Náhradní banner

Strategický plán je venku

19. 1. 2018;

V předvčerejší hospodské debatě kolega stočil hovor na prezidentské volby a odbočil do Francie. Chtěl, abychom mu řekli, kolik republik Francie měla a vyjmenovali všechny Francouzské prezidenty. Zastavil jsem ho (v určitém čase) otázkou, zda byl odpoledne na "městě", kde se projednával veřejně Strategický plán Orlové. Neměl čas (ale vím, že jinak by tam šel, protože o tom mluvil a o věci veřejné se zajímá). Vzhledem k tomu, že ne všichni (u stolu) byli v obraze, vysvětlili jsme, o co jde s tím, že je to plán až do roku 2033. Smích v hospodské vřavě zanikl.

S potěšením jsem uvítal (všimněte si, že radost graduji) reportáž z této akce, neboť jsem byl zvědav, zda výstavní síň stačila počtu zájemců. Stačila. Několik židlí zůstalo ještě prázdno.

Strategický plán, který byl veřejně 17.1.2018 projednáván, nebyl do té doby dispozici. Jak má vypadat veřejné projednání je polopaticky uvedeno zde.

Zhruba bylo přítomno, kromě jednoho přednášejícího, asi 40 účastníků. Nejpočetnější skupinou byli zastupitelé (napočítal jsem jich 16), následovali úředníci (všechny neznám, ale zhruba jich tam mohlo být 5 až 6), Městský sportovní klub v počtu 3, YMCA 2. Z řídícího výboru pro strategický plán přišel samozřejmě Kuča J. (a zbytek byl v úřednících a zastupitelích), zástupce Dětského parlamentu jsem neidentifikoval. V dobrovolně příchozích bylo vidět aktivního občana Mgr. M.Sliwku a asi kolem 10 osob (neznám je). V reportáži (stopáž od 1 min) zazní od některých z nich kritika.

Nebyly vidět: Jenčmionková, místostarostka ( z ANO přišla jenom Brzyszkowská) a Mgr. N.Cibulková, vedoucí oddělení kanceláře starosty. Aktivní obvykle Ing. Hrádek nikde, ani skupina důchodců.

Organizátoři zřejmě počítali s podobnou, jak výše uvádím, účastí, protože, jak jsem se již zmínil, vybrali k prezentaci malou výstavní síň, nikoliv velký estrádní sál. Jak je vidět, bylo to dobré rozhodnutí, které dopředu nepředpokládalo masovou účast občanů.

Škoda, že v reportáži nebyly zachyceny diskusní příspěvky přítomných, aby se vědělo, jaký ohlas prezentace přinesla. Jedině, že vše, na kameru, zaznamenala Internetová televize Orlová. Takto veřejná akce se stala vlastně akcí pro nikoho, neboť ti, co tam byli (kromě těch několika občanů) se na strategickém plánu podíleli a ví, jaký co bylo vytvořeno. Abyste si nemuseli znova a znova reportáž pouštět, zde je celý, k videu připojený, text.

Orlová si nechala zpracovat strategický plán, který počítá s rozvojem města na patnáct let dopředu. Ten vznikl pečlivým monitoringem veřejného mínění.
“Pracovali jsme s dotazníkem, který by cílen na občany, pracovali jsme pomocí strukturovaných odborných rozhovorů s vedením města, pracovali jsme pomocí pracovních skupin,” říká zástupce zhotovitelské firmy Aleš Nechuta.
Pracovní skupiny byly rozděleny na skupiny zabývajícími se palčivými otázkami města. Například dopravní situace, životní prostředí a velký důraz byl kladen na prevenci kriminality a bezpečnost. Kromě jiného by město rádo umístilo sociální pracovníky do škol, a také se zabývalo kamerovým systémem. “Který hodláme v následujících několika letech rozšířit do dalších rizikových částí našeho města,” říká preventivní pracovník David Pěntka.
Na veřejném setkání chtělo město jednotlivé body prodiskutovat s veřejností. Body, na kterých bude jasná shoda chce vedení začít realizovat.
“Bude tomu nastaveno i financování i další kroky celého městského úřadu,” říká starosta Orlové Tomáš Kuča (ČSSD).
Veřejnost ale z prezentované vize příliš chytrá nebyla. Podle ní se spíše zatím jedná o vzdušné zámky.
Z veřejné debaty vyplynulo, že by Orlová měla pracovat na své image a vydat se jasným směrem. V budoucnu by tak mohla být třeba vyhlášeným městem sportu, kultury a volnočasových aktivit.
Technická poznámka: Na pozvánce k akci bylo dole toto:Vysvětlení najdeme v tomto textu: Začátkem ledna roku 2017 byl zahájen projekt s názvem „Orlová a Petřvald – řídíme strategicky a společně“(CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002958) - blíže o tom zde.
Takže jsem si myslel, že možná přijdou i lidé z Petřvaldu, avšak asi ne, neboť v Petřvaldu jsem žádnou zmínku o tom, že by se něco v Orlové dělo, nenašel, ale zjistil, že tam, v Petřvaldu u Karviné mají strategický plán již schválen (byli rychlejší):Petřvaldský plán najdeme zde.
V tamní skupině (Občanská vybavenost, dopravní infrastruktura, místní komunikace, veřejné osvětlení, podnikání, služby) pracovala pracovitá Ing. Martina Szotkowská (vedoucí odboru Investic v Orlové), což je zřejmě jediné pojítko sloganu: Orlová - Petřvald společně.

Internetové stránky věnované orlovskému Strategickému plánu byly teprve teď, po veřejném projednání, doplněné o konečné údaje. Logikou věcí lze takové počínání považovat za špatné, ale účelové (aby nám do toho moc nemluvili).

Na výše uvedených stránkách si můžete stáhnout finální verzi analytické a návrhové části strategického plánu i prezentaci z Veřejného projednání SPRM ze středy 17. ledna 2018. Předpokládám, že "zaplevelovat" počítač nějakými "žvásty" si lidé nebudou chtít, takže doufám, že plán se v pěkném celku na internetu města brzo objeví.

Zatím jsem vypracované dokumenty (Analytická část 119 stran a Návrhová část, 22 stran) nestudoval, ba ani nečetl. Snad v nich nebudou jen opsané texty z dokumentů jiných, již zpracovaných (takže pořád dokola o tom, že Orlová má tolik obyvatel, dělí se na …., prostě nezbytná omáčka, draze zaplacená) a že se bude lišit od plánu petřvaldského. Co se týče fakt a budoucích aktivit, které město čekají, určitě půjde i o věci, které jsou splnitelné, ale obávám se, že i o fantazie. Doufejme, že to nebude jako v pohádce Císařové nové šaty, kdy nikdo nebude mít odvahu říct pravdu: k čertu s takovým plánem!

Na to, že plán je sestaven na 15 let, byla jeho prezentace, sestavena z 20 slajdů (česky: slideů), možná dost chabá. Ale co, aj tak sa môže.
Článek byl přečten 563×, komentářů (6) nových (6)