Náhradní banner

Důmyslné maskování rozprodeje SMO?

29. 7. 2013;

O tom, kdo v Orlové rozdává karty

Uvidíme, co „přinesou“ Orlovské noviny, ale asi jenom konstatování, že Rada města Orlové dne 7.5. 2008, jako jediný akcionář obchodní společnosti SMO, městské akciové společnosti Orlová, odvolala z funkce členů představenstva SMO Mgr. Dagmaru Horváthovovou, Ing. Iva Kotabu, Mgr. Vladimíra Trnavského, Ing. Ludmilu Běťákovou a jmenovala nové představenstvo ve složení Ing. Alfred Roik, JUDr. Jaromír Sýkora, Ing. Radomír Juřica, Karel Posířil. „Akce“ se netýkala Rudolfa Skuliny (ačkoliv je to Kotabův muž, zaměstnanec SMO), který ve funkci jako jediný zůstal (svým hlasem nezmůže nic).
Je nasnadě, že se rada města rozhodla v SMO něco změnit. Spekulace, jak to bude, městem již kolují.
V ON č.22/2007 (30.11.2007) jeden z těch radních, kteří nynější rošádu schválili, předseda „vítězné volební strany v Orlové“, p. doktor Jaromír Kuča, v článku O čem se mluví (str.3) psal, že každý dobrý hospodář si udělá čas od času pořádnou inventuru svého majetku tak, aby byl znalý skutečného stavu věcí.

K poznání, že současné představenstvo SMO neřídí společnost dobře, dospěla rada zřejmě v okamžiku, kdy ředitel Kotaba byl na dovolené a jednání rady, na kterém byl odvolán z představenstva, se nezúčastnil.

Tedy podsouvá se: zbabělý a narychlo připravený puč o kterém ODS (tedy ani Sliwka) nevěděla?

Z usnesení rady (na internetu) se nedozvíme nic, ale je možné uvažovat o tom, kdo a jak hlasoval. Pro odvolání hlasovali asi Michalík, Kuča, Kajan, Lindert, Mojžíšek, Chwajol. Přitom do koalice s ČSSD šel Mojžíšek s Chwajolem na straně ODS!

Pikantní na tom (pro mne) je, že právě p. Kuča musel projít těžkou vnitřní proměnou svých zásadních hodnot, kdy od doby naprostého prosazování kvalit p. magistry (Horváthové) došel až k jejímu zatracení.

Z vyjádření p. Horváthové (viz zastupitelé na těchto stránkách)
- Vážení spoluobčané, dnes mě akcionář odvolal z představenstva, proto se laskavě začněte ve vlastním zájmu starat, aby Vám neprodali teplo. Pokud se tak stane a budete pak platit 500,-Kč/GJ, vzpomenete si na mě, ale už bude pozdě.
- Plakat určitě nemusíte, ale teplo z EDĚ/SMO/ se dotýká 80% obyvatel Orlové, ale z 11 radních pouze 2 až 3 a nevím, zda se dotýká 18 zastupitelů, aby hájili zájmy této skupiny.
můžeme usuzovat (snad o tom něco zaslechla), že se chystá „prodej“ SMO jako takový. Pokud by to byla pravda, musí jej schválit zastupitelstvo, tedy aspoň 18 zastupitelů, aby „věc „ formálně prošla.
-----------
Pojďme teď do oblasti spekulace. Zatím nevíme, zda nové představenstvo (zlé jazyky říkají, že jde o pivní kamarády frakce ČSSD z Koliby) „navíc“ odvolá Kotabu z místa ředitele SMO a pokud ano, tak kdo bude ředitelem novým. Nevíme také, jak se hospodaření SMO zprůhlední jeho prodejem, pokud k tomu dojde. Možné však je, že to bude jinak, ale …

RM odvolala představenstvo bez udání důvodů. TY SE BUDOU TEPRVE HLEDAT (ale ze zkušeností odjinud víme, že KDO HLEDÁ,TEN VŽDY NAJDE!!!)

Předpokládám, že rada nyní předloží občanům podrobnou analýzu dosavadního fungování SMO a především nastolí širokou diskuzi nejen mezi zastupiteli, ale hlavně mezi občany, kteří jsou na služby SMO odkázáni, a kteří si za ně platí. Rada a další zastupitelé pouze vykonávají mandát občanů – voličů, a měli by si být vědomi, že jsou pouze jedním z těch, kteří mají dočasný mandát k rozhodování o majetku, jenž patří všem obyvatelům Orlové (opsáno a volně parafrázováno dle p. Kuči).

O tom, že budou dodrženy demokratické principy fungování řízení města (a nakládání s majetkem) si můžeme nechat jenom zdát. V situaci, kdy si rada do nového představenstva najmenovala svoje kamarády, bude hračkou splnit „úkoly“, které ji uložilo zastupitelstvo /zkráceně/:

-rozbor smluvních vztahů
-provedení NEZÁVISLÉHO ekonomického auditu NEZÁVISLOU firmou
-doplnit ovládací smlouvu
-změna stanov

Když "určitá skupina lidí", která chce - nyní již nepokrytě a bez skrupulí - v Orlové vládnout, má v radě i v představenstvu SVOJE lidi, dopředu víme, jak dopadne ex post „kádrování“ Kotaby a další osud SMO.

Vím, že Kotaba vadil téměř všem. Přes všechen svůj „blahobyt“, který mu byl záviděn, však zajistil bezproblémové fungování společnosti směrem k občanům. Hlasy, které to zpochybňují, nabývaly v poslední době na síle. Kdybychom si poslechli hlasové záznamy, které si někteří členové rady z jednání pořizují, věděli bychom, komu a o co v kauze SMO jde. Ono to ani není těžké uhodnout a tak se ptejme:

QUI BONO ?

(neboli kdo z toho bude mít prospěch). Občan je zde brán jako ten, kvůli komu se to děje, bez ohledu na to, co si myslí.

Je jisté, že SMO si na svou činnost v pohodě vydělá a peníze (zástupný důvod zkoumání SMO) pro sportovní areál a bazén, které město společnosti poskytuje – to přece není žádná novinka – děje se tak v celé republice. V této souvislostí mi vrtá hlavou, proč nikomu nevadí dotace, které poskytuje město Kulturnímu domu, kinu, Orlovce a dalším. Nejnověji bude připlácet na restauraci v KD.

Pochybná tvrzení, kterými se nyní bude rada obhajovat, budou postavena ovšem na zcela mylných tvrzeních, že půjde o zlevnění rozpočtů občanů. Firma, která SMO koupí, zaplatí městu nemalé peníze. Tyto peníze se ji budou muset vrátit. Jak? Zdražením.

O budoucnosti SMO rozhoduje mj. Dr. Jaromír Kuča, který má v obchodní činnosti značnou praxi. Kromě živnostenské činnosti je také obchodně aktivní v těchto firmách:
1.TRIVOS INVESTMENT s.r.o., (m.j. inženýrská činnost v investiční výstavbě) Člen statutárního orgánu a společník s vkladem 34 000 Kč (16.67 %) (tam je společníkem mj. i Petr Poledník – majitel - jednatel Petaxu),
2.Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. - společník s vkladem 30 000 Kč (25%)
3.Supergong s.r.o. (m.j. obchod v Orlové) - společník s vkladem 20 000 Kč (10%)
4.ALFA HORIZONT, spol. s r.o. - Člen statutárního orgánu a společník s vkladem 675 000 Kč (60%)
5.KOEKO s.r.o. - společník s vkladem 132 000 Kč (66%)
Jak vidíte, jde o úspěšného člověka, který kromě byznysu má čas i na (také úspěšnou) práci v městské radě a strategické komisi, kterou vede, přičemž je pravděpodobně ještě někde zaměstnán v Praze. A jak sám říká, mandát rozhodovat, dostal. Takže si počkejme (pasívně?) jak to dopadne.

Post skriptum

Těch, kteří si myslí, že mohou s veřejným majetkem nakládat po svém je jistě dost. Proto také v celostátním měřítku je snaha tomu zabránit. Vládní návrh novely zákonů o územních samosprávných celcích zpřísňuje pravidla hospodaření směrem k transparentnímu a efektivnímu nakládání s obecním majetkem a posiluje veřejnou kontrolu nad hospodařením obcí, měst a krajů. Transparency International ČR (TIC) návrh vítá, protože posiluje práva občanů kontrolovat své volené zástupce a tím omezuje prostor ke korupci. TIC jej považuje za naprosto klíčový a pokud bude přijat v této podobě, udělá tím vláda přesvědčivý krok k naplnění své protikorupční strategie.
TIC v rámci činnosti své Právní poradny řeší řadu případů na komunální úrovni, kdy se bez přehánění dá mluvit o rozkrádání obecního majetku (např. při prodeji nemovitostí a pozemků, změně územního plánu či privatizaci bytového fondu atd.). Potřeba zavést jasná pravidla při nakládání s veřejným majetkem se proto ukazuje zvláště akutně. TIC věří, že vláda svůj záměr bude prosazovat důsledně a nedopustí jeho výrazné okleštění i přes silný tlak krajských a komunálních politiků v připomínkovém řízení.

Teď jen stačí, aby se někdo odvážný podíval na několik věcí, sepsal je a poslal na příslušná místa. Doporučuji začít od záznamů z jednání rady (i těch minulých).
To, že nad rozhodováním zastupitelstev, rad nebo starostů v obcích neexistuje téměř žádný dohled, dodává některým bezmeznou odvahu a křídla.

Vyzývám zastupitelé, i když jsou s uvedenými 6 radními svázání nějakými závazky, ale mají ještě špetku zdravého rozumu, aby se konečně postavili na vlastní nohy. Ostatní zastupitelé to mohou udělat snadněji:

ODVOLAT RADU a NAVOLIT DO NÍ TY, kteří budou hájit zájmy občanů a ne svoje.malý DOVĚTEK pro horlivce, kteří se na mne vrhnou:
Paní Mgr. Horváthovou nemohu v podstatě "vystát", téměř nikdy jsme nenašli společnou řeč, což sama potvrdí. Zde ale nejde o ní, ale o způsob, jakým se s veřejností manipuluje (a to nejen v případě SMO).

Původně byl článek zveřejněn 2008-05-21
Článek byl přečten 3877×,