Náhradní banner

Z vrcholu až na dno? Tak svět oplácí !

31. 7. 2018;

Jak jsem již informoval, ředitelka Sociálních Služeb Města Orlová (SSMO), PhDr. Bc. Renata Potyšová (R.P.), byla 25.7.2018 Radou města odvolána z funkce. Oficiální média mlčí, jaké důvody Radu k tomu vedly. Své stanovisko k tomuto aktu popsala samotná R.P. takto:

pozn.: Jedná se o volnou interpretaci informace, kterou R.P. neoznačila za soukromou nebo tajnou a kterou poskytla některým osobám, aby vysvětlila co se stalo.

Na úvod snad zásadní "slovo": Jednání některých členů Rady města přirovnala R.P. k praktikám StB.

V daný den (25.7.2018) se dostavila na úřad (v 7:50) na ranní příkaz místostarostky Jenčmionkové, kde, bez toho, aby ji bylo sděleno, k čemu tam je, čekala do 12:30 hod, tedy 4,5 hodiny. Za tu dobu byla bez jídla, pití a léků.
Pak se dostavil zaměstnanec KA centra a situace se objasnila. Šlo o stěžovatele, kterému před rokem bylo R.P. sníženo osobní hodnocení. R.P. byla podrobena "výslechu" (neměla k dispozici nijaké materiály, ani papír, ani tužku) a po půl hodině "odeslána" pryč. Následně ji telefonicky sdělila p. Nociárová (ved. Odboru sociálního a zdravotního), že byla odvolána z funkce. Důvody nesdělila.
Příští den se R.P. již do své kanceláře nedostala (výměna zámku), ačkoliv byla stále zaměstnancem (a snad i ředitelkou, když ji nebylo nic oficiálně vedením města sděleno, předáno oproti podpisu apod.).

Takto tedy své odvolání líčí R.P., přičemž důvodem mělo být snad odebrání peněz podřízenému pracovníkovi.

Připomeňme si podobné odvolání ředitelky Kulturního domu (sličné Izy), kdy sehrála roli nelítostného kata P.Jenčmionková:

Rada (ve středu 24. února 2016) rozhodla o odvolání ředitelky Domu kultury, druhá místostarostka k tomu vydala toto prohlášení: „Odvolání paní ředitelky bylo rozhodnutím napříč politickým spektrem, kdy ho podpořilo sedm z devíti radních. Bohužel, ani po více než roce, se nám nepodařilo najít s paní ředitelkou společnou vizi dalšího fungování a rozvoje Domu kultury města Orlové,“ (podrobnosti viz zde)

Předpokládám, že podobné zdůvodnění bude zveřejněno k odvolání R.Potyšové. To, že za dobu ředitelování v SSMO, sbírala jenom pochvaly, se nepočítá.

A taková hodná paní to byla ….
Článek byl přečten 529×, komentářů (4) nových (4)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik