Náhradní banner

Další orlovský Kocourkov v podání Rady města

25. 8. 2018;

Vedle katolického kostela v Orlové městě stojí dům, který byl v minulosti sídlem orlovské spořitelny. Z archivu:

V dalších letech byla spořitelna nejsilnějším místním i okresním ústavem, rychlým tempem rostla a stala se hledaným místem pro úvěry. Tak silnému stavebnímu ruchu však nemohla stačit. Musela si opatřovat rezervy, které ji ochotně poskytovala Prostějovská spořitelna. A tak úvěru schopným žadatelům byly opatřeny peníze i v největší peněžní tísni. Kromě podpory soukromých staveb, financovala spořitelna i stavby veřejné a přispěla k postavení 14 škol většinou v národnostně ohroženém území Těšínska. Mimo účast při stavebním ruchu se spořitelna snažila vést všechny věkové kategorie ke spořivosti - letáky, plakáty, světelnými obrazy a jinými reklamními prostředky. Nutnost zvyšování počtu úřednictva vyvolávala potřebu postarat se o výběr místa pro vlastní budovu. Většina pozemků patřila uhelným závodům. Až po velmi četných jednáních se podařilo získat v r. 1926 nejcennější část pozemku z nemocniční zahrady přímo u náměstí, které bylo sice velmi drahé, ale vyhovovalo pro účely spořitelny nejlépe. Nastala nová práce se získáním projektu stavby, jenž byl omezen státním památkovým úřadem - novou budovou nesměl být příliš zakryt kostel stojící v blízkosti náměstí. Při vypsané soutěži u poroty zvítězil, z hlediska přizpůsobení se okolí, projekt architekta Otakara Schmidta z Prahy, který byl doporučen k přepracování. Po účelných změnách byla vypsána soutěž na provedení stavby a následně zadána nejlacinější nabídce a to architektu R. Milenovskému z Orlové. Některé řemeslné práce byly přiděleny přímo řemeslníkům. Stavba si vyžádala náklady něco přes 1 000 000 Kč. Již 16. ledna 1928 začala spořitelna úřadovat v nových místnostech. Kromě potřebných úřadoven nová budova obsahovala trezor, ve kterém byly umístěny pokladny a bezpečnostní schránky, takže mohla vyhovět všem nárokům kladeným na spořitelnu. zdroj

Zmínka o spořitelně je také tady nebo zde.

V současné době, po různých peripetiích, co s domem, město Orlová(= rada města) se rozhodlo, že v domě zřídí sociální bydlení. Proti takovému rozhodnutí vznikl protest a petice: Lidé nechtějí sociální byty v historickém centru.

Rada města 20.8.2018 se k petici vyjádřila a rozhodla, že petentům vyhoví, tedy, že přestavba na sociální byty se nebude konat.
V Velmi zajímavé je zdůvodnění stanoviska rady.

Ne, že by radní

* uznali argumenty petentů,
* ne že by sami přišli na to, že by to nebylo vhodné "zamořit" tuto část Orlové s kdoví jakými důsledky,
* ne že by uznali, že vedle jsou hned dvě ze sedmi kulturních památek, které ve městě jsou.

Rozhodli se tak proto, že nebyl nalezen dotační titul k přestavbě!
Za takovou formulaci se nikdo z těchto lidí určitě nestydí Takže v celé nahotě hloubky a úrovně myšlení se ukázala nejen ta, která chce být příští orlovskou "královnou", ale i ostatní členové rady (všichni kandidují v nových volbách). Mj. i "malý Napoleon" orlovské politiky.

Pryč s nimi!

Pozn.: pro méně chápavé doporučuji konzultaci u chytřejších.
Článek byl přečten 415×, komentářů (2) nových (2)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik