Náhradní banner

Reminiscence

1. 2. 2018;

(ne)zábavné ohlédnutí na nedávnou minulost

Nedávno, na přelomu roku, si možná někdo zbilancoval minulost. Udělal to i starosta města, který si pomyslel, že je to třeba.
Já jsem se podíval do ročenky města za rok 2016, abych si některé události z toho roku připomněl a osvěžil. (mezititulky moje)

Náměstí
Citace
Orlované se svého dlouho očekávaného náměstí v centru Orlové-Lutyně skutečně dočkají. Ministr financí Ing. Andrej Babiš v závěru kalendářního roku podepsal zadání veřejné zakázky na „Humanizaci a revitalizaci centra Orlové-Lutyně“. Veřejná zakázka zahrnuje humanizaci centra Orlové-Lutyně, revitalizaci prostranství centra města a polyfunkční dům A nad parkovištěm v Orlové-Lutyni. Dobrou zprávou je, že termín pro dodání nabídek je do 11. února 2016. Pokud půjde všechno dobře, tak by se se stavbou mohlo začít v červnu téhož roku. Předpokládaný termín dokončení stavby je pak březen 2018.
Komentář: Z dnešního pohledu dokončení vidím v roce 2020.
Lesopark
Citace
Obyvatelé města by se měli v letošním roce konečně dočkat zahájení revitalizace lesoparku, která by měla probíhat dva až tři roky. Revitalizace zahrnuje odbahnění a úpravu vodní plochy, obnovení studánky, zřízení veřejného osvětlení a pořízení nového mobiliáře.
Komentář (z internetu): Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda někdo dohlíží na rekonstrukci lesoparku. Počáteční radost z toho, ze se konečně u nás ve městě něco hýbe k lepšímu a budeme mít hezky lesopark se mění ve zklamání, ze za cenu nových chodníku se lesopark změnil na stavební skládku. Neprihrnute patníky, lampy utopené ve vodě, zbytky dlažby, betonu, štěrku, kameni rozhrnute po lese, místy couhaji dráty a roury, na některých místech se už dlažba rozjíždí a praská beton. Upřímně doufám, ze nic není ještě předáno a firma, která ma realizaci na bedrech sjedna nápravu a nakonec bude lesopark opravdu krásný. Osvětlení, lavičky a mostek s hrází kolem rybníků jsou pěkně, tak snad ostatní nezkazi konečný dojem. Byla by to škoda. Také bych se zaměřila na to, aby o sopark byl vice monitorován, bud kamerovým systémem nebo policii při pochuzkach, aby vandalové hned vše nezničili. Některé lavičky a kose už zničené bohužel jsou. Lucie Jurcikova
Miss
Citace
Poprvé v historii města, se do finále soutěže Česká Miss probojovala skromná, dvacetiletá Šárka Zdvořilá. Narodila se v Broumově a nyní žije v Orlové-Lutyni. V současné době pracuje v oboru hotelnictví. Věnuje se modelingu, má zkušenosti jak s přehlídkami, tak s focením. Je umělecky založena, má ráda design, kreslí a tancuje. O sobě prohlašuje, že je milá, ochotná a strašně ráda spí. Jejím vzorem je každý, kdo si jde za svým snem. Dle rodiny a kamarádů má také zálibu ve sportu a malování. V budoucnu by se ráda věnovala modelingu. Měla podporu zástupců města.
Komentář: Výdaje 100.000 Kč za minutový klip, zisk: vstupenka +1 na gala večer pro starostu
Drogy:
Citace
Město se rozhodlo zintenzivnit aktivity v rámci protidrogové politiky, iniciativa vyšla z řad Městské policie. Důvodem zvýšené aktivity byla celá řada negativních zjištění v oblasti drogové problematiky ve městě.
Komentář: Haló po celé republice, dnes klid po pěšině?
Kriminalita:
Citace
Snad poprvé v novodobé historii byla v takové hloubce a rozsahu zpracována koncepce kriminality Orlové, jak v části analytické, tak i s návrhy na další postup. Komplexní materiál, na kterém se podílel kolektiv Mgr. Davida Pěntky a jeho dvanácti spolupracovníků čítá celkem 106 stran.
Komentář: Díky tomu se od té doby nekrade ani neloupí, přestupky páchají jenom řidiči a majitelé psů.
GRACIA:
Citace
Jubilejní 30. ročník mezinárodního cyklistického závodu žen Gracia Orlová vyhrála ázerbajdžánská závodnice týmu BTC Cit Ljubljana Olena Pavluchina, která si s přehledem hlídala, aby jí největší soupeřky nikam neujely.
Komentář: Informace, která se všem hluboce vryje do paměti.
Přátelé z Chorvatska:
Citace
V prvním červnovém týdnu navštívili Orlovou naši přátelé z Chorvatska. Kromě oficiální delegace z partnerské Cirkvenice přijeli i hosté ze sousedního Bakaru, kteří s sebou přivezli pětačtyřicetičlenný pěvecký soubor složený ze dvou těles. Z Jadranova a Hreljinu. Přijeli nám zazpívat na 25. výročí založení Orlovských novin a na Orlovské léto. Tomuto souboru patří velké poděkování nejen za pěkné vystoupení, ale i proto, že si ubytování, cestu i stravu platili předem sami.
Komentář: Naši jsou chytřejší - do Chorvatska nejezdí za svoje. Bakarští, přesto, že zpívali, ostrouhali: smlouvu o přátelství Kuča a Jenčmionková neprosadili. Zatím.
Prezident:
Citace
Hlava českého státu, prezident Miloš ZEMAN přijal osobní pozvání našeho starosty Ing. Tomáše Kuči a ve středu 2. listopadu navštívil naše město. Jeho návštěva byla součástí třídenního pobytu v našem kraji. Ačkoli od rána hustě pršelo, déšť kolem poledne ustal a před příjezdem prezidentské kolony se obloha vyjasnila. Přesně ve 14 hodin a 15 minut vystoupil Miloš Zeman z prezidentské limuzíny. Přivítal ho starosta města Ing. Tomáš Kuča a symbolicky chlebem a solí děti z folklorního souboru Olšinka – Kateřina Zajícová a Pavel Ondruš. Patnáct minut před třetí se prezident republiky přivítal s tisícovkou nadšených Orlovanů. Nikdo neprotestoval, neobjevil se žádný kritický transparent. Jednalo se o třetí prezidentskou návštěvu v historii Orlové. První byla v roce 1930, kdy k nám do Orlové zavítal T. G. Masaryk a po dlouhých 76 letech pak do Orlové přijel Václav Klaus.
Komentář: Orlovští nyní (v roce 2018) s láskou volili pana prezidenta znovu. Od roku 2013 ztratil jenom 2 voliče.
Do světa může každý:
Citace
Fotografie orlovského Fotoklubu si v těchto dnech mohou prohlédnout všichni návštěvníci Městského úřadu ve švýcarském Illnau-Effretikonu. Devatenáct barevných velkoformátových fotografií zdobí vstupní halu městského úřadu v tomto partnerském městě Orlové. S myšlenkou uspořádat výstavu přišel Fotoklub a vedení našeho města ji podpořilo.
Komentář: Kolika penězi město výstavu podpořilo nevíme, ani jaké fotografie fotoklub vystavoval (zda orlovská paneláková zátiší a krajiny s pyramidami odpadků nebo akty).
Zdravé ovzduší:
Citace
Lze konstatovat, že v průběhu celého roku 2016 bylo při celkem 53 realizovaných měřeních zjištěno překročení imisního limitu. Kritických hodnot, kdy byl překročen imisní limit pro znečištění prachem, tzv. znečišťující látka PM10, prašný aerosol, stanoven na 50 μg/m3 , bylo dosaženo hlavně v lednu, březnu, listopadu a prosinci. Průměrné denní koncentrace se při překročeních limitu pohybovaly většinou od 50 do 100 μg/m3 . Max. hodnota byla dosažena hned 7. ledna 2016 a to 215 μg/m3 .
Komentář: Proč se o ovzduší starat, když se starají jiní.
Orlová záhadná:
Citace
23 nových rodinných domů povoleno a 25 dostavěných rodinných domů zkolaudováno.
V roce 2016 bylo ze zemědělského půdního fondu trvale odňato 2,7887 ha půdy (pro srovnání – v roce 2015 to bylo 1,3910 ha), z toho pro bytovou výstavbu 2,6312 ha (0,6668 ha v r. 2015).
Komentář: Někteří z Orlové neutíkají.
Řidiči a auta
Citace
V evidenci je vedeno 29 827 řidičů. V registru řidičů bylo provedeno 37 586 úkonů. Na správních poplatcích bylo vybráno 249 055,- Kč.
V registru je vedeno 37 927 vozidel. Na správních poplatcích bylo vybráno 2 413 050,-Kč.
Komentář: Důvod, proč není místo k parkování?
Přestupky v dopravě
Citace
Na pokutách bylo uloženo 2 327 900,-Kč. Zákaz řízení motorových vozidel byl uložen 134 osobám. Provozovatelé vozidel uhradili 71 500,-Kč za to, že nezajistili, aby při užití jejich vozidel řidiči dodržovali pravidla silničního provozu (vztahuje se pouze na konkrétní zákonem vyjmenované porušení pravidel silničního provozu).
Komentář: To ještě nefungovaly radary.
Činnost Městské policie
Citace
Celkem uloženo na pokutách:
1 144 000 Kč (rok 2015)
1 528 800 Kč (rok 2016)
o 384 800 Kč více, tj. zvýšení o 33,6 %
V roce 2016 došlo ve městě Orlová k nárůstu množství spáchaných přestupků o 2.318. Příčina tohoto zvýšení je spatřována v tom, že občané sami vyžadují ve zvýšené míře řešení přestupků především týkajících se dopravy a také zvýšenou cílenou hlídkovou službou. Rovněž byla řešena nezbytná průjezdnost vozidel IZS, kde největším problémem byla V. etapa.
Komentář: Je třeba ještě více přitlačit.
Použití technického prostředku (botičky)
Citace
461 x (2015)
1. 026 x (2016),
o 565x více, tj. zvýšení o 122,6 %
Komentář: Těšme se a radujme, že přijde čas, kdy každý den bude každému desátému autu technicky znemožněno odjet z místa, kde něčemu bránilo a bude takto bránit nadále. Ať žije um a chaos.
Provedené odtahy vozidel (služba funguje od r. 2016)
Citace
63 x
Komentář: Doufejme, že tak malé číslo vzroste aspoň desetinásobně.
Pokuty jiné
Citace
V roce 2016 byly Právnímu odboru k vymáhání předány pokuty udělené ve správním řízení vč. nákladů řízení a exekučních nákladů v úhrnné výši 13.931.000 Kč.
Za téže období bylo vymoženo 1.495.000 Kč. 12.436.000 je v čudu.
Komentář:Dělejte dluhy a neplaťte.


Ročenka za rok 2017 bude jistě obsahovat další významné události i čísla. A možná také údaj, že lidí v centru města chodili na poštu v blátě a oklikou. A také v ní bude určitě zdůrazněn význam koncepce kriminality, díky které, na příkladu loupežného přepadení městské kasy, město promptně zařídilo ochranu, tam pracujících zaměstnanců.
Článek byl přečten 561×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik