Náhradní banner

Z 26. zastupitelstva Orlové

26. 2. 2018;

Několik posledních dnů se mi nějak nechtělo o místní politice přemýšlet. Důkazem budiž absence nových článků. Příčinou, snad trochu, byl příchod mrazů (nízká teplota komplikuje některé běžné životní pochody a ladí pesimisticky), ale spíše mi chuť psát (opět ze "štvavým podtextem") odebralo vědomí, že v Orlové už nejsou politici s rozumnými a střízlivými názory. Svědčí o tom to, že když jde skutečně o vztah město - občané, tak město selhává na celé čáře.
Čekal jsem také na zveřejnění videozáznamu z 26. schůze zastupitelstva, abych k některým problémům (z mého hlediska) nespekuloval a dozvěděl se, co se řešilo a vyřešilo.
Program a materiály
Videozáznam

Heslovitě
1. Na pondělní zasedání přišli zástupci zhotovitelské firmy informovat zastupitele v jakém stavu je stavba náměstí. Akce měla jednu chybičku: v pozvánce na zastupitelstvo o tom nebyla zmínka, tudíž občané nemohli se dostavit a "pochválit" vedení města za současný stav. Starosta vysvětlil, proč se tak stalo. Z vážných důvodů - úmysl to nebyl. Tralala.
Při projednávání tohoto bodu se zastupitel Petr Koláček (KSČM) naprosto jasně a srozumitelně řekl, v čem vidí současné potíže. Já přidávám: Neschopnost myslet dopředu - to je zřejmě charakteristická vlastnost Ing. Szotkowské. Vše bere s radostným pousmáním, aniž by si zřejmě uvědomovala, že jednou se možná bude zodpovídat někomu jinému. Diskuse byla poučná: ukázala, že o průběh stavby v minulosti se nikdo nezajímal. Kuča svým, již otřepaným, stylem vše uhlazoval. Podívat se!

2. Debata o radaru - umístit výstražné tabule či ne - sklouzla na výmluvy. Zastupitelka Kubalová (Volím Orlovou) požádala o zveřejnění statistik. Šéfové budou přemýšlet, co s tím fantem.

3. U Prominutí nedobytných pohledávek určil zastupitel Chlubna (NEZávislí) za původce všeho zlého bývalého ved. právního odboru Luku a bývalou tajemnici Tichou. Teď to ví, předtím (byl v minulém zastupitelstvu) to neviděl.

4. Zástupci Československé obce legionářské oslovili starostu města s žádostí o obnovu Památníku padlým za Těšínsko (úplný název: Památník padlým Sokolům a legionářům v 1. světové válce a za plebiscitu), který se nachází v katolické části hřbitova v Orlové. Na společném jednání v prosinci 2017 požádali o podání žádosti o dotaci na vytvoření repliky sousoší. Dne 17. 1. 2018 Rada města Orlové tento postup projednala bez přijetí usnesení.
Kdo chce, srovná si tyto dvě věci. 100.000 Kč za necelou minutu pro MISS a 200.000 Kč za věčné připomenutí hrdinů. Zastupitelé Mgr. Roman Galia a Mgr. Kamil Paloncy (oba ČSSD) byli proti (členové rady), zdrželi se Ing. Petr Hrdina, Ing. Petra Jenčmionková a Ing. Stanislav Kasaj (všichni ANO, všichni radní), zbytek přítomných zastupitelů (20) peníze schválil. V tom další radní Kuča, Szkandera, Ryšková. Klčo nebyl přítomen.
K tématu viz také Sedmidenní válka

5. Zástupce klubu krasobruslení požádal (v diskusi pro občany) o zprovoznění ledové plochy dříve, než v září. Jakoby nevěděl, že už taková žádost byla slavnostně a důležitě zamítnutá. Řekl přitom kacířskou (pro autory) větu: Online plocha zbytečná.
Jako jedině rozumný člověk vystoupila zastupitelka Kubalová, která poukázala na vize Orlové ve Strategickém plánu.
K tomu já: Vaněk se zaštiťuje, že jde o ničení majetku. (viz zdůvodnění v mém článku Kraso a SMO (a hokej), což opakoval i teď. Jenže o ničení by nešlo, kdyby SMO (a město) se už dávno rozhodlo pro úpravy. Fuj!

6. Program prevence kriminality na rok 2018 schválen 22 hlasy z 25 přítomných. Bez vážné diskuse.

7. Podnikatel Durčák opětovně požádal o prodej pozemku vedle svého polyfunkčního domu (u starého Prioru). Podle důvodové zprávy i diskuse je vidět, že pro svou věc učinil mnoho. Ale přestože starosta Kuča (ČSSD) loboval pro Durčáka očividně a Páleník (KSČM) až velmi (ne)nápadně, pro bylo pouze 11 zastupitelů. Za oponenty velmi pěkně a výstižně vystoupila Kubalová. Podnikatele podpořili Hrdina, Jenčmionková, Miroslav Koláček, Petr Koláček Kratochvíl, Kuča Páleník, Pustelníková, Ryšková, Trojáková, Závišek.

8. Strategický plán, s přílepkem zřízení Výboru pro strategické plánování rozvoje města Orlová na návrh zastupitelky Šromkové (Volím Orlovou), byl schválen 16 hlasy - Pavla Bjalončíková, Daniel Cigánek, Miroslav Chlubna, Štěpán Janča, Stanislav Kasaj, Petr Koláček, Michal Kratochvíl, Naděžda Kubalová, Tomáš Kuča, Kateřina Plintová, Marie Pustelníková, Marcela Ryšková, Vladislav Szkandera, Miroslava Šromková, Jaroslav Vaněk, René Závišek, proti byli Milan Páleník a Kamil Paloncy, hlasování se zdrželi Ladislav Bernatík, Lenka Brzyszkowská, Petr Hrdina, Petra Jenčmionková, Miroslav Koláček, Marcela Trojáková.
Kupodivu v diskusi (mnou kritizována) Ing. Szotkowská uvedla, že při přípravě plánu se zjistilo, že občané neví, co město nabízí !!!! (stopáž zhruba 2:19:00). Vysloveně přiznala (s úsměvem), že jde o špatnou komunikaci, vinu však mají občané, nikoliv město. Nicméně …
Diskutující se jednak předháněli ve chvále dokumentu a jednak se bezproblémově shodli na tom, jak to všechno bude pěkné i v budoucnu! Vlnu obecného porozumění dovedl k nadšení občan Sliwka Martin (ODS), ačkoliv byl Páleníkem nařčen za destruktivní kritiku.

Dobové noviny by to mohly zreportovat takto:
Naprostá většina našich zastupitelů nebyla reakčním štvaním některých individuí svedena na scestí; naopak, každou minutou se více a více přesvědčovala o tom, co jim naše město dává, i o tom, jaké jsou jejich povinnosti ke společnosti a ke státu. Zdravá část zastupitelů nalezla i teď, v únoru 2018, prostředky, jak prokazovat budovatelským úsilím svou důvěru k novému životu v Orlové, přinejmenším do roku 2033. Svědčí o tom vysoce plodná diskuse ke strategickému plánu.
Nejkrásnějším důkazem o tom, jak jádro našich zastupitelů je zdravé a silné, je jejich kladný přístup na podporu plnění schválené patnáctiletky (2018-2033). Úsilí zastupitelů, které umně vede úřednice Szotkowská, bude mít blahodárný vliv na všechny vrstvy pracujících i občanů Orlové, seniory nevyjímaje.
Úderníci v zastupitelstvu (příští Výbor pro strategické plánování rozvoje města), usilující o dokonalejší využití lidských kapacit a lepší organizaci práce úředníků, budou podáváním svých návrhů zlepšovat a zrychlovat akční plány.
Jde o radostný a závažný příklad krásných výsledků práce našeho mladého vedení města, které ukazují, že v občanech nachází jejich práce nadšené příznivce.
Stejně radostnou skutečností je, že příkladem volených orgánů jsou strhávány postupně i ostatní pracující, i když zatím jen jejich nejlepší část. Můžeme již sledovat práci prvních úderek úředníků. Víme, že vedení města plní ohromné úkoly, ať při plnění revitalizace náměstí a lesoparku, či zdokonalování práce novými metodami v administrativě při odstraňování byrokratismu a uvolňování přebytečných pracovních sil. Podle příkladu údernice Szotkowské dokáží zajisté i její kolegové dříve či později obrátit svou pozornost k zlepšování práce v kancelářích po celém řadě; čím dříve tak učiní, tím lépe.
(Potlesk.)

9. Na dotaz Miroslava Koláčka (KSČM) radostně odpovídal místopředseda představenstva SMO Kratochvíl (ANO), že ano (stopáž zhruba 3:31:00) projekt na plynové kotelny pro město je v běhu. Důvodem je, jak doplnil starosta, dosáhnout to, čeho jsme dosáhli: zlevnit teplo. Tudíž takové nenápadné malé vydírání ČEZ Teplárenské za velké peníze.

10. V nějaké diskusi zazněla kritika Městské policie, že pokutuje chodce, kteří jdou po ulici v místě bývalé autobusové zastávky u Pošty. I když je tam značka NESMÍŠ! Co na to řekl zástupce velitele Městské policie příště. Možná už zítra. Ale pravdu neměl. Měl by podstoupit nějaké proškolení.
Článek byl přečten 587×, komentářů (4) nových (4)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik