Náhradní banner

MEŠITA PODRUHÉ

D.W.;15. 1. 2004;

(jak přejít na ISLAM)

Hned na začátku prohlašuji, že nemám žáden důvod se rozhodovat, zda jsem pro nebo proti stavbě, žádám proto případné příspěvky směrovat někam jinam, než k mé osobě. Cílem tohoto textu je pouze přinést informace.

Zájem postavit v našem městě mešitu má občanské sdružení ISLÁMSKÝ SVAZ-Klub přátel islámské kultury Brno, Havlenova 20, registrovaný Ministerstvem vnitra na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. V žádném případě tedy nejde o nějakou zakázanou sektu nebo zakázané náboženství, čímž se někteří vehementně v diskusi zviditelňují. Doporučuji si přečíst Malé nahlédnutí do historie Islámu v Evropě a Českých zemích

O co muslimům v České republice jde se dozvíte zde.

Pověřený vyjednáváním s městem Orlová pan Muhamed Gutiqi žije v Česku asi 15 let a tvrdí, že postavení mešity v žádném případě není záměrem šíření islámské víry na území města. Nicméně buďme objektivní a podívejme se, co je v Koránu:

Korán muslimům přikazuje, aby se nepřátelili s židy ani křesťany:Vy, kteří věříte! Neberte si židy a křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi spřátelí, ten stane se jedním z nich a Bůh nepovede lid nespravedlivý." (Súra Al-Maidá 5:56)

Korán muslimům přikazuje, aby s židy a křesťany bojovali: “Bojujte proti těm, kteří nevěří v Alláha, ani v Soudný den, ani nezakazují to, co zakázal Alláh a jeho posel, a proti těm, kteří neuznávají náboženství pravdy mezi lidmi Knihy, dokud nezaplatí džizju s ochotnou poddaností a nebudou se cítit poddáni." (Súra At-Taubá 9:29) Džizja je zvláštní vysoká daň, kterou museli platit pou ze židé a křesťané, kteří se nechtěli vzdát svého náboženství a obrátit se na islám.

Korán prohlašuje, že ten, kdo bojuje a padne v boji, má zaslíbeno odpuštění a smyslný, luxusní život v muslimském ráji. “A když jste zabiti nebo zemřete na cestě Alláhově, odpuštění a milosrdenství od Alláha jsou mnohem lepší, než všechno, co oni nahromadí." (Súra Al-Imrán 3:157)

Muslimský ráj je popisován takto:Šťastně jezte a pijte kvůli tomu, co jste dělávali. Budou pohodlně odpočívat na trůnech uspořádaných podle řad. A oženíme je s krásnými ženami s velkýma krásnýma očima. A dáme jim ovoce a masa, kolik budou chtít." (Súra At-Tur, 52:17-20,22) “Voda bude proudit neustále a ovoce v hojnosti, jehož zásoby nebudou odříznuty, a odpočívání na vyvýšených pohovkách, vpravdě jsme stvořili ženy zvláštním stvořením a učinili jsme je pannami stejného věku." (Súra At-Wakija 56:31-37) “Zahrady a vinice a mladé panny s plnými prsy stejného věku a plný kalich vína." (Súra An-Naba 78:32-34) (zdroj: Dr. Labib Michail)

O současnosti islámu se poučte z tohoto textu . A nevynechejte ani tyto stránky .

Takto teoreticky připraveni vraťme se k faktům. Mešita by měla mít rozměry 30x30m se čtyřmi postranními věžičkami,(co kdyby to vypadalo třeba ?

a žadatelům vyhovuje pozemek naproti Horníku. Ten je v současné době v majetku OKD Rekultivace Havířov (město jedná o odprodání). Okolo mešity by byl vybudován komplex obslužných budov (knihovna, prodejna potravin, krátkodobé ubytovací zařízení pro návštěvníky okolních lázní a restaurační zařízení) a park. Obdobná stavba nikde ve střední Evropě nestojí.

Kromě mešity je investor ochoten postavit poblíž i čerpací stanici pohonných hmot. Celková investice je počítána na minimálně 5.000.000 USD. Při stavbě se osloví místní firmy, pak vzniknou nová pracovní místa. Po dokončení se zcela jistě zvýší zájem turistů o město (je teď vůbec nějaký? ).

Důvod, proč má sídlem mešity být Orlová je ten, že se nachází někde uprostřed mezi lázeňskými místy (Klimkovice a Darkov), které jsou hojně muslimy navštěvovány (pozor: muslim není jenom Arab, ale také Srb, Turek...) a pro muslimy žijící v okolí (Karviná, Havířov, Ostrava) by mešita byla místem jejich modliteb.

Na závěr informace pro ty, kteří by již teď chtěli změnit víru a přijmout Islám, návod, jak to udělat: Je třeba, aby vámi nahlas a veřejně pronesená slova vyznání víry - "šaháda" (v rodném nebo arabském jazyce) slyšeli alespoň dva muslimové.

Nekamenujte proroky!

Článek byl přečten 1811×, komentářů (26) nových (26)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik