Náhradní banner

Wind Chill a Ochratoxin, ale také něco kontra SMO

19. 3. 2018;

Návrat (neskutečný!) zimy mne nějak "zmrazil" a odebral chuť i náladu zabývat se "cizími" (tj. veřejnými) problémy. K nízkým teplotám se přidal silný vítr, takže pocitová teplota (venku, ne doma u krbu) se dostala na hodnotu, kterou nepamatuji (a nezažil jsem takovou ani při desítkách lyžařských "výletů" v zimě a vysokých horách (Tatry, Alpy)! A to jsem vycházel ven jenom nasypat ptákům do krmítek a měl na sobě několik vrstev oděvu a kulich!

Co se týče ptáků, tak vrátivší se zima "překvapila" špačky, kteří se, v tom předchozím teplém březnovém týdnu vrátili, z teplých krajů. Lítají k nám na krmítka kosi, sýkorky, vrabci, sojky, drozdi kvíčaly, zvonci, stehlíci, hýli, dlasci, červenky, hrdličky, strakapudi i straky. A poprvé se ukázal i mlynařík dlouhoocasý.

Osvěta: Čím silnější je vítr, tím rychlejší je ztráta teploty. Stupeň ochlazení způsobeného kombinací větru a nízkých teplot se nazývá „Wind Chill“ (český termín zatím není jednotný, užívá se např. větromrazový index, větrozima, efektivní či pocitová teplota, ale nejčastěji zůstává anglický název). Kdo by si chtěl tu hnusnou teplotu vypočítat sám, tady je vzorec (v Evropě nejužívanější je tzv. „Kanadský standard): T(wc) = 13,12 + 0,6215 * T – 11,37 * v0,16 + 0,3965 * T * v0,16, kde T teplota vzduchu (°C), v rychlost větru (km/h) ve výšce 10 metrů nad zemí.

pozn.: v uvedeném odkaze je vzorec poněkud jiný

Se zimou spojené zimní sporty (nemyslím tím hokej) měly dost velké zastoupení v televizním vysílání, takže čas se dal trávit sledováním nesčetných biatlonových stíhaček, slalomů, sjezdů a skoků, ale také - v americké poušti probíhajícího tenisového Indian Wells.

K probuzení z této (dočasné) letargie přispělo zjištění, že Albert prodává "špatné" rozinky. Ty, mezi jinými, dáváme spolu s ořechy do krmítek. Obchodní inspekce našla v nich ochratoxin.

My jsme "naštěstí" koupili rozinky jinde, nicméně tato skutečnost, že je třeba být na pozoru, mne aktivovala, abych se poohlédl, co se děje kolem.

Již potřetí se v poštovních stránkách (zdarma) objevily tištěné, na recyklovaném papíře, noviny Naše město (dvouměsíčník Orlovský magazín). Pokud je někdo - společně s ostatními letáky - vyhodil, tak si je může přečíst zde.

V únorovém (aktuálním) čísle - stejně jako v předchozích dvou vydáních - jsou i jiné články, než o Orlové, ale asi nejvíc jich je o SMO. Pravděpodobně jde o placenou inzerci a dalo by se říct, že tyto noviny jsou magazínem SMO. Některé články (analýzu jsem nedělal) se zveřejnily i na internetu SMO, města a v Orlovských novinách.

Na stránkách 5 a 6 jsou články, které vychvalují výhody CZT (centrálního zásobování teplem). Nabažte se slov, které vyslovil ředitel SMO JaroslavVaněk.Z toho vyplývá (raději to zdůrazním pro pozdější úvahy), že orlovští občané i firmy a instituce, odebírající teplo prostřednictvím SMO, se mají jako "prasata v žitě".

pozn.: Toto přirovnání vypovídá přeneseně o tom, že kdo se má jako prase v žitě, je mu dobře.

Škoda jen, že nepochopíme (aspoň já), proč tentýž Vaněk na druhé straně zajišťuje a také vychvaluje odtržení se od CZT (viz zvukový záznam dále).

Paradoxně - v kontextu s tím, co SMO připravuje (viz také zvukový záznam dále) hned na další straně novin Naše město je redakční článek, ve kterém autor (v souladu s názorem Vaňka) upozorňuje na nebezpečí, která hrozí v případě odpojení se od CZT.Jenže… Vaněk na zastupitelstvu 19.2.2018 přiznal, že SMO pokračuje v záměru postavit po Orlové, mezi paneláky, více než 20 plynových kotelen. Poslechněte si jak trapně zní výpovědi místopředsedy představenstva Ing. Kratochvíla, starosty a právě Vaňka, kterými "odpovídají" zastupiteli M.Koláčkovi. Všimněte si, že toto divadlo se hraje jenom proto, aby SMO, za souhlasu akcionáře, "donutilo" ČEZ Teplárenskou nezvyšovat cenu tepla, které SMO kupuje. Z úst starosty i Kratochvíla slyšíme, že šlo vlastně o vydírání a že cíle bylo dosaženo. To snad nemá nikde obdobu, aby se takto nejvyšší funkcionáři města a SMO veřejně vyjadřovali. Na videu (stopáž zhruba kolem 3:30) lze vidět, s jakým uspokojením tyto odpovědi konzumuje místostarostka (Teď si to Koláčku sežer!).

Ředitel Vaněk trpí pravděpodobně nějakou nemoci, která zapříčiňuje, že na zastupitelstvu svůj názor na CZT, který zveřejnil v novinách Naše město (viz výše o prasatech v žitě) nezopakoval. Navíc jeho projev, a to jak věc zdůvodňoval, ho opakovaně kvalifikoval za předáka orlovských demagogů.

M.Koláček se dotazuje na plynové kotelny, které mají nahradit dosavadní centrální zásobování teplem.

Nuž, tak to dopadá, když těm třem (místopředseda představenstva SMO, ředitel SMO a starosta) nic nehrozí, ať mluví a dělají cokoliv. Ti se mají, co ?

Bylo by zajímavé, kdyby nějaká síla donutila reagovat představenstva obou orlovských bytových družstev, zda je pravda, že se záměrem odstavit ČEZ Teplárenskou a vybudováním kotelen u jejich domů souhlasila a zda to s družstevníky projednala a také, jak se k tomu stavějí školky, školy a další odběratelé tepla.
Článek byl přečten 411×, komentářů (3) nových (3)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik