Náhradní banner

Život tropí hlouposti - Loupežné přepadení na úřadě v Orlové, městské policii šéfuje radní Galia

23. 1. 2018;

Včera se na internetových stránkách města objevil tento oznam:
Upozorňujeme veřejnost na uzavření pokladny v budově Městského úřadu Orlová na ulici Osvobození 796 v Orlové-Lutyni. Pokladna bude uzavřená až do odvolání. O jejím otevření budeme občany včas informovat.

Uvažoval jsem, proč není uvedeno, kdy se pokladna otevře (je třeba uhradit poplatky všeho druhu). Nejsou svátky ani hromadná dovolená pracovníků úřadu.
Vysvětlení se objevilo na fcb města:Podobně, jako nedávno krádež v nemocnici i tato loupež zřejmě proběhla v klidu, aniž by si toho "někdo" všiml. Komentáře? Okomentujte si to každý sám. Máme přitom stovky kilogramů papíru, na kterém je popsáno, jak město na bezpečnost dbá. Nejnověji vypadá starost o bezpečnost takto (Vybráno z Návrhové části Strategického plánu (prezentován 17.1.2018):

1.1.1 Strategické cíle, opatření a prioritní osy Bezpečnost ve městě
BEZPEČNOST
Strategický Cíl – Zlepšení bezpečnosti ve městě

Opatření 4.1.1 Zvýšení efektivity bytové politiky města – vysoká priorita
• A Rozšíření bytového fondu v majetku města
• A Zapojení města do systému prostupného bydlení
• A Rozšíření počtu sociálních bytů
• A Vytvoření městské, případně meziobecní ubytovny

Opatření 4.1.2 Posílení pocitu bezpečí obyvatel města – vysoká priorita

• A Organizace kurzů a kampaní posilující právní vědomí obyvatel
• A Medializace pozitivních jevů a případů dobré praxe
• A Rozšíření kamerového systému
• A Koordinace manažera prevence kriminality s orgány místní samosprávy s cílem efektivní vymahatelnosti navržených opatření
• A Zajištění mobilní služebny Městské policie Orlová

Opatření 4.1.3 Řešení drogové problematiky a posílení prevence – vysoká priorita
• A Zřízení adiktologického poradenství
• A Analýza a vyhodnocování rizik v rámci drogové problematiky
• A Vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci drogové problematiky
• A Nastavení kvalitních primárních preventivních aktivit
• A Zajištění služeb následné péče pro mladé

Opatření 4.1.4 Zlepšení docházky žáků do MŠ a ZŠ – střední priorita
• A Vytvoření pozic sociálních pracovníků (zajištění interakce mezi školou, rodinou a OSPOD)
• A Zachování pozic romských asistentů pedagoga

Opatření 4.1.5 Rozšíření preventivních programů ve školách – nízká priorita
• A Podpora školních preventivních týmů ve vybraných oblastech (právní vědomí, metodiky, postupy řešení sociálně-patologických jevů, zpracování projektů apod.)
• A Zřízení střediska výchovné péče v Orlové

Opatření 4.1.6 Vytvoření strategických a koncepčních dokumentů – vysoká priorita
• A Integrovaná strategie bezpečnosti města Orlová

Opatření 4.1.7 Bezpečnost ve školách – střední priorita
• A Zajištění bezpečných škol – realizace bezpečnostních auditů a následně i opatření, dle normy ČSN 73 4400
• A Zařazení mateřských škol do systému včasné intervence

Opatření 4.1.8 Modernizace jednotného systému varování a vyrozumění – nízká priorita
• A Realizace bezdrátového rozhlasu v centru města
• A Pořízení modulů varování obyvatelstva
• A Začlenění okrajových částí města do systému varování obyvatelstva

poznámka: zkratka A znamená akční, barevné zvýraznění moje

A teď otázka: Je tam někde opravdová starost o občany?

Preventivní pracovník (manažer prevence kriminality) města David Pěntka řekl: " V následujících několika letech hodláme kamerový systém rozšířit do dalších rizikových částí našeho města". Je nyní Městský úřad rizikovým místem? Co kdyby loupežník na útěku použil zbraň?

V pokladně na městě jsem nebyl, nevím, jak to tam vypadá a nevím, jak je možné, že do kanceláře násilně vnikl. Bylo tedy zavřeno? Obědní přestávka?

Určitě tyto a další otazníky budou zajímat kdekoho.

Co teď? Co si počneme?
Článek byl přečten 589×, komentářů (9) nových (9)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik