Náhradní banner

Guláš a účelové či zavádějící informace

21. 7. 2018;

V mezičase, než dojde k nějakému dalšímu významnějšímu posunu v novodobých orlovských dějinách - počítám, že to bude moment, kdy budou zveřejněny kandidátky stran a hnutí do komunálních voleb - chci se vyjádřit k některým kritickým poznámkám, které (škoda, že anonymně) zaznívají.

Než k tomu něco podotknu (aniž bych se cítil uražen či naštván) ještě několik postřehů k těm dějinám. V kontextu s nimi si totiž myslím, že

a) Problém nemocnice je, do doby než budou zveřejněny výsledky jednání najmenované odborné komise, mimo první plán (žádná pomazaná hlava se nepozastavila nad tím, proč taková komise nebyla vytvořena před jednáním krajských zastupitelů).
pozn.: Odkud se vzal v komisi Stanislav Saksa (na videu mluví od 1:45 min), by chtělo vysvětlit (kdo ho tam navrhl). Vzpomínám si, že byl aktivní v orlovském hokeji do doby, než se znechutil prostředím, které tam pak vzniklo. Ne, že bych ho nějak dobře znal, vím ale, že patří mezi osoby, které umí velmi dobře mluvit, je pohotový a vždy má po ruce, pro obhajobu své "řeči", dost argumentů. Co se týče onoho ekonomického náměstkování v NsP Karviná nemám o tomto jeho působení žádné povědomí, možné to samozřejmé je, lze však dohledat, že byl (nějakou dobu) pověřen zastupováním funkce ekonomického náměstka v Městské nemocnici Ostrava. Takže věci asi rozumí, v Orlové bydlí.

b) Po urovnání "sporu" týkajícího se náměstí se na obzoru objeví nový dodavatel v době, kterou zná jenom Chuck Norris. Ten, připomínám, už 2x napočítal do nekonečna!

Teď k tomu guláši a informacím.

Mé články, komentáře atd. obsahují spíše úvahy a názory k tomu, co se dozvím, což by nemělo nikoho udivovat, spíše ponouknout k přemýšlení. To se občas stává. Např. 20. 7. 2018 10.08 čtenář Orlovan napsal v diskusi k článku Opona spadla mj. toto:

Článek je velice účelový a je více zbožným přáním autora než objektivní realitou. Dohoda není o tom, kdo to zavinil, ale o snaze otevřít cestu k odblokování patového stavu. Soudním sporem to je běh na dlouhou trať.

Že je můj článek účelový, je samozřejmé. Všeobecně informovat, např. že (zrovna dnes - 21.7.2018) se koná v Orlové GULÁŠFEST, je bez nebezpečí, že věc nebude pochopena. Účelem mého komentáře bylo sdělit, co si myslím o vyústění sporů k náměstí, tedy co schválili zastupitelé.

Přispívatel píše koze a já o voze. Nekomentuji, jestli je dohoda dobrá nebo špatná, spíše se vyjadřuji k tomu, proč k ní (pravděpodobně) dojde. Možná pisatel článek nečetl pozorně, ale vesměs jsem pouze citoval z právního posouzení. Z toho jasně vyplývá, že město nárok na nějaké "odškodnění" za to, že firma "nebudovala", nemá. Jestliže zhotovitel přerušil stavbu, tak asi měl proto důvody a "nebál" se následků. Ty důvody, proč tak učinil, byly na straně města. V opačném případě by pokračoval a chtěl vydělat. Nebo ne? Podle jednoduché úvahy by to mohlo být tak, že s takovými "lidmi", kteří stavbu "opečovávají", nebudou už dále spolupracovat. Kdyby vše bylo v takovém "richtigu", jak tvrdilo město, není logické, proč by zhotovitel stavbu zastavil. To, že nynější východisko bude v "dohodě", je už jenom "dobrým" výsledkem pro město.

Pro připomenutí, jak se město kasalo, že je bez viny:

* Pokud zhotovitel od svých požadavků neustoupí a nebude stavět, smlouva bude muset být ukončena se všemi právními důsledky. 10.5.2018
* Vzhledem k tomu, že neexistují důvody, které by opravňovaly zhotovitele k pozastavení prací, trvá město Orlová i Ministerstvo financí na okamžitém obnovení a zintenzivnění kompletních prací na stavbě. 9. 5. 2018
* Zhotovitel opakovaně přerušuje práce na stavbě a město Orlová opakovaně zhotovitele vyzývá k pokračování v pracích a v jejich zintenzivnění. 10.5.2018

Stavbaři se včera vyjádřili takto: Nechceme utéct jako zloději.

Doporučuji, aby si zájemci nalezli a přečetli celý právní rozbor, z kterého jsem citoval. Lze ho najít zde.
Článek byl přečten 372×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik