.

Článek byl původně zveřejněn 2008-11-04
Článek byl přečten 2303×,
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik