Náhradní banner

Pravda o náměstí: Cílená dezinformace nebo neschopnost ?

6. 3. 2018;

Jsem velice potěšen, že přece jen jsou v Orlové lidé, kterým není jedno, co se tady děje. K mému článku Z 26. zastupitelstva Orlové se objevil tento příspěvek:


Tak jsem si se zájmem poslechl výmluvy zhotovitele náměstí a nestačil jsem se divit. Dal jsem si tu práci dohledal jsem přes známého, jak se mělo náměstí provádět, a dostal jsem se k části projektové dokumentace, ze které jasně vyplývá, že jako první měli provést přeložky teplovodu a plynu, a pak až se měla kopat jáma pro podzemní garáže. Takže zhotovitel nedodrží dokumentaci stavby, a ještě chce prodloužit stavbu. Zajímalo by mne co dělá město, konkrétně šéfka investic a TDI, že vůbec dopustil, aby se toto stalo. Pro ty co by to zajímalo se může na tu etapizaci stavby podívat tady: https://www.ulozto.cz/tam/_1dVw71q0J26T
pozn.: TDI znamená Technický dozor investora

Zmíněné (v příspěvku) dokumenty jsou tři:
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA (54 stran) a 2 výkresy (Situace 2.A etapy výstavby a Situace výstavby souboru staveb). Datum zpracování: 11/ 2013

Zásady (výkresy si je třeba stáhnout individuálně)

Než jsem si dokumentaci přečetl a podíval se na výkresy, tak jsem si shrnul dosavadní negativa takto:

1. O stavbě trvale chyběly odbornější informace , jakoby v Orlové bydleli sami hlupáci, kteří rozumí jenom pivu a guláši.
2. Veřejnost byla krmena jednoduchými články, kterých názvy se pomalu blížily titulkům v Blesku.
3. Zarážející bylo, že projekt neřešil přístup k poště ze strany Masarykovy ulice.
4. Divné bylo, proč se odstranila autobusová zastávka u Pošty, aniž by bylo zajištěno VHODNÉ a PŘIJATELNÉ náhradní řešení.
5. Není známo, že by došlo ke změně v projektu, když se starosta bil do prsou, že zpoždění jenom tak nenechá. Ing. Szotkowská akorát někdy dávno oznámila, že "původní plány musí být vzhledem k technologickým postupům přehodnoceny". Takže patálie, které při stavbě nastaly zavinil opravdu zhotovitel, který nepostupoval podle projektu (HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.).
6. Neví se rovněž, za co je placen povinný technický dozor stavby (TDI), kterému se zřejmě vše líbilo a nic neavizoval.

Teď k té TZ. Je v ní uvedeno:
Realizace souboru staveb musí probíhat za předpokladu splnění všech požadavků dotčených orgánů výstavby. (Měla Ing. Szotkowská nějaké požadavky? )
Stanovisko a technické podklady vybraného zhotovitele budou před zahájením stavby koordinovány s firmami, které se budou podílet na přeložkách a následně s firmami realizujícími další investiční stavby, které bude řídit stavebník – město Orlova.> (Koordinoval stavební práce někdo z města, když se teď tak diví?)
Koordinaci postupu výstavby je vhodné zajistit zkušeným technickým dozorem stavebníka. (Je k dispozici výkaz práce tohoto člověka?)

Viděla (a četla) Ing. Szotkowská projekt?

Napřed možná k tomu přístupu na poštu. Projektant se pravděpodobně neorientoval v situaci a nepředpokládal, že půjde o problém, když nenavrhl, aby se na poštu dalo přijít ze směru od Masarykové třídy. Ve výkresu je sice tato část označená jako součást staveniště, ale celou dobu se tam nic neděje, takže možná bylo možné vybudovat zde, z dřevěných prken, nějaký přístup. To měla právě připomínkovat Szotkowská, ta ale v Orlové nebydlí a nemá žádnou empatii k Orlovákům (kašle na to a jenom se vždy ušklíbne, možná ale je to jenom tik, což může představovat i závažnou poruchu chování). Naopak vysvětlovala (i starosta) že to nejde, protože schody, které byly a jsou pořád navrhovány více než rok, by byly ve staveništi. To je dost zajímavé: celý dosavadní příchod k poště (podél úřadu) je ve staveništi. Je to vidět z výkresu Situace 2.A etapy (tlustá přerušovaná zelená čára).

Co se týče autobusové zastávky, proč musela být "zlikvidována", bylo zdůvodnění takové: Pod zastávkou a chodníkem se nacházejí inženýrské sítě (voda, elektřina), které musí být přeloženy, aby mohla stavba pokračovat. Jistě jste si všimli, že není dokopán roh garáží právě u autobusové čekárny, čemuž bránily právě tyto přeložky. Přeložky mohou být provedeny po dokončení krčku garáží.
To je sice pravda, ale celý vtip je v tom, že se s bouráním zastávky se mělo počkat do doby, než bude postavená nová. Viz zde str. 8 TZ, první červený rámeček.

Co se týče přeložek ano, mělo se s nimi začít napřed, ale s dokončením se musí počkat, až bude postaven sjezd a výjezd do a z parkoviště.

Dle mého mínění právě největší pozdvižení způsobilo zlikvidování autobusové zastávky. Takže toto beru jako dost velký podraz a následné zbytečné předstírání, že v zájmu občanů se podařilo vedení města s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dojednat zajíždění některých autobusů … Projektová dokumentace byla řádně projednána s Dopravním inspektorátem Policie ČR v Karviné a vedení města a úředníci (Odbor rozvoje a investic, Odbor dopravy) buď cíleně lžou, nebo nemají o projektu ponětí. Pokud došlo ke změnám, tak bylo velmi vhodné občanům vysvětlit, proč se zrovna s autobusovou zastávkou pracuje v opačném sledu a nepodstupovat riziko, že na to, co je v projektu, nikdo nepřijde. Starosta o tom, že nová zastávka bude posunuta před Prior věděl (vysvětloval to na setkání s občany a na zastupitelstvu).

Tady rozum zůstává stát. Je to možné? To není Kocourkov, to je město pitomců. Kdo je tedy zodpovědný za to, že nastal ten chaos a nepříjemnosti s autobusovou dopravou?

Tady musím, chtě nechtě, konstatovat: Za komunistů by padaly hlavy!
Článek byl přečten 513×, komentářů (9) nových (9)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik