Náhradní banner

Starosta Tomáš Kuča, neomezený velkoústý pán a vládce Orlové, bohužel s malým rozumem

9. 7. 2018;

Ono se to nezdá, ale politický vývoj v Orlové působí poněkud podivně, zdá se, že přímo bizárně. Tuto podivnost svým vystupováním způsobuje především starosta Tomáš Kuča, který, jak se zdá, je úplně odtržen od reality a trpí slepotou. Jeho spolustraníci (ČSSD) ho buď vědomě od jeho mediálních výstupů nezrazují (a radují se, jak se znemožňuje) anebo jsou podobně hloupí.

Karvinskému Deníku si T.Kuča posteskl, že „Toto hodnocení je mírně neférové až účelové. Nikdo nás o šetření neinformoval, neměli jsme šanci se nijak zapojit, přitom víme, že jiná města ji měla."

Z tohoto vyjádření číší naprosté nepochopení způsobu vytvoření Indexu kvality života a ignorance práce druhých. Titul, který T.Kuča používá, bohužel mu v myšlení nepomáhá. A stačilo, kdyby si přečetl toto:
Index kvality života byl sestaven na základě zhruba tří desítek proměnných. Jsou mezi nimi třeba úroveň zdraví prostředí a dostupnosti zdravotní péče, podmínky pro práci, bydlení a vzdělávání nebo mezilidské vztahy například ve formě místních spolků. Projekt obce subjektivně nehodnotí, ale pouze porovnává dostupnost daných služeb a možností.

Na rozdíl od starostů Orlové a Karviné, ústecký kraj se k hodnocení postavil úplně obráceně a zapojil se do projektu „Obce v datech“ .
Blíže o projektu zde.

Jen velmi málo lidí snad nepochopí, oč tady šlo (a jde). Bohužel, T.Kuča se diví a diví. Jestliže nechápe, proč byla Orlová tak špatně hodnocena, měl by ještě před volbami rezignovat.

Kromě objektivních zjištění se stačí také podívat (očima trochu přemýšlivého občana), jaké podmínky ve městě máme: neobyčejně tmářskou atmosféru.

* nezveřejnilo se, kteří radní o přesunu nemocniční interny věděli (a věděli)
* zatajuje se důvod i informace, proč byla odvolána ředitelka Vesny
* tutlá se postup ohledně příprav výstavby plynových kotelen, nezveřejnily se výsledky jednání s bytovými družstvy (jaký mají na to názor)
* občanů se nikdo z radnice neptá na jejich názory a pokud nějaké mají, tak se ignorují (viz např. petice)
* bez občanů se vytvářejí megalomanské plány (strategický plán, koncepce sportu, ztrátový a nepotřebný welness, velkoplošná obrazovka)
* starosta svolával setkání s občany, aby jim vysvětlil, že to a to nejde, resp. lidí nepřesně informoval
* utajování materiálů ze schůzi Rady města a nezveřejňování hlasování jednotlivých radních
* ztížení příchodu pošty
* likvidace nejdůležitější autobusové zastávky v centru města

Starosta T.Kuča se raději střelí do nohy, než aby občany seznámil s výsledky a bude raději nepříčetně protestovat.

Orlovská Rado! Zpřístupni lidem data naší obce a získej možnost rozhodovat se o budoucnosti. Data můžeš použít a implementovat do akčních části toho skvělého Strategického plánu (do roku 2033).

Vy, obyčejní, přihlaste se tady a žádejte informace.
Článek byl přečten 532×, komentářů (11) nových (11)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik