Náhradní banner

O kanalizaci (opět)

29. 7. 2013;

Chtěl jsem vědět, jak je to s městskou kanalizací v Orlové, tedy výhledově. Do políčka pro vyhledávání (na internetových stránkách města) jsem napsal (27.2.2008) kanalizace  a výsledkem bylo asi 25 odkazů. Napřed jsem hledal v usneseních z rady, ale když jsem zjistil, že hledané slovo není mezi tisící slov nijak zvýrazněno, tak ačkoliv jsem trpělivý, přestal jsem. Zkusil jsem poslední dva odkazy Kolem odpadů a kanalizace panuje chaos - Karvinsko a Orlová shání 250 milionů na vybudování kanalizace - Karvinsko, bohužel rovněž s nulovým výsledkem (můžete si ověřit).

Takže mám právo si myslet, že město v tom směru nic nedělá, ačkoliv přinejmenším existuje aspoň jedna petice občanů, týkající se špatné situace s kanalizací.

O co jde: Česká republika se v přístupové smlouvě zavázala k tomu, že voda z kanalizace obcí s více než 2000 obyvateli bude do roku 2010 čištěna podle evropských norem, jinak se nesmí vrátit do přírody. Samosprávy by měly zaplatit asi čtvrtinu nutných investic, zbývající část pokryjí dotace. Pokud ČR svůj závazek nesplní, hrozí jí sankce od Evropské unie.

V USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  ze dne 4. února 2008 č. 113 k Aktualizaci strategie financování implementace směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod se mj. dočteme, že  do 29. února 2008 budou obeslány aglomerace, které dosud nezajišťují přípravu realizace potřebných opatření, s upozorněním na povinnost plnit požadavky vyplývající ze Směrnice a zároveň informovat o možnostech dotačních podpor. Pokud tomu dobře rozumím, takovéto obeslání nemine i Orlovou, protože naše město v roce 2007

-         nevynaložilo žádné náklady v tomto směru,

-         neprobíhá žádná příprava na realizaci projektu (nebylo vydáno stavební povolení, provedeno výběrové řízení, podána žádost o dotaci).

 

zdroj: výše uvedené usnesení vlády, Příloha 2 -Tabulka B.2 - Konkrétní seznam zbývajících 67 aglomerací s počtem EO větším než 2 000 s vyhovující ČOV s  napojením obyvatel na kanalizaci menším než 85%, ve kterých nejsou realizována žádná příslušná opatření (poř.č. 10)

 

V souvislostí s tímto si myslím, že by bylo dobré, kdyby občané našeho města věděli jak to je, zda je někde k dispozici materiál, z kterého by šlo čerpat informace, zda je už vyřešena dohoda s okolními obcemi, zda byly zahájeny nebo jsou připraveny nezbytné práce na projektu, jak chce Město zajistit finančně tuto akci, kdy požádá o peníze  a z jakého dotačního operačního programu, kdo ty peníze vlastně konkrétně shání  či bude shánět a zda existuje nějaký kalendář termínů.

 

(Popravdě řečeno vím, že se v tomto směru něco děje, např. jedná s okolními obcemi a připravuje se společně projekt jak na to (viz výše), ale ….. zase jde o informace, které zřejmě nejsou přístupné, a to ani na internetu (doufám, že jsem nehledal špatně!!!) ani v ON (jejich prodej klesá a klesá).


Původně byl článek zveřejněn 2008-02-27 <
Článek byl přečten 2706×,