Náhradní banner

Filipovi k narozeninám

13. 7. 2018;

Na toto datum připadá mnoho významných událostí a stejného dne i měsíce se narodilo mnoho známých osob. Rodištěm Filipa D. bylo východní Slovensko, ale školy (základní a gymnázium) vystudoval v Orlové, kde se v útlém mládí přestěhoval.

    Již v raném školním období objevil,
že je soutěživý typ, což mělo za následek, že "závodil" kde se dalo. Bezkonkurenčním byl např., několik let po sobě, v mezinárodní soutěži Co víš o československých legiích?, kdy např. zvítězil v 11. ročníku (rok 2012) (a nebylo to poprvé). S přibývajícím rozhledem zjistil, že se mu líbí politika a tak svou dráhu zájemce o správu věcí veřejných zahájil v orlovském Dětském parlamentu (DP) (ten dnes skomírá, ale předstírá, že participuje na věcech veřejných).

    Díky svým schopnostem a řečnickému umění
si rychle vydobyl v DP místo nejschopnějšího mladého politika. O činech DP informoval častými příspěvky v Orlovských novinách. Nikdy se ale nepřiznal k tomu, že jeho "činy" tehdy ovlivnila soudružka Pustelníková (dodnes ho o to podezírám, je možné, že se to už stalo, když dostal od komunistů pastelky při "malování na chodníku", což si asi nepamatuje, ale vrylo se mu to do paměti). Filipovi se dostalo té cti, že moderoval např. setkání DP s nejvyššími představiteli radnice (t.č. to byli Michalík, Mojžíšek a M.Koláček). Tehdy měl ještě iluze, že změní svět (aspoň ten na dosah).

    Když mu bylo 14 let,
tak se "vetřel" do kolektivu hnutí Město lidem (ML). Stal se významným nositelem aktivit, které ML postupně prezentovalo. Šlo např. o (úspěšný) návrh na udělení titulu čestný občan Orlové prof. Kolíbalovi a (neúspěšnou) petici vybudování biokoupaliště na betonových ruinách toho předešlého. Nezahálel ani v mimoškolní aktivitě: na gymnáziu uspořádal výstavu týkající se hladomoru v Barmě.

    Po graduování gymnázia
strávil nějaký čas v Praze na UK meditováním nad klínovým písmem, avšak, veden touhou vejít v tajnosti politiky, přestoupil na Universitu Palackého v Olomouci, kde vystudoval bakalářskou politologii. To už ovšem, po negativních zkušenostech z orlovské kotliny, kdy si uvědomil zvrácený puch, který je tady cítit a který generují nejrůznější kreatury placené z veřejných peněz (a přitakuje jim pár zmanipulovaných naivních mladých jedinců), dozrával v něm pocit nechutnosti k orlovské komunální politice. Pohár trpělivosti, potýkat se s dialektickými zákony (např. Zákon jednoty a boje protikladů) přetekl. Vrátil se do Prahy, kde nyní bydlí a pracuje.

    Osobnost Filipa Dembického si zaslouží pozornost.
Má za sebou nespočet vlastních soukromých aktivit, díky kterým si získal uznání a vážnost. Charakterizuje ho logické a konkrétní myšlení, nesmírná pilnost. Ovládá aktivně několik (i světových) jazyků, které uplatňuje v zaměstnání i soukromém životě. Je přátelský a komunikativní, rád pomáhá druhým. Dbá na svou psychickou i fyzickou kondici (zúčastnil se nedávno - a doběhl do cíle - půlmaratonu v Olomouci). Nezanedbává rodinu. Svými úspěchy se nerad chlubí, je skromný. Budoucnost plánuje bez zájmu o orlovské packaly.

Přejme mu mnoho zdraví (především) a hodně úspěchů v dalším pracovním i osobním životě.
Článek byl přečten 247×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik