Náhradní banner

SMO chce z Orlové udělat ocelové město

23. 8. 2018;

Návrh zástupců ČSSD v SMO odpojit se od centrálního zásobování teplem (CZT) a nahradit ho vlastní výrobou tepla se jmenuje Teplárna Orlová. Cílí na skutečnost, že lidé skočí na populistické tvrzení, že bude líp a budou platit za teplo míň.

Odpojení od centrálního zásobování teplem (CZT) by mělo vycházet od nájemníků (vlastníků) bytů, nikoliv zvenku. Možná některé pokusy bytových domů přejít na tepelná čerpadla nahnaly SMO strach, že postupně přijde o výnosný byznys. Proto "vymyslelo" protitah a je připraveno uskutečnit svůj záměr „natvrdo“, zřejmě převahou hlasů v zastupitelstvu, které rozhodne o změně vytápění panelových sídlištních domů.
pozn.: snahy družstevníků o odpojení od SMO narážejí na značné problémy

V současné době probíhají akce SMO, které mají nájemníky přesvědčit o „výhodnosti“ odpojení jejich domů od CZT a "souhlasit" s vybudováním plynových kotelen. Nejpádnějším argumentem, který používají je nižší cena za GJ v porovnání s cenou GJ od ČEZ Teplárenské. K dispozici je studie, která má pochybovače přesvědčit o vhodnosti této zásadní přeměny. Myslím si však, že uvedené v ní informace nejsou kompletní a některé jsou snad i zavádějící.

Do investičních nákladů by se měly asi připočíst náklady na postavení komínů a zákonné náklady související s odpojením od CZT. Předkládaná cena tepla pak neobsahuje odpisy – amortizaci zařízení, které bude po určité době nutné vyměnit, tj. bude nezbytné znovu „zaplatit“ nové, v budoucnosti jistě dražší zařízení. Další náklady pak vzniknou za projekt a vyřízení stavebního povolení, za zkušební provoz a kolaudaci.

Není jasné, zda do provozních nákladů jsou zahrnuté náklady na obsluhu – nikdo neponese odpovědnost a nebude topit na vyhrazeném zařízení zdarma a náklady na čištění a kontrolu komínových průduchů.

Chybí hluková studie (hluk v bytech nad kotelnou a hluk spalin v komínech) ani ujištění, že se kouř (spaliny) nebudou dostávat do bytů a na oknech se nebude usazovat kondenzát. Orgány hygienické služby zaznamenaly celou řadu stížností na vnikání spalin z výdechů na fasádě do okolních vnitřních prostor. Kouř vycházejí od turbokotle neodchází většinou vzhůru, tak jako tomu je u klasických komínů. Jeho proudění zde ovlivňují různé faktory, jako je působení větru - síla, převládající směr, orientace a zastínění fasády, počet podlaží, teplotní a tlakové rozdíly a další. Podstatné vzhledem k možnému ohrožení zdraví a tedy oprávněným stížnostem je, že k této situaci dochází ne u majitele turbokotle a svou roli zde hraje i psychický faktor - bylo provedeno něco, co mě už na první pohled jasně ohrožuje. Problémy mohou vznikat i přímo na fasádě od stékajícího kondenzátu. Kolem výdechů je možné zřetelně vidět vlhkostí narušené zdivo, v zimním období lze najít i výdechy "ozdobené" velkými rampouchy.

Důležitou a často opomíjenou informací je, že i cena tepla poroste, a to takovým tempem, jakým poroste cena zemního plynu. Těžko předpokládat, že plyn bude zlevňovat.

Ve studii není energetický posudek. Novela zákona o ochraně ovzduší č. 369/2016 Sb., která nabude účinnosti dnem 1. ledna 2017 mimo jiné upřesňuje také podmínky pro odpojování odběratelů tepla ze sítí centrálního zásobování teplem (CZT). Více zde. O odpojování také tady nebo tu.

Návratnost investice uvedena ve studii je mimořádně krátká,. Je to doba, za kterou se splatí počáteční investice pomocí čistého zisku, který tato investice přinesla. Toto základní kritérium je velmi oblíbené vzhledem k výpočetní jednoduchosti. Ovšem jeho nevýhodou je, že zanedbává časové rozlišení a neřeší, co se stane po době splacení a jak event. vzrostou náklady, po uplynutí záruky kotlů.

Vypadá to vše velmi nadějně: kromě drobných stavebních úprav objektu HPS a PS - technologii kotelen - vybudování plynovodní přípojky a teplovodů pro napojení na stávající sekundární rozvody tepla, nic dalšího nebude potřeba. Potrubí z kotelny z teplou vodou se připojí na stávající rozvody a bude to. Předpokládám, že zdroje tepla byly navržené až na základě hydraulického výpočtu a tepelných ztrát domů.

Kdo se chce nimrat v zákonech a vyhláškách může si je prostudovat: Legislativní rámec odpojování odběratelů od CZT

K zajímavému "počinu" se rozhodl orgán ochrany ovzduší Městské části Prahy 10, který nesouhlasil s odpojením od systému CZT

V případě vysoké ceny tepla u odběratelů napojených na soustavy centrálního zásobování teplem se i v Orlové zákonitě objevila úvaha, zda se neodpojit a vybudovat si zdroj tepla vlastní. Tuto úvahu podchytili v SMO (a co, když se předseda představenstva SMO, který je členem rady města, zasloužil o to, aby těm, kdo se k tomu odhodlali, se "házely klacky pod nohy").

Před konečným rozhodnutím, zda "souhlasit" s návrhem SMO, by vše mělo projít diskuzí, která by v žádném případě neměla být vedena v konfrontačním a emotivně vyhroceném stylu.Pozn.: S kým SMO akci spoluorganizuje je tajemstvím?

Končím příspěvkem, který se na ORLOVINÁCH objevil:
Raději si připlatím, než plynové komíny, které budou hyzdit nejen sídliště. Pokud k tomu dojde, byty ztratí nejenom na své hodnotě, ale i samotné město pozbude svou zelenou lehkost vedle tyčících se plechů. Z Orlové se stane ocelové město a bude pro smích celé republice. Je to prostě neskutečně blbý nápad, na kterém si jenom někdo namastí kapsu....
Článek byl přečten 404×, komentářů (7) nových (7)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik