Náhradní banner

Tichý podraz na logiku věcí - Kontrolní výbor naprázdno

29. 12. 2017;

Myslím, že nebudu sám, kdo si pokládá otázku, jak to, že nějakých pár lidí z Kontrolního výboru (KV)(Mgr. Macurák, Gondek, Ing.Hrádek, Ing. Oršulíková), pod vedením Mgr. Ing.Kateřiny Plintové, dokázalo znemožnit vedení města na čele se starostou. Ano, KV postavil městskou radu na pranýř a poukázal, že všichni, včetně tajemníka, falšují doklady a není jim cizí podvod. Škoda jen, že závěry z tohoto zjištění nejsou vlastně žádné. Zastupitelé si vyslechli, že na městě není pořádek a došlo k nepochopitelné manipulaci s doklady a ke škodě ve výši 158.341 Kč, kterou jen zčásti uhradila pojišťovna. Vzhledem k tomu, že tuto manipulaci řídil starosta a pomáhal mu tajemník, nic se nestane. Jde o nějaké divné spolčení za účelem, který se nedá pochopit. Je však pravda, že kdyby se stejných "úkonů" dopustil obyčejný úředník, letěl by z úřadu natotata.

Stěžejním úkolem Kontrolního výboru v letošním roce 2017 bylo „Prošetření causy Mgr. Dana Tichá kontra město Orlová“ .

Připomenu: Bývala tajemnice města Mgr. Tichá (dnes vede kancelář havířovské primátorky, chacha) podala, po nějaké době, kdy pod odstranění Michalíka se starostou stal J.Kuča, výpověď, ale zažalovala ho za to, že ji odmítl proplatit nějaké příplatky. Soudy (i odvolací) pokračovaly po dalších volbách, kdy starostou se stal syn J.Kuči, Tomáš a daly p. Tiché za pravdu a ta své peníze dostala. Městu J.Kuča tak způsobil škodu.

Kontrolní výbor se z nějakého důvodu začal v tom rýpat a mj. zjistil, že v dokumentaci k případu je nesoulad:
- náklady na zastupování města advokátem nebyly vyčísleny ani fakturovány,
- Rada města se problémem vůbec nezabývala

Další pikantnosti pak následovaly.
Tajemník, když město soud prohrálo, požádal pojišťovnu dne 7.10.2017 o proplacení vzniklých nákladů. Přílohou této žádosti, kromě rozsudků, byla faktura právního zástupce města. Průvodní dopis vypadal takto:Všimněte si stylu dopisu. Ing. Šromková by měla protestovat (vzpomeňte na procesní audit).

Jenomže ten, advokát Mgr.Trnavský, správnou fakturu vystavil teprve 25.1.2017 (až po 17 měsících od jednání Okresního soudu). Pojišťovna proplatila pouze náklady na advokáta, ale faktura z října se nikde nenašla. Není doklad o tom, že by ostatní náklady byly pojišťovnou proplaceny:Dne 29.9.2016 jsem se dozvěděl toto:Celkově tedy šlo o 158.341 Kč.

A teď velký pozor!
Za 8 dnů potom, když mi bylo starostou potvrzeno, že "Náklady na zastoupení advokátem nebyly žádné", tajemník Matušek vykouzlí "kopii původní faktury" a zašle ji pojišťovně.
Rozumí tomu někdo jinak, než že jde o podvod?

Další zajímavost pak byla ta, že i když Mgr. Trnavský zastupoval město také u Krajského (odvolacího) soudu, tak si za to nic neúčtoval.

I z laického hlediska je jasné, že jde o velmi divné postupy, kdy se naskytuje otázka, jaký to mělo smysl.

* Trnavský byl osobní právník J.Kuči.
* J.Kuča řídí T.Kuču. Syna.
* Možná J.Kuča synovi přikázal, aby postupoval tak, jak postupoval. J.Kuča se s paragrafy nepáral.
* Trnavský nemohl datum faktury zfalšovat. Určitě opravdu původně vůbec nic nechtěl (bral to jako protislužbu anebo se dohodli, kdyby někdo chtěl škodu přišít J.Kučovi, tak aby ten neplatil tolik peněz, fakturu advokát po známosti nevystavil a Kuča.T. mu za Kuču J. slíbil protislužbu?) Frmol začal, když se "někdo" začal zajímat, jak to vlastně bylo.

A jakou fakturu dostala pojišťovna, že dokázala pojistnou událost zlikvidovat? Nepodílela se na podvodu také? Zkontrolujte to někdo!

Vzhledem k tomu, že útvar interního auditu města, stejně jako audit externí na nic nepřišel, vypadá to, že částka blížící se 160.000 Kč byla pro auditory mikroskopické velikosti a nepřesáhla hranici postřehnutelnosti. Nebo také podváděli?

Usnesení ZM č. 534/25. z 11. 2017
Zastupitelstvo města Orlová bere na vědomí
"Zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Orlová z kontrol provedených v II. pololetí roku 2017"

Zastupitelstvo města Orlová ukládá
* Radě města Orlová dodržovat stanovené termíny plnění svých usnesení
* Tajemníkovi Městského úřadu Orlová archivovat odeslané dokumenty, včetně příloh pro následnou kontrolu
* Starostovi města informovat Radu města Orlová o připravovaných soudních sporech a jejich finančních dopadech na hospodaření města, a takovou informaci uvádět v zápisech ze schůzí Rady města Orlová
* Tajemníkovi Městského úřadu zajistit dodržování časového souladu při zpracování a likvidaci dokladů

Ten se ke kontrole vyjádřil jako král Šalomoun:Zastupitelé hlasovali takto:Někdo může koaliční zastupitelé podezřívat, že byli proti anebo se hlasování zdrželi, z důvodu nepotrestání viníků.

Pracná práce KV tak byla vlastně zbytečná. Vlk (v minulosti VLK - výbor lidové kontroly) se nažral a koza zůstala celá.

Takže nikdo nebude potrestán, nikdo neuhradí vzniklou škodu. Jasný kriminální čin na půdě samosprávy. Zákony platí jen pro někoho.

Zvukový záznam
Článek byl přečten 516×, komentářů (3) nových (3)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik