Náhradní banner

Převratný počin místostarostky Jenčmionkové

20. 4. 2018;

Zdá se mi, že jarní politické rašení v Orlové se momentálně ničím zajímavým neprojevuje. Městské problémy a starosti se nás (snad většiny domkařů) nějak netýkají - jsme od centra města daleko a současný hluk "hlučícího davu" neslyšíme. Ale akce v "letňáku" se blíží, takže večer nás budou obveselovat přežilé tóny Petra Nagye a jeho skupiny Indigo. Než o úspěchy Kmitu a judistů (pokud tam nemáme vnuky, vnučky, děti) se více zajímáme o to, co začíná kvést, kolik krtinců bude třeba zlikvidovat a zda už, vysetá, do jogurtových kelímků a všelijakých jiných nádob, semínka, vylézají ze substrátu.

Nevadí nám stavba náměstí ani jiné překážky, které je třeba překonat (např. když je třeba něco vyřídit na poště nebo na městském úřadě). Skutečnost, že autobus u téže pošty nezastavuje, se stala samozřejmá.

Sníh už roztál, mráz dávno polevil a stavaři pracují na plné "pecky". Na obdiv se nyní chlubí modrým potrubím, které vyčuhuje z útrob vykopané díry. Informace, zda město souhlasilo s prodloužením termínu dokončení rekonstrukce náměstí, není známo. A tak lidí napadají různé věci (samozřejmě s nadsázkou):
Pokud se nepodaří i letos v létě zprovoznit letní koupaliště doporučuji zatopit díru u Městského úřadu a využít ji jako přírodní koupaliště. V centru města mezi paneláky mají nádherné koupaliště v Jaroměři i v Jeseníku. Proč by tomu tak nemohlo být i v Orlové ? Ing. Milan Juchelka

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic, zcela vážně:
Bez rekonstrukce nelze letní koupaliště zprovoznit. Na rekonstrukci je připravena projektová dokumentace i stavební povolení. Necelých 300 mil. Kč není v současné době ve finančních možnostech města. Celý záměr musí být znovu orgány města vyhodnocen, protože jeho realizací v tomto rozsahu by byly pravděpodobně značně omezeny ostatní investice ve městě a jeho provoz by musel být každoročně dotován značnou částkou. Toto rozhodnutí přísluší pouze zastupitelstvu města.
K tomu starosta: „Máme projekt, máme stavební povolení a začneme s trafostanicí. Poté chceme bourat původní areál a postupně stavět nový. Projekt prošel revizí a zlevnil. Bourat se začne od vstupní brány, šatny, golfu, oba bazény atd. Budovat pak budeme od těch nejdůležitějších věcí. (viz zde)

Lidé (někteří) se kupodivu všímají i některých dalších "nedokonalosti":
Dobrý den, seznámil jsem se strategickým plánem města na období 2017-2033 a rád bych se zeptal z jakých zdrojů bude profinancován a proč je v něm skoro vše klasifikováno jako nejvyšší priorita? Dále by mne zajímalo proč není plán rozdělen na jednotlivé roky či období, místo toho je přiložen nikomu nic neříkající harmonogram. Pomíjím fakt, že celkem nezanedbatelná část "strategických položek" je tam jen pro zaměstnání úředníků (např."Analýza přínosnosti jednotlivých informačních kanálů" či "Zvýšení propagace SMO (městská akciová společnost Orlová)" ).
Martin Klosko

Vysvětluje opět Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Na zpracování strategického plánu navazuje zpracování akčního plánu, který již bude obsahovat finanční odhady i harmonogram. Nejvyšší prioritu si k jednotlivým cílům nastavily pracovní skupiny a zastupitelstvo města do něj nijak dál nezasáhlo. Pravděpodobně mají tvůrci pocit, že se tyto problémy mají začít řešit ihned. Strategický plán bude převážně financován z rozpočtu města, částečně z dotací a pravděpodobně také z úvěru. Většina navrhovaných analýz má sloužit pro další strategické rozhodování a k účelnému vynakládání finančních prostředků. Dovoluji si připomenout, že své podněty můžete zasílat prostřednictvím stránek lepsi-orlova.cz.

Neví se také, proč se, jinak vysoce aktivní, Galia & spol (Městská policie) nezúčastnili akce Jehla 2018, když v Orlové by jehel nasbírali docela dost.

Možná si pamatujete, že zastupitelstvo schválilo, že bude dotovat provoz wellness, který vybuduje SMO. Dnes je situace taková, že náklady z původních 10 milionů se navýšily na poněkud neskutečných 27,5 milionů Kč a představitelé SMO uvažují (nenápadně), co s tím. Dobré, ne?

Pokud si někdo všiml, že v zimě do Orlové opět přijeli Švýcaři, tak delegace město stála oficiálně 100.000 Kč. Kolik peněz šlo mimo oficiální pokladnu, se neví.

Nebývalý pokrok v uvažování projevila místostarostka Jenčmionková. Navrhla, aby se město "vykašlalo" na další účast v pofiderním (moje hodnocení) projektu Zdravé město a Místní Agenda 21. Bravo!!!!
K tomu nějaké retro:
To kritizoval (myslím) už Martin Sliwka
Fiktivní zdravé město?
Řekni ano své budoucnosti

Článek byl přečten 434×, komentářů (2) nových (2)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik