Náhradní banner

Roztají ledy v jejich hlavách úplně?

11. 2. 2018;

aktualizováno

Úvodní poznámka 1:
Byl bych rád, aby ti, co se rozhodnou přidat zde nějaký názor, se podepsali svým civilním jménem (abychom věděli, komu za skvělé, odborně podložené, názory, poděkovat). To se však asi nestane. Tak bych aspoň požádal ty osoby, které nedostaly darem lepší mozky, aby se přesto pokusily vyjadřovat se k meritu věci a ne ke mně. Názory tříbí, jistě, ale to, co tu někteří předvádějí, jsou jejich osobní problémy se mnou. Nechte toho, budete zničeni!
Úvodní poznámka 2:
Na těchto stránkách cíleně zveřejňuji kritické názory, které mám. Chápu, že se to mnohým nelíbí a popuzuje je to. Někteří se chovají jako potrefené husy, jiným zase možná nedochází podstata věci. Málokdy, téměř nikdy, anonymní diskutér neuvede argumenty, které by mne přebily. Kochá se na tom, že mne chce urazit.
Úvodní poznámka 3:
Toto je další pojednání k záměru Města maximálně ztížit občanům, využívajícím hromadnou dopravu (autobusy) k cestám do práce, školy, na návštěvy, nákupy atd. V článku uvádím svá zjištění a názory. Ty samozřejmě nemusí být vyhovující všem a mohou být založené na nedostatku informací. Ale všelijakým chytrákům, některým majitelům aut i jiným, kteří problémům s jízdou autobusem a s tím spojených nástupních a výstupních míst nerozumí a přesto se zde budou chtít ukojovat, vzkazuji: SHUT UP!

Je velice zajímavé, jak rychle se mění názory zodpovědných osob na situaci, kterou ve městě způsobili. Nedělají to však dobrovolně a promyšleně, ale protože jsou k tomu donuceni. Nevypovídá to o nich nic pěkného.

Podívejme se na sled událostí (podle zveřejňovaných postupně zpráv v médiích):

4.2.2018 Startují stavební práce v části autobusové zastávky u Prioru
7.2.2018 Pozor, autobusy nebudou u "Pošty" zastavovat!
9.2.2018 NĚKTERÉ LINKY BUDOU ZAJÍŽDĚT NA ZASTÁVKU K ALBERTU
9.2.2018 15. února začíná výluka zastávky MHD Pošta
11.2.2018 Zastávka i chodník musí ustoupit stavbě náměstí

Původní arogantní a bohorovný přístup byl najednou vystřídán podlézavosti: PODÍVEJTE SE, CO PRO VÁS DĚLÁME! Napřed to pokazí a pak chtějí, abychom děkovali za milost, kterou nám teď poskytují!
Ano, najednou se něco dá dělat! Jak je to možné? Chválabohu, že na změnu v myšlení "mocných" stačilo 5 dní! Ale co si teď máme myslet o "technické" přípravě tohoto divadla? Zase se s námi jedná jako s nesveprávnými?

Proč se napřed bez rozmyslu vychrlí nějaký nesmysl, a teprve potom uvažuje?
Jak to je v projektu? Pokud takto, kdo ho kontroloval?
Byla tato změna řádně projednána a byla k tomu zveřejněna, jak u jakýchkoliv jiných tzv. Opatření obecné povahy, Veřejná vyhláška Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích?

Zdá se, že protesty občanů (nazvané chytře Městem dotazy) donutily město reagovat. Jenomže jak!

Reakce zástupců města, protože museli ze své bohorovnosti slevit, je ale stále poněkud povýšena a útočí na neschopnost občanů chápat běžné věci (a kdo viděl otáčet se velký autobus na malém rondlu, asi pochopí, o čem je řeč) - jinak řečeno, co byste chtěli! Město ale nakonec ustupuje ze svého prvotního rozhodnutí ( autobusy nebudou zastavovat). Vynucené a nechtěné je pak i přiznání: Nicméně komplikace pro cestující by byly opravdu velké a proto město minulý týden iniciovalo schůzku, na které se krajem dohodlo na určitých změnách. Co k tomu uvést? To nikdo o problému, který nastane, opravdu nepřemýšlel? Jak krásně - na tom úřadě - se jim (bez starostí obyčejného člověka) žije!

Velice směšné je prozření starosty, který pronesl: "Zrušení kompletní zastávky by asi byl pro obyvatele velký problém". Opětovně, s obdivem k sobě samému, ukazuje, jaká je jeho schopnost normálně přemýšlet. To si předtím, než se špatně rozhodl, nic z toho neuvědomil?

Jak si možná někdo vzpomene, tak na řešení, které město teď navrhuje (po konzultacích s krajem) ihned přišel obyčejný občan (nikoliv vysoce postavený úředník nebo starosta): ….. kdyby se autobus na rondlu otočil,vyložil a naložil lidi k nemocnici u Hypernovy a zase přes rondl by pokračoval… (čti zde)

Bohužel, dříve narozené napadne, že tyto neblahé neměstotvorné zásahy jakoby vypadly z období komunismu. Vedoucí úloha neschopných. Orlová přestává být městem pro lidi.

Zdůvodnění (Ing. Radim Klein, ved. odboru dopravy), že " zastávka kapacitně neunese takovou zátěž, což představuje cca 240 autobusů denně, v ranní a odpolední špičce to je pak 30 za hodinu, mnohdy v časovém souběhu, a navíc s nutností prostorového rozlišení nástupu a výstupu pro každý jednotlivý směr" je na první pohled rozumné, ale možná je zástupné a povrchní, aby se nemuselo nic měnit. Podle této úvahy by autobusová doprava v Orlové možná neměla být vůbec povolena: tak složité to je!

Co se týče obav o plynulost jízdy dopravních prostředků, jsou oprávněné, ale problém na tom úseku je v tom, že mezi dvěma kruhovými objezdy, na poměrně krátké vzdálenosti, jsou 2 přechody pro chodce, z toho jeden se semafory. A další velké komplikace způsobují přechody pro chodce za/před objezdy. Ten, kdo pozoruje dopravu v odpolední špičce ví, že plynulost dopravy je už teď mizerná. V podstatě se dá kacířský prohlásit, že mezi rondely, když tam bude za hodinu kolovat o 15 autobusů více, se to zase tak moc nezhorší.

Řešení, které by plynulost dopravy nevylepšila, ale moc nezhoršila, by možná spočívala na uzavření přechodů mezi kruhovými objezdy. Stanou se vlastně nepotřebné (a ten k poště jakby smet!) Bude možné použít další přechody, které jsou pár metrů za každým z rondelů.

Co se týče počtu autobusů, tak to co řekl Ing. Radim Klein, že v odpolední špičce to je pak 30 za hodinu, mnohdy v časovém souběhu, je pravda, ale v součtu pro obě (nyní protilehlé) zastávky. Podle Jízdního řádu jsem si spočítal, že pro pondělí 12.2.2018 v době od 13. do 17.hodiny na zastávce POŠTA zastaví (a odjedou) autobusy takto:

13:00 - 14:00 hod 13 autobusů,
14:00 - 15:00 hod 18,
15:00 - 16:00 hod 15,
16:00 - 17:00 hod 13
celkem 59 autobusů

Na zastávce ALBERT to vypadá takto:

13:00 - 14:00 hod 12 autobusů,
14:00 - 15:00 hod 14,
15:00 - 16:00 hod 14,
16:00 - 17:00 hod 9
celkem 49 autobusů

Kdo nevěří, ať tam (na zastávky) běží a prověří.

Jednoduchým součtem přijdeme k závěru, že zastávka ALBERT by musela obsloužit dohromady v době:

13:00 - 14:00 hod 25 autobusů
14:00 - 15:00 hod 32 autobusů
15:00 - 16:00 hod 29 autobusů
16:00 - 17:00 hod 22 autobusů

Zda to jde zvládnout, by pomohli vyřešit, kdyby se jim to zadalo dříve, studenti dopravních fakult z družebních měst (ze Švýcarska nebo Chorvatska, pokud je tam mají). Nebo se je možné obrátit na blízkou Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov v Žilině. Nikdy není tak špatně, aby nebylo ještě hůř!

Dnes je běžným zvykem, že dle platného jízdního řádu přijedou na zastávky dva i tři autobusy, a to hned za sebou, a vše se zvládá. Lidé se v tom vyznají. Refýž u Alberta je dostatečně dlouhá, a u posledního označníku č.3 (ve směru jízdy) moc autobusů nezastavuje.

Samozřejmě, že s rostoucí hustotou dopravy vznikají dopravní zácpy, ale ty jsou ve městech běžným jevem. V podstatě se nedají řešit, takže není třeba zase tak lamentovat a brát je jako důvod pro zablokování rozumu. Návrhem města (tím úplně původním) byli preferováni řidiči v autech. Proč by měli mít, při řešení vzniklého dopravního problému, přednost, když ještě znečisťují ovzduší?

Závěrem je třeba zdůraznit, že zase, mimo jiné, na povrch vystupuje neschopnost nových makačenků (od r. 2014) vyřešit pro Orlovou objízdné trasy mimo centrum. To ale zřejmě spraví nový Strategický plán, jak i všechny ostatní problémy.

A co vybourat středový květinový pás, posunout na jeho místo jízdní pruh a postavit dřevěné podium (kolem plotu stavby) pro výstup?

Pro případ objíždění kruhových objezdů by se mohla vybudovat u Alberta 4. podzastávka odstraněním (dočasným) trávníku (hned za přechodem).
Článek byl přečten 642×, komentářů (3) nových (3)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik