Náhradní banner

Nepříčetný Klčův tah (pěšcem)

3. 10. 2018;

Potom, jak předseda představenstva SMO, člen Rady města, soukromý podnikatel. všemi dnes označovaný v Orlové za nepřítele č.1, vystoupil na posledním zastupitelstvu z obhajobou projektu plynových kotelen tak, že nejméně 3x prohlásil: já (my) plynové kotelny nechci (nechceme) lze oprávněně předpokládat, že dotyčný zešílel (a neuvědomuje si to).

Odpor proti kotelnám se zdá být normální, ale ředitel SMO Vaněk a Klčo to nechtějí vnímat. Lze je pochopit, že za cizí peníze si chtějí vylepšit život. Komické je, že odstupující starosta T.Kuča, se veřejně ptá, jak "daleko" je projekt kotelen, jakoby Rada města nebyla jediným akcionářem SMO.

Lidé v SMO jakoby nechápali, že budou (doufejme) smeteni, tak, jak to pamatují ti starší, že se to stalo Jakešovi (velký komunista). Ten si myslel, že bude vládnout navěky. Nebudu prezentovat žádné analýzy, shrnu chyby (schválnosti), které jsou v tvrzeních SMO uváděny.

1. SMO při sestavování plánu odběru celkových GJ od ČEZ Teplárenské opomnělo vzít v úvahu, že zateplením domů a výměnou oken atd. občané spotřebují méně tepla (proto také na ty úpravy dali nemálo peněz). SMO naříká, že odběr tepla poklesl. Přitom by stačilo, aby si dlouhodobě zajistilo (v jednotlivých měsících roku) příliv studeného vzduchu, mráz a málo slunce. Podobně tak, jak si chce vyjednat 10letou garanci levného plynu.

2. Volání občanů po nízké ceně tepla a teplé vody pochází z dob již minulých. Anketa/průzkum, který si udělalo SMO je falešný. Jistě, když se nás někdo zeptá, jestli bychom chtěli mít levnější odpady, levnější vodné a stočné nebo vstupné do kina, vždy přisvědčíme. Realita je ovšem taková, že náklady na životní podmínky domácnosti nejsou, v kontextu s dalšími náklady a příjmy, nijak vysoké V době, kdy každá rodina má 2 až 4 chytré telefony, 1 až 3 auta, je farizejstvím hovořit o vysoké ceně tepla ČEZ Teplárenské.

Položme si otázku: Je pravdivá mezi lidmi hluboce zakořeněná představa o neustále rostoucím podílu nákladů na vytápění v rodinném rozpočtu? V oficiálních statistikách se dočteme překvapující závěry: Proti rostoucí ceně tepla totiž dlouhodobě působí snižování jeho spotřeby.

Průměrná roční spotřeba modelového bytu s plochou 70 metrů čtverečních v zatepleném domě se pohybuje kolem 23 GJ. Při ceně 600 Kč/GJ je to 13.800 Kč, při ceně 630 Kč/GJ je to 14.500 Kč. Je to nutné k tomu, aby SMO "vyhodilo" miliony? Přitom s ČEZ Teplárenskou by se určitě dalo dojednat podmínky o ceně jinak, než tou nesmyslnou hrou na plynové kotelny.

3. Teplo ukrajuje stále méně: Ještě před 25 lety byla průměrná roční spotřeba tepla na vytápění a ohřev vody 60 GJ na byt. Změnou chování a zavedením regulační techniky klesla do roku 2003 spotřeba tepla na roční průměr 45 GJ. Výměna oken a komplexní zateplení obytných budov přispělo v minulých deseti letech k dalšímu skokovému poklesu spotřeby tepla, která se dnes pohybuje průměrně kolem 30 GJ za větší byt. Za posledních 25 let tak díky úsporám podíl nákladů na vytápění jako u jediné položky v nákladech na bydlení klesl.A platy se zvyšují!!!
Vnucování představy o stále rostoucím podílu nákladů na vytápění v rodinných rozpočtech je tedy mylné a ze strany SMO vysoce účelové.
Průměrná čtyřčlenná domácnost v bytovém domě ročně spotřebuje kolem 25 GJ tepla na vytápění a ohřev vody. Podle šetření Českého statistického úřadu se náklady na vytápění a ohřev vody podílejí na celkových spotřebních vydáních domácností přibližně 6 %. zdroj

4. SMO se chová naprosto netransparentně. Vše tají, zejména nedá nahlédnout do bilance, jak vypadá ten její 3% zisk z tepla. Kdyby tak učinila a byla to pravda, lidé by možná souhlasili s tím, ať si zisk navýší, pokud ho neinvestuje ho do pitomosti.
Článek byl přečten 499×, komentářů (3) nových (3)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik