Náhradní banner

Malá vsuvka ke kultuře jazyka českého v běžném životě

5. 3. 2018;

Pro jubilejní 10. ročník Rocktherapy 2018 se pořadatelé (?) rozhodli "zhotovit" tričko a 16.2.2018 se obrátili na veřejnost s dotazem, jak se design festivalového trika líbí.

Byl jsem zvědav, co se v komentářích objeví. Moc toho tam není doposud, ale čekal jsem, docela jist, že se kromě pochvaly objeví i upozornění, že v designu přední strany je chyba.
Když jste se teď podívali, víte jaká?

Za číslicemi, které označují číslovku řadovou (a to ta desítka je, neboť jde o desátý ročník) se "píše" tečka.

Škoda, že hlavní sponzoři akce (Město Orlová a Dům kultury) si této drobnosti nevšimli. A to mají ve svých řadách takové kapacity, jako je Mgr. N.Cibulková (ved. kanceláře starosty a náčelnice tiskových výstupů) a ředitelka Domu Kultury B. Herdová.

Chápu, že výše uvedené vrcholové osoby, které řídí a organizují kulturní život v Orlové, nemají čas si všímat všeho možného, ale jestliže dávají na akce spoluorgánizátorovi p. Ivanu Jeki Jekielkovi peníze, měly by obě dámy také kontrolovat, co se vše v souvislosti s Rocktherapy děje.

Pamatujete si, jak se ředitelka Herdová distancovala od spolupráce s určitými skupinami při spoluorganizování branného dne? (Také tady). Určitě by později neřekla: je to moje chyba, že jsem nedávala pozor, ale vymluvila by se: já nic, já muzikant.

Nevím, jestli na Slovensku stále platí jazykový zákon, který zavedl sankce za nedodržování spisovné slovenštiny, ale takto bych svou připomínku neformuloval. Ono totiž správné používání číslovek si člověk obvykle těžko osvojí bez znalosti určitých pravidel.

Cílem tohoto článku je snaha zabránit tomu, aby vrcholoví politici, když budou trika nosit a rozdávat, se nestali terčem posměchu. I muzikanti a jejich příznivci.

Poznámka: Do kotle přiložte "příznivci" ORLOVIN !
Článek byl přečten 432×, komentářů (2) nových (2)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik