Náhradní banner

Do Chorvatska jezdí vedení města rozdávat bonbóny

30. 12. 2017;

Na některém předchozím zastupitelstvu se podařilo Kontrolnímu výboru zastupitelstva, pod vedením K.Plintové (NEZ) z opozice, pohrozit vedení města, aby si už přestalo dělat z tzv. služebních (pracovních) cest bezplatné povyražení. Vzešel tak úkol zpracovat přehled zahraničních služebních cest za rok 2017 a jejich přínos pro město Orlová.

Úkol vypracovala za město Ožanová Petra, DiS., pracovník vztahů k veřejnosti, schválila Mgr. Nataša Cibulková, vedoucí kanceláře starosty. Červeně zvýraznění je moje a představuje nesmysly. Čtěte:Spolupráce s městem Crikvenica probíhá na základě smlouvy o vzájemné spolupráci v oblasti hospodářství, kultury, na poli výchovně vzdělávacím a v neposlední řadě i v oblasti sociální a sportovní. Cílem je rozvíjet vzájemné vztahy a upevňovat pozitivní historické hodnoty mezi Chorvatskem a Českou republikou a realizovat ideu o přátelské a solidární Evropě.
Během návštěvy delegace města Orlová navštívila partnerskou Crikvenici na pozvání tamního vedení města, neboť po volbách došlo ke změnám v personálním obsazení. Chorvatští představitelé vedení města seznámili orlovské partnery s plány a záměry pro následující volební období a s investičními akcemi, které byly na jaře již realizovány. Delegace zavítala do města Bakar na pozvání tamního starosty. Zde si prohlédla samotný Bakar a průmyslovou zónu, která se během deseti let vypracovala na největší průmyslovou zónu v Chorvatsku.
Při návštěvách partnerské Crikvenice se řeší nejen otázka turistického ruchu, ale také prezentace města na veřejnosti.
Dochází zde k vzájemné výměně zkušeností s představiteli všech partnerských měst Crikvenice (Francie, Maďarsko, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko – Poreč a nově Zabok). Nutno podotknout, že každoročně se vedení města Orlové zúčastňuje Dnů města Crikvenica, které jsou spojeny se Slavnostním shromážděním zastupitelů Crikvenice, jehož je pak delegace čestným hostem. Součástí tohoto setkání je i každoroční bilance vzájemné spolupráce a vytýčení dalších oblastí pro následující rok.
Akce „Orlovský den v Crikvenici“ se uskutečnila na přání partnerského města v závěru rybářského týdne na hlavní zóně v samotném centru města.
Zástupci města Orlové rozdávali letáčky o Orlové, bonbóny, každý mohl ochutnat typicky českou kofolu či Radegast. Bylo možné ochutnat také klasickou česnekovou polévku, koláče a medová srdíčka. Zájem o stánek Orlové byl velmi vysoký, lidé se s nadšením dotazovali na podrobnější informace ohledně našeho města, poseděli, zazpívali a zatančili. A také se ujišťovali o účasti města Orlové na této slavnosti v příštím roce. K návštěvníkům stánku patřili i představitelé města Crikvenica, Bakar, Novi Vinodolski a těmito byla městu Orlová nabídnuta spolupráce s německými, polskými, slovenskými i slovinskými městy.
Přínos pro město Orlová je zřejmý. Je celá řada oblastí, v níž je toto partnerské chorvatské město na vyšší úrovni než Orlová. Kupříkladu v oblasti kultury a sportu, kde Crikvenica neustále organizuje atraktivní celoměstské akce. Kancelář starosty se nechala inspirovat již zmíněným Slavnostním shromážděním zastupitelů a nultý ročník připravila v Orlové v září letošního roku. Akce se v našem městě setkala s kladným ohlasem a odstartovala novou tradici. Školy se nechaly inspirovat některými projekty, stejně tak jako orlovský Městský sportovní klub.
Kromě toho mohou orlovští občané využívat finančně výhodnějších pobytů v Crikvenici, které si hradí rovnou na místě u tamních ubytovatelů.
Spolupráce s partnerským městem Crikvenica rozhodně není formální a zcela určitě není zbytečná. Spíše naopak, pro obě města je zřejmým přínosem.
Mezi již tradiční zahraniční služební cesty patří také návštěvy polských partnerských měst (Rydultowy a Czechowice-Dziedzice). Letošní Český den v Czechowicích-Dzedzicích se uskutečnil v rámci Dnů města Czechowic-Dziedzic a u příležitosti 15. výročí vzájemné spolupráce obou měst. Cílem bylo prezentovat město Orlová v polském partnerském městě a seznámit obyvatele s českou kulturou a českou kuchyní. Orlová zajišťovala vystoupení v Polsku velmi oblíbené „Malé černé hudby“ a folklórního souboru Olšina a Olšinka. O stánek Orlové byl obrovský zájem.
Polští přátelé oceňovali ochutnávku českých koláčů, medových perníčků, kofoly a piva. Rozdávaly se propagační materiály města. Vedení města se zúčastnilo setkání s představiteli Czechowicz-Dziedzic a jejich hosty. Starosta Czechowicz- Dziedzic ocenil vstřícnost Orlové a velmi pěknou prezentaci našeho města a české kultury.

Moje poznámky:
Jedině skutečně pracovní cestou byla návštěva Bytče. V přehledu není uvedeno, kdo se cest zúčastnil, kolik činily náklady a jestli byly uhrazeny z rozpočtu města, či zda si ji platili účastníci sami ze svých prostředků nebo z prostředků příspěvkové organizace města (která peníze od města dostává).
Kalendářově cesty trvaly 21 dnů, z toho 14 v Chorvatsku, 7 v Polsku.

Popis toho, co tyto cesty přinesly, kromě toho, že je velkým blábolem, vykazuje znaky komediálního přístupu.
Tak třeba orlovští zaskakovali v Chorvatsku ministerstvo zahraničí: Cílem je rozvíjet vzájemné vztahy a upevňovat pozitivní historické hodnoty mezi Chorvatskem a Českou republikou a realizovat ideu o přátelské a solidární Evropě.
Nebo se stali dealery cizích firem: Zástupci města Orlové rozdávali bonbóny, každý mohl ochutnat typicky českou kofolu či Radegast.
A také: Polští přátelé oceňovali ochutnávku českých koláčů, medových perníčků, kofoly a piva.

Delegace se dočasně stala i cestovní kanceláři, protože zajistila, že: ... orlovští občané mohou využívat finančně výhodnějších pobytů v Crikvenici, které si hradí rovnou na místě u tamních ubytovatelů.

Ze zvukového záznamu se dozvíte, jak expresívně starosta reaguje na některé připomínky (Vy po nás chcete nějaký výčet služebních cest. Pane docente! Vy neumíte s námi žít, vy nefungujete! Co po nás chcete?) a jak se mu přitom motá jazyk. Starostu měla v tomto okamžiku odvést pořádková služba nebo městská policie (na zapísknutí jejího velitele, který tuto nechutnou "estrádu" z blízka sledoval). Zastupitelstvo trapně, zřejmě ovlivněno příslibem, že si každý do Chorvatská služebně zdarma zajede, nemělo připomínky. Chlubna s protinávrhem věc odložit byl odmrštěn.

zvukový záznam

Jednotliví zastupitelé hlasovali takto:


Tady nejde o to nikam nejezdit, ale ať ty "výjezdy" schvaluje zastupitelstvo, nikoliv jenom rada a ať se oddělí reprezentování města od služebních cest. "Kvakání" o přínosech v případě reprezentace je opravdu zbytečné. Pracovní cesty ať jsou předem řádně zdůvodněny, a to tak, aby mohly být nějak vyhodnoceny. A ať se také uvede, kolik nás stojí, když delegace z jiných družebních měst hostíme my. Přitom je lidsky pochopitelné, že cesta do polských měst za humny nikomu nevadí na rozdíl od rozjasaných pláží v Chorvatsku. Více s rozumem. Nejlépe, aby si ti, kteří do Chorvatska příště pojedou, nějakou část nákladů hradili, třeba polovinu. Peněz na to mají dost a když už, tak jim tajemník udělí nějakou tu odměnu. Na to nikdo nepřijde a bude klid.
Článek byl přečten 478×, komentářů (4) nových (4)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik