Náhradní banner

Pro posměch normálních slaboduchými

21. 2. 2018;

Jsa "napaden", že Orloviny jsou plné - a jenom - negativních zpráv, jsem nucen podotknout, že jest tato situace očividná již mnoho let. Chválou zde opravdu neplýtvám, neboť tou je zahlceno vše, co pochází z města (noviny, internet, facebook, video, rozhlas, besedy se starostou). Lidé si bohužel neuvědomují (nejen orlovští), že správné zpravodajství má být, pokud je profesionální, vyvážené, tj. obsahuje i věci, které nejsou pěkné. Ale to můj případ není: nejsem novinářský profesionál, jsem jen amatérský pisatel, který se veřejně angažuje. A jako jediný, poukazuji na odvrácenou stranu Orlové. I když nejsem spojen s radnicí, jsem zřejmě nějak důvěryhodný, protože vyvolávám v některých lidech pocit ohrožení. Hlupáci ovšem neumí posoudit, co je seriózní a co je oblbování, takže silný vliv na čtenáře mají právě výše vyjmenovaná média města, která navozuji pohádkovou atmosféru, do které já nesedím. Jsou zneužívány k deformaci demokratických procesů a k omezení soutěže názorů, politických sil a veřejné diskuse.

Městským periodikům, která díky dotaci z veřejných prostředků a exkluzivitě informací z radnice mají široký záběr, nemohu konkurovat. Zatímco mají plno placených (městem) reportérů, kameramanů, novinářů, fotografů a vlez-do-zadků chtivých občanů, kteří pochvalně přispívají na fcb města, například, já jsem sám a bez peněz. Přesto mne těší, že každý den, ve svátek nebo pátek, i stovky čtenářů si ORLOVINY otevírají.

Orlová ne že omezuje veřejné diskuse, ona k nim vůbec nepřistupuje. Dochází tak k úplnému potlačování alternativních názorů na správu místních veřejných záležitostí, tedy k účelovému poskytování jednostranných, neobjektivních a zavádějících informací ve prospěch vládnoucí koalice, k jednostranně vedeným kampaním, týkajícím se řešení místního problému, k vytvoření velmi deformovaného obrazu orlovského politického života a demokratických mechanismů v samosprávě. Veřejnosti se předkládá falešně zjednodušený obraz, v němž správná řešení vznikají „sama od sebe“, bez jakékoliv polemiky, diskuse a hledání, pouze z osvíceného rozhodnutí rady města a zbytu koaličních zastupitelů.

To vedlo v Orlové ke snížení motivace a možností podílu občanů na obecních záležitostech a snížilo kvalitu místní správy. Jediným, který se snaží občany aktivizovat, zůstává trvalý dopisovatel Orlovských novin, docent Kafka (NEZ) a jedinou politickou stranou, která je kriticky nastavena vládnoucí koalici jsou právě NEZávislí.

Hnutí ANO má fcb také, ale ten jim právě slouží jako hlasná trouba svých vynikajících úspěchů.

Škoda jen, že anonymní orlovští géniové nepochopili, nechápou a nepochopí, že nemají kritizovat mne, ale věc, o které píši. Nedělám si patent na rozum. Většinou zveřejňuji své názory, což některým neobyčejně vadí.

Vážení,
své připomínky, důkazy, že nemám pravdu, nesouhlas atd. doložte fakty. Pokud nejste toho schopni, SHUT UP! A už si nestěžujte na to, co si o vás myslím a že vám tady dělám kázání.

A jako bonus přidávám:
Vedle mnoha dobrých věcí přinesl internet i vzestup idiotů, protože pitomci se díky internetu začali cítit inteligentními a silnými.
Ještě před třiceti lety pitomci věděli o tom, že jsou pitomí, a své pitomé myšlenky ventilovali jen při pitomých hospodských rozhovorech s jinými pitomci. Nyní je situace diametrálně odlišná. I úplný blb si snadno založí účet na Facebooku. A od toho momentu jsou jeho blbé myšlenky pravidelně materializovány, zapsány na sociální síť. Tím jednak ty pitomosti dostávají v očích svého pitomého autora větší váhu (je to přece napsaný), za druhé pitomosti inspitují jiné pitomce k tomu, aby svoje pitomosti napsali do reakcí. Takže míra koncentrace debility raketově stoupá. Vedle Facebooku je navíc internet plný invalidních zdrojů - od známých serverů jako Parlisty nebo Aeronet přes různé ezoterické servery až po internetová media vytvářející parodie, u kterých ovšem pitomec nepozná, že jde o parodie. Takže ty pitomosti, co píše na Facebook, dokáže pitomec snadno podložit podobně pitomými internetovými zdroji - a rázem má jím tvrzená pitomost punc vědeckosti. A máme tady hned celou armádu vědců se základním vzděláním či výučními listy.
Celá polovina populace - lidé s podprůměrnou inteligencí. Přestávají si být vědomi své vlastní intelektové nedostatečnosti, protože mohou své pitomosti mimořádně efektivně psát a šířit. A pro libovolné blbé tvrzení - třeba že nás práškují z dopravních letadel - se dá na internetu najít dostatek zdrojů, u kterých blb díky svému blbství nemá šanci poznat, že to jsou úplné blbosti. Že zdroj jako soucitne.cz opravdu není relevantní, a že se na něm dají dohledat jen blbosti.
Tento všeobecný nástup blbosti pak v blbech vyvolává dojem, že všemu rozumí …… atd.
( zdroj)
Článek byl přečten 478×, komentářů (1) nových (1)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik