Náhradní banner

Podivný zvrat v hlavě ředitele orlovské Městské policie

19. 2. 2018;

Nová situace v místě bývalé (již) autobusové zastávky POŠTA (u Prioru) vyžadovala od 15.2.2018 okamžité nasazení uniformovaných sil (Žádáme všechny občany, aby respektovali obchůzí trasy a nevystavovali se nebezpečí úrazu při chůzi po vozovce), protože někteří občané (ne všichni), jako vždy, projevili nedisciplinovanost a potřebovali okamžitě potrestat:

To co se koná v prevenci proti drogám, plně souhlasím. Nesouhlasím však s tím, jak vede šéf MP své podřízené. Momentálně je velmi složitá situace s parkováním z důvodu přestavby náměstí. Bezohledné a mnohdy z lidského hlediska, nesmyslné, "dávání botiček" považuji za buzeraci občanů. Takhle se nechovala ani PS VB, svého času. Teď k tomu přibyla zrušená zastávka U Pošty. Místo kde se nestydí MP vybírat pokuty. Byl jsem asi dvakrát pokutován MP, ale nikdy nebyl použit trest domluvou,vždy to byly peníze od důchodce. Celkem za banální přestupek. Pane Galio a vaši podřízení. Jste "kabrňáci" a starosta je určitě na vás hrdý. (příspěvek zde).

Jistě se najde dost těch, kteří tuto aktivitu strážníků pochválí. Jde přece o bezpečnost nejen chodců, ale i řidičů aut.

Řidiči automobilů přitom jsou na orlovských cestách "vystaveni" i jiným hrozbám. Na "staré", již zavedené v minulém roce, měření rychlosti aut radarem možná zapomínají a vnímají je už jako "obnošenou vestu". Aspoň tak subjektivně soudím dle svistu pneumatik a burácení (ne všech samozřejmě) motorů přes Zátiší (oběma směry). Přitom měření mělo způsobit opak: „… v ulici Zátiší si lidé stěžovali, že auta tam jezdí tak, až se jim třesou baráky" vysvětloval 2.5.2017 orlovský radní a velitel městské policie Roman Galia redaktorovi Deníku. Radary odhalily to, co se předpokládalo: řidiči nedodržují nejvyšší povolenou rychlost v obci. Ale že to bude, za pouhý měsíc ostrého provozu, tři tisíce šedesát tři přestupků překročení, to se nečekalo. Až stovky prohřešků denně.

Růst případů nedodržování rychlosti vedl ke změně Organizačního řádu MěÚ Orlová na odboru dopravy, spočívající v navýšení 2 úředníků. Jeden bude zajišťovat přípravu podkladů pro správní řízení a druhý správní řízení. Bude to stát 1,3 mil Kč ročně (včetně jejich klotových rukávů). Na to si ale obec určitě vydělá včetně výdajů na provoz zařízení.

Jaká je situace dnes (v únoru 2018) nevíme, jelikož město nic nehlásí. Jestli se záměr - měřením rychlosti zklidnit situaci - povedl, nebo ne.

Tak či tak, na nákup a provoz radaru se vydaly a vydávají veřejné peníze a bylo by vhodné uvést, přiléhavými parametry, jak rychlost aut v Orlové radar omezil a zda se doprava zklidnila (s uvedením, podle jaké metodiky se na to přišlo). Že to byla dobrá investice. Přehledné statistiky o počtech přestupků by mělo město zveřejňovat průběžně na svém webu. Pokud radar není jenom nástrojem na výběr peněz, tak by se za nějakou dobu ti nově přijatí úředníci měli propustit, dejme tomu za dva roky.

„Podle našich zkušeností se v okamžiku, kdy se začnou pokuty vymáhat, zklidní doprava o osmdesát procent během dvou měsíců,“ vysvětluje Nahodil ze sdružení Bezpečná města, které se snižováním rychlosti v obcích dlouhodobě zabývá. zdroj

Takže: jak je to v Orlové? Na měření neupozorňují žádné velké černobílé informační tabule, ačkoliv ještě 19. července 2017, řekl velitel Městské policie Orlová Roman Galia: "Momentálně disponujeme třemi skříněmi na třech ulicích a těmi jsou 17. listopadu, ulice Slezská a ulice Zátiší. K tomu máme jeden radar, který budeme pravidelně přemisťovat, ještě sice nevíme v jakém intervalu, ale každopádně máme za to, že občanům vždy sdělíme, kde budeme měřit, nevidíme v tom žádný problém".

Obrácení velitele městských strážníků se zdá být nepochopitelné. Zákon na povinnost zveřejnění míst měření rychlosti sice není (podle novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, která zásadně změnila vše od promile za volantem až po body za různé přestupky, už městská policie nemá povinnost označovat měřené úseky), ale proč by to pro své spoluobčany nemohl udělat? Pod heslem „Prioritní pro nás je bezpečnost obyvatel, nejde nám o výdělek“. Oznámením (na všech třech místech, kde "budky" jsou) by určitě k lepší ukázněnosti řidičů došlo. To je zcela prokazatelné. Je tedy lží, že město nemá zájem na výběru peněz. To je jednoduchá úvaha.

Na dnešním zastupitelstvu se o tom trochu jednalo.
Článek byl přečten 560×, komentářů (9) nových (9)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik