Náhradní banner

OSLAVA čísla PÍ

14. 3. 2018;

Když se kolo o průměru jednoho metru otočí jednou kolem své osy, urazí vzdálenost 3,14 metru.

14. 3. se po celém světě slaví den π. Číslo, které se točí kolem lidstva po tisíciletí. Bez jeho znalosti bychom nedokázali roztočit kola automobilů ani vyprojektovat oblouk mostu.

známe také jako Ludolfovo číslo, má hodnotu 3,14 a protože ve Spojených státech (i jinde) se v datu píše nejdříve číslo měsíce a poté dne, slaví se Den pí 14. 3. Shodou okolností toto datum také připadá na výročí narození matematika a fyzika Alberta Einsteina.

Číslo π, neboli poměr obvodu kruhu k jeho průměru, zaměstnávalo myslitele po tisíciletí, pravděpodobně od doby, kdy se první člověk pokusil nakreslit dokonalý kruh. π znali už v antice, Babyloňané v roce 2000 př. n. l. jeho hodnotu určili jako 3,125, Egypťané používali 3,16. Velmi přesně číslo π určil až Archimedes. V roce 1761 Johann Heinrich Lambert dokázal, že číslo je iracionální. To znamená, že se nedá zapsat jako podíl dvou celých čísel.

Přesná hodnota čísla ještě není známa úplně do konce, vědci totiž ještě nezaznamenali žádnou periodicitu opakování řady čísel za desetinnou čárkou. Je ale velmi pravděpodobné, že π má konečný počet číslic za desetinnou čárkou. Jediný, kdo zná zpaměti celé číslo , je Chuck Norris. Kdo neví, kdo je Chuck Norris, neví nic.

Na novém náměstí v Orlové bude kašna. Její rozměry jsou (podle vizualizace) dost velké, ale hloubka není známá, takže se neví, zda se v ní bude moci koupat. Toho by pravděpodobně využili orlovští občané (asi především z nedalekého DISCO klubu) za letních tropických nocí, zejména v soboty.Matematičtí amatéři by mohli spočítat:
a) kolik metrů čtverečních [m²] bude kašna zabírat,
b) kolik metrů kubických [m3] vody bude třeba, kdyby se smočily nohy jen po kotníky,
c) počet potřebných kubíků [m3] v případě, kdyby kašna měla potřebnou (ke koupání) hloubku - s výškou stěn kašny lze experimentovat,
d) rozdíly v objemu vody v [m3] (vliv na provozní náklady) mezi c) a b)

Při výše uvedeném počítání (velice jednoduché násobení a sčítání a odčítání) bohužel není třeba použít číslo π. Kdo ale chce, tak může spočítat, jestli by provozní náklady (bez elektrické energie na průtok vody a osvětlení) nebyly nižší v případě, kdyby kašna byla kruhová. Tady číslo π se musí použít(pomůcka)

Takto lze vykalkulovat interval doplňování vody v kašně, která (koupáním i jinými úkony, jako třeba odpařováním či krádeží) ubude.

Pokud tedy nebude vládou v demisi schválen zákon o suchu a kašna bude bez vody nejen v zimě, ale i v létě.
Článek byl přečten 350×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik