Náhradní banner

Věřící komunistka? Mamon místo Boha? Veselé Velikonoce!

29. 3. 2018;

Dnes na základních a středních školách začaly velikonoční prázdniny. Děti se vrátí do lavic až v úterý 3. dubna. Na silnicích budou dlouhé kolony aut i dálkových autobusových linek mířících z měst do vesnic a naopak. Není ale jasné, zda všichni ti, kteří jsou doma nebo v pohybu vůbec ví, co Velikonoce jsou. Církev (ta evangelická orlovská) se zaměřuje na bojové umění, nikoliv na modlitby a pokoru.

Je příležitost, k těm svátkům, než nastanou zase všední dny, uvést několik poznámek.

Dnes je Zelený čtvrtek a křesťané si připomínají Kristovu poslední večeři s apoštoly. Podle křesťanské tradice jde o pátý den Svatého týdne (počítáno od Květné neděle včetně) a předvečer velikonočního tridua. Poslední Ježíšovo jídlo s učedníky se latinsky nazývá „cena, (hostina)“, nebo také eucharistie.

S Velikonocemi, nazývanými také jako svátky jara, jsou spojené mnohé zvyky a tradice. Připomeňme si je.

Ale pozor!

Velikonoční vyplácení žen vrbovými proutky existuje údajně jen na českém území. Například ve Švýcarsku podobná tradice neexistuje a pomlázku nazývají Peitsche. Viz také Tschechisches Ostern nebo Ostermontag ist "Peitschen-Montag.

Škoda, že naši švýcarští přátelé byli v Orlové na návštěvě tento rok již dříve, mohli by teď třeba někoho zbičovat (jako) a byla by kupa srandy, jako na prvním orlovském masopustu, kdy po Orlové chodili jiní přátelé (z Chorvatska). Karabáčem by třeba byly vyšlehány nejvyhledávanější ženy ve městě - Bára Herdová (ředitelka Domu kultury) a Petra Jenčmionková (příští starostka). Pozn.: pořadí vyplácání je uvedeno podle abecedy, nikoliv podle zásluh.

Velikonoce, jak už víme, jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, připomeňme ještě, jinak, proč se slaví.

V těchto svátečních chvílích bude dobré se zamyslet, proč dnes církev (vidíme to na orlovské evangelické) láká mamon. Každoročně, pod vedením pastora Szkandery, různé větve rostoucí z jeho SCEAV, žádají (a dostávají od města i odjinud) peníze. Připomenu slova papeže Františka:
Nemůžeme sloužit Bohu i mamonu. Peníze oslabují mysl a víru a vedou nás nesprávnou cestou. Moc peněz je tak velká, že tě odvede od víry, ba dokonce tě o víru připraví, oslabí tě a ztratíš ji! Peníze totiž oslabují myšlení, a oslabují také víru, kterou vychylují jiným směrem. Nikdo se nemůže spasit penězi!
Nicméně, ďábel toto pokušení vždycky používá, totiž bohatství, které vzbuzuje pocit soběstačnosti; marnivost, která dává pocit důležitosti, a nakonec domýšlivost a pýchu. Právě pýcha je jeho jazykem.
Proti jakému přikázání tedy hřeší ten, kdo něco dělá pro peníze? Proti prvnímu! Hřešíš modloslužbou! Je tomu tak proto, že peníze se stávají modlou, které se klaníš! A proto nám Ježíš říká: „Nemůžeš sloužit idolu peněz i živému Bohu. Buď jednomu nebo druhému. „Peníze jsou výkaly ďábla.“ Je tomu tak, protože z nás činí modloslužebníky, oslabují naši mysl pýchou, činí z nás maniaky jalovostí a vzdalují nás od víry, korumpují. A tak víc a víc začíná vládnout idolatrie (modloslužba).

Na druhé straně (oproti křesťanům) stojí bezvěrci, např. komunisté. Když se rozhodovalo, zda Velký pátek bude státním svátkem, proti byli jen komunisté. To oni vyvinuli "antisvátostný" program: socialistické vítání občánků náhražkou za křest - začátek života bez Boha; socialistické přijetí náctiletých mezi dospělé místo biřmování - mládí bez Boha; socialistický sňatek místo svátosti manželství - partnerství bez Boha; socialistický pohřeb místo křesťanského pohřbu - smrt bez Boha. To byly zcela vědomé "antisvátosti". A v každém podniku musel být socialistický koutek například s obrazy Honeckera a Brežněva. Bylo tam také heslo měsíce a jednou týdně se tam lidé shromažďovali jako k pobožnosti. Ti dříve narozeni si to pamatují.

V procesu ničení a kontroly občanské společnosti byly pro komunistickou moc církve významným objektem. Zvláště katolická církev byla trnem v oku režimu. Proto ihned po uchopení moci se komunisté zaměřili na potlačení jejího vlivu s cílem úplné likvidace. Církev a její představitelé byla pronásledována v celém tzv. socialistickém bloku. Komunisté začali navštěvovat kostely (!), kde sledovali obsah kázání a referovali o jeho obsahu. Vyvolávali incidenty při bohoslužbách, které poskytovaly záminku k pronásledování kněží.
pozn.: Doporučuji věnovat 25 minut poslechu z archivu rozhlasu. Ano, takové to bylo, takoví jsme byli.

Jeden z dílů mega populárního a mega úspěšného seriálu sedmdesátých let Třicet případů majora Zemana se jmenoval Křížová cesta, a byl o velkém politickém procesu s představiteli církevních řádů. Určitě jste, někteří, ho viděli nedávno. Církevní řád byl tak jednoduše trnem v komunistickém oku a strana a vláda si s „takovými trny“ uměla účelně poradit. Mašinérie se dala do pohybu a neexistovalo nic, ani slovo boží, co by jí dokázalo zastavit.

Připomeňme si také tzv. „Čihošťský zázrak“, kdy ve vězení byl vyšetřovateli umlácen farář Toufar. Velikonoční monstrproces (soudní přelíčení, podobné frašce, jakou pak byly i další monstrprocesy, se konalo ve dnech 31. března až 5. dubna 1950) s představenými řádů měl vyvolat „hněv pracujícího lidu“ a masírován médii se mu to taky podařilo. Dělný lid symboliku umučení a smrti Ježíše Krista (podstata svátku Velikonoc) s osudem církevních představitelů ignoroval a šel si raději nabarvit vejce a uplést pomlázku. Další krok v detailně rozpracovaném plánu této komunistické války s bohem byl učiněn vzápětí. Týden po ukončení procesu StB rozjela Akci K , která znamenala násilnou likvidaci klášterů a mužských katolických řeholních řádů.

Můžete teď - stojí to za to - absolvovat výlet do roku 1981.

Oproti minulosti jsou dnešní Velikonoce v komunistickém pojetí úplně jiné. Nejznámější orlovská komunistka Marie Pustelníková (1942) dodnes působí ve vrcholových stranických funkcích a je zastupitelkou. Určitě, jednak i jako bývala učitelka i jako vyznavačka komunistického způsobu existence, dobře zná díla Marxe. Ten mj. napsal, že „náboženství je povzdech utlačeného tvora, cit bezcitného světa, duch bezduchých poměrů". Také prohlásil, že Je to opium lidstva! a považoval ho za vadu či nedostatek, který je projevem světské omezenosti.

Tato naše soudružka však dnes náboženské svátky, Vánoce i Velikonoce, s nábožným přáním, aby trvaly dlouho a ještě déle, vítá (zda jde nyní o věřící komunistku, není známo). Internetová televize Orlová ji po právu věnovala téměř medailonek. Snad proto, že takové obrácení se cení. A jestliže někoho napadne, co by dnešní seniorka dělala, nebýt revoluce v roce 1989, nemějte obavy. Kádrovat umí pořád.
Článek byl přečten 526×, komentářů (4) nových (4)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik