Náhradní banner

Neférové jednání SMO nepřekvapuje

7. 2. 2018;

Konečně uhodily mrazy a dokonce sněží! Těší se zahrádkáři, že možná pomrznou slimáci a nepřemnoží se myši a krtci. Na zahradách a loukách je krtinců plno! Bude -li velký mráz, je po nich. Může se také snížit výskyt nemocí přenášených klíšťaty.

Těší se sportsmeni, kteří vyznávají běžecké nebo sjezdové lyžování. Možná se bude lyžovat i v okrajových částech Orlové (rozbité cesty vadit nebudou).

Těší se také SMO, městská akciová společnost, že může pod "kotle" přiložit, neboť tržby za teplo v mírné zimě rovnají se slabým odměnám šéfům a Trojákovi. Do ulic a na chodníky vyrazí s lopatami odklízeči sněhu, řidiči SMO nastartují auta s radlicemi: městu bude konečně co fakturovat.

Když je řeč o zimě, je třeba se také zmínit o teple.

Ono je to záhada. Zhruba v tomto lednově- únorovém období minulého roku se v orlovských médiích objevily tituly: Lidé v Orlové chtějí levnější teplo, ukázal výzkum a hned potom Teplo od SMO Orlová bude levnější.

Prozatím informace, jak to bude v roce 2018, zveřejněna nebyla. Město i SMO mlčí. Bude tedy cena tepla nižší nebo vyšší nebo stejná?

Obě orlovská bytová družstva na svých stránkách také nic nemají, ačkoliv již určitě s SMO mají smlouvy, o odběru tepla pro rok 2018, podepsané. Jestliže to majitelům bytů nevadí a nezajímá je, kolik budou platit, je to jejich věc. Je to asi proto, že družstevníci mají v Orlové levné bydlení a nějaká ta koruna sem nebo tam, jim nevadí. Jak se jeden z nich na internetu vyjádřil, jde o směšnou částku 5.000 Kč za 4+1.

V roce 2015 podalo SMO na ERÚ (Energetický Regulační Úřad) podnět k přezkoumání tvorby ceny tepelné energie ČEZ Teplárenskou za roky 2012, 2013 a 2014. SMO také po úřadu požadovalo, aby "odhalil" monopolní postavení ČEZ Teplárenské, která chce "vytěsnit SMO z lokálního trhu". Možná zbytečně připomenu, že SMO teplo kupuje od ČEZ Teplárenské a chtělo by od ní odkoupit potrubí.

Dal jsem si tu práci a zjistil, že snaha Ing. Petra Trojáka dokázat, že ČEZ Teplárenská je "viníkem" vysoké ceny tepla, nevyšla. ERÚ sděluje toto:

V návaznosti na podnět společnosti SMO, městská akciová společnost Orlová, ul. Okružní čp. 988, 735 14 Orlová - Lutyně, IČO: 60793163, provedl Energetický regulační úřad kontrolu, zda kontrolovaná osoba, společnost ČEZ Teplárenská, a.s., jako držitel licence na výrobu tepelné energie a držitel licence na rozvod tepelné energie postupovala v souladu s pravidly při vytvoření cenové lokality, která zahrnuje vymezené území Bohumín a Orlová.

Tepelná zařízení provozovaná kontrolovanou osobou jsou propojeny na úrovni zdroje provozovaného třetí osobou (Elektrárna Dětmarovice a.s.). Nicméně z hlediska technického se přesto může jednat o trvalou technickou propojenost ve smyslu ustanovení § 2 písm. f) vyhlášky č.59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví, podle něhož byla držitelem licence stanovena cenová lokalita, která zahrnuje vymezené území Bohumín a Orlová, pro rok 2013 a 2014. Provedenou kontrolou nebyla prokázána nemožnost vytvoření jedné cenové lokality, a ani z dalších předložených podkladů nebyl shledán důvod k provedení cenové kontroly v letech 2013 a 2014 u tohoto dodavatele tepelné energie.
Problematiku zneužití monopolního postavení není Energetický regulační úřad s ohledem na jemu vymezenou působnost v ustanovení § 17 zákona Č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, řešit ani dozorovat. Kontrolu zneužití významné tržní síly je oprávněn provádět Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ústřední orgán státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti mj. ochrany hospodářské soutěže.

Komu se chce, ať si také přečte toto.

Ing. Trojákovi byla prohra vykompenzována zvýšením platu a SMO údajně v projektu - nainstalovat mezi paneláky přes dvacet plynových kotelen - pokračuje.

Vraťme se k "bílým polím", nyní již sněhem pěkně zavátým. Na horách bude sněhová pokrývka silnější a tak jarní prázdniny, které teď mají školáci (i kantoři), je možné HURRRÁ!!! strávit na lyžích. Kam si zajet, lze dohledat na internetu lehce, nicméně některá střediska zde.
Článek byl přečten 510×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik