Náhradní banner

Plynové kotelny v Orlové budou čistit vzduch

11. 5. 2018;

S několikadenním odstupem potom, co na povrch vyplula "plynofikace" Orlové (týkající se příštího způsobu zásobování teplem a teplou vodou), lze konstatovat, že jde o téměř profesionální medializaci lidmi, kteří na odpojení chtějí do budoucna vydělávat. K tomu si bedlivě přečtěte stěžejní článek BUDOU V ORLOVÉ PLYNOVÉ KOTELNY?, který iniciativně město zveřejnilo. Vypadá to, že jde o nevyhnutný krok. Článek napsal sám autor megaprojektu a zřejmě i příští realizátor a provozovatel (servisman) kotelen. Podle údajů na internetu je jeho s.r.o. (s kapitálem 100.000 Kč) TZB Orlová s.r.o. zaměřena hlavně na Kontejnerové Modulové Kotelny a těžko uvěřit, ale nakonec asi jo, že by uměl dát dohromady to, co sepsal. TZB s.r.o. vznikla v roce 2016 přejmenováním firmy GAS KOMPLET s.r.o. (se stejným sídlem). Zajímavost: v období 1998 až 2004 bylo SMO společníkem této firmy (za Kotaby).

Kdyby iniciativa vyšla od občanů (některé domy si obstarávají tepelná čerpadla a to nutí SMO, aby přebralo iniciativu a tyto snahy přebilo, neboť nakonec by přišlo o kšeft, přičemž mu v tom pomáhá město prostřednictvím stavebného úřadu, který tyto snahy některých družstevníků blokuje) a požádali by, aby SMO něco provedla, tak prosím. Úplně jednoduché by bylo, kdyby SMO snížilo svůj zisk, který, jak naposled vyzněla konfrontace prodejní ceny na zastupitelstvu ČEZ Teplárenské (312 Kč/GJ) a SMO (598 Kč/GJ)je dostatečně velký. Jenže o tom ta diskuse není.

Cituji příspěvek z ORLOVIN:
Člověk žasne jakými nesmysly se SMO potažmo město jako akcionář SMO zabývá. Zasahovat do zavedeného systému zásobování teplem při prognóze zachování zdroje dalších 10 let je absolutní nesmysl. Bohumín nepřešel na centrální zásobování teplem pro krásné oči nebo gešeft ČEZu. Uvědomili si, že kotelny umístěné v sídlištní zástavbě představují nekonečné zhoršování ovzduší přímo v místě bydlení. A to nás má potkat? Již jednou jsem tady psal, že tento záměr nemůže projít tzv. EIA - posuzování vlivů stavby na ŽP. Je to krok zpátky v energetické koncepci i ochraně ŽP. Pokud zastánci takového záměru přesto by uspěli, vsadím se dojde k dalšímu zásadnímu odlivu obyvatel. A odpovídám Lubošovi. Pan Kuboš, jako ředitel a majitel společnosti TZB Orlová (naproti ZUŠ) má o tuto investici obrovský zájem, vždyť by to bylo na dlouhou dobu jeho živobytí, navíc s předpokládaným následným servisem. Je jasné, že jde o lobování některých zastupitelů, vždyť jim to může něco hodit do kapsy. Již dříve měl Kuboš zájem koupit teplo.
Lze jenom souhlasit.

Jestli pro odpojení budou orlovská bytová družstva, je vystaráno, protože školy (příspěvkové organizace města) budou samozřejmě souhlasit.

Vraťme se k článku BUDOU V ORLOVÉ PLYNOVÉ KOTELNY? a zamysleme se nad některými formulacemi:

1. KUBOŠ: odběratelé tepla z Orlové splácí v teple převážnou část investice horkovodu do Bohumína
ORLOVINY: odběratelé tepla z plynových kotelen nebudou investici splácet?

2. KUBOŠ: hledání vlastního alternativního řešení zásobování teplem města Orlové s důrazem na významnější snížení ceny tepla pro odběratele bylo vyhodnoceno jako rozumné.
ORLOVINY: kým bylo vyhodnocení provedeno (lidmi z SMO?)

3. KUBOŠ: ČEZ jako vlastník EDĚ v médiích sdělil, že s EDĚ jako s elektrárnou do budoucna nepočítá a bude řešit potřebu tepla pro vytápění pravděpodobně změnou na výtopnu
ORLOVINY: na zastupitelstvu ředitel EDĚ Kontrik ujistil, že provoz elektrárny do roku 2030 je jistý

4. KUBOŠ: vyjádření dotčených orgánů státní správy, které zatím blokuje zastaralý územní plán města (v energetické části). Proto je iniciována změna územního plánu, následně musí proběhnout vydání společného územního řízení a stavebního povolení pro budoucí plynové kotelny.
ORLOVINY: stane se tak, pokud ve vedení města a SMO budou stále stejní lidé

5. KUBOŠ: Nic lepšího už neexistuje. Prakticky to bude vypadat tak, že z každého budoucího komínu bude vycházet bílá vlhká pára.
ORLOVINY: která bude čistit vzduch od škodlivých částic, které ho zaneřáďují

Ti, kteří požehnali tomuto gigantickému projektu by si měli ověřit, jestli pan L.Kuboš je opravdu takový odborník, jak se prezentuje. Má v tomto směru vůbec nějaké zkušenosti? Pamatujte na to, že napojením na plynové kotelny dojde k zásadní změně dosavadní situace. Půjde např. o nové regulace topné soustavy, kdy je třeba provést výpočet hydrauliky topné soustavy a následné hydronické vyvážení. Bez řádně fungující hydraulické části regulace topné soustavy není možné plynovou kotelnu úsporně provozovat - pouhá výměna zdroje tepla se bez vyvážení topné soustavy může stát zbytečnou investicí. Kvalita topné vody je zásadní podmínkou pro dlouhou životnost kotlů, armatur i radiátorů. Do systému nemůže být napuštěna běžná pitná voda, která má technologicky zcela nevyhovující parametry. Zanedbání může mít za následek stotisícové škody. Nekvalitní voda v topení sníží životnost klidně i o dvě třetiny!

Nejlépe by se stalo, kdyby město tepelné hospodářství prodalo ČEZ Teplárenské, cena tepla by určitě klesla o více než 100 Kč. SMO by si ponechalo zbytek své pestré, většinou dotované městem činnosti, resp. trvale pro město vykonávané bez nutnosti zúčastnit se soutěže.

Závěrem pro ty, kteří ví, že majitelem firmy Komíny BOKRA, je Martin Klčo, předseda představenstva SMO a napadlo je, že jeho komíny budou vyhovovat projektu Kuboše ujišťuji, že by to vypadalo podezřelé, ne?Který je který?

Článek byl přečten 495×, komentářů (11) nových (11)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik