Náhradní banner

Řekni ano své budoucnosti

12. 11. 2017;

Globální problémy Orlové z hlediska projektu Zdravé město

Kritizuji nějakou dobu projekt Zdravé město, protože v této "akci pro veřejnost" vidím naprostý formalizmus, tedy dle šablony "made in Orlová". V jiných městech to možná dělají stejně, možná jinak (tedy lépe). Hůře dost těžko.

Národní síť Zdravých měst ČR má v preambuli, že samosprávy "zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel". Orlová v rámci této aktivity, pod záštitou komise ZM a MA21, "dělá" pro občany vybrané celoměstské akce, ale ty pro rok 2017 jsem nenašel, tak pro přehled to, co se dělo v roce 2015.

V roce 2016 Fórum nastolilo nové náměty k přednostnímu řešení. Takové nové náměty vzešly vždy v každém roce, zda a jak se plnily, nevím.

Další ročník Fóra zdravého města proběhl v říjnu 2017.

Tato každoročně opakována akce "přilákala" velmi málo občanů. Tipnul bych si (podle shlédnutého videa) tak v poměru 1: 4 (přítomni : "odborníci"). Celkem zhruba kolem 50 osob (minulý rok dle "oficiálního spočítání" 80). Na akci bylo nejvíce zástupců z městského úřadu (úředníků) a školských zařízení (učitelů). Z podnikatelských společností jsem nepoznal nikoho, zástupci policie kdoví, jestli přišli (uniforma nebyla vidět). Dětský parlament tam byl, předpokládám, povinně, někteří zástupci (ředitelé) příspěvkových organizací povinnost se zúčastnit využili rovněž a z jiných institucí a sdružení jsem identifikoval akorát Kůlcentrum Orlová. Ze zastupitelů a radních, kromě dvoučlenného vedení města, tam byl ten bělovlasý pán, který má rád pivo a možná ještě někdo. Jo, myslím, že soudružka Pustelníková. Tedy většina těch, kteří berou plat a odměny z města.

Dobrovolně přišli občané, kteří se zapojují do dění, ačkoliv nejsem si jist, co je skutečným důvodem jejich zájmu. Vznáším proto podnět k diskusi: nevyvolává takové zapojení veřejnosti falešné naděje na lepší zítřky, kdy cílem Zdravého města je zcela jasně odpoutat občany od reality a nastínit, že všechno, to co se na ty bílé papíry barevnými fixy a velkými písmeny napsalo, bude realizováno?

Jako obvykle se i tentokrát, k těm pálčivým, tedy nejpálčivějším problémům města, "připravila" ANKETA Orlová viděná občany města. Ta buď potvrdí vybrané problémy nebo dá podněty k jiným otázkám. Ty se pak přidělí k jednotlivým odborům městského úřadu, který se pokusí vypracovat jejich řešení.
Paradoxně, ale to je tajné pro pomaleji myslící jedince, se zde pohybujeme v kruhu. Náplň fóra vytýčí ti, co vzešlé "problémy" realizují. Vedoucí osoby sedí u jednotlivých stolů a "řídí" proces hledání problémů.

Takto, na Fóru, tedy každoročně, vznikne několik problémů, které město nejvíce pálí. Nikomu nevadí, jestli a jak jsou realizovány a jaký je jejich přínos a hlavně, zda už problémy nepálí. Nějaký přehled a vyhodnocení určitě někde bude.

2.5 roků tomu jsem napsal článek To kritizoval (myslím) už Martin Sliwka a v něm tento odstavec:
Proč město organizuje "Fórum Zdravého města"? Je to zbytečné divadlo. Copak neznáte problémy města- to musíte každý rok opakovat šaškárnu s tzv. Zdravým městem? Asi v Orlové nežijete, když problémy města takhle zbytečně administrujete! Jednou jsem se Fóra zůčastnil a stačilo mi to! Celá agenda Zdravých měst je nesmyslný byrokratický "projekt". Nic neřeší ( vše lze řešit při běžné pracovní činnosti na příslušných odborech MěÚ) a jen vede k nárustu administrativy a zbytečným výdajům na zbytečné činnosti ( vč. úředníků). No ale v Orlové už se ničemu nedivím, v negativním smyslu je tady možné všechno- bohužel. Probuďte se už konečně!
15.4.2015, 9:51, Klimovič Pavel Ing.

Známý již všeobecně mladík Jakub Čech má na Zdravé město podobný, jako já, názor. Všimněte si, co si myslí o guláši a zdravém životním stylu (a to určitě neví, že v Orlové máme gulášový "festival").

Co se týče ankety, byl jsem z ní poněkud frustrován (ale již jsem ji vyplnil). Napřed jsem si musel vygooglovat, co je Prckův ráj. Pak jsem přemýšlel, co znamená pojem Venkovní relaxační centrum (asi něco místo a na místě bývalého koupaliště). Že bychom měli málo víceúčelových hal si rovněž nemyslím (lidé asi neví, kde takové prostory jsou) a zabývat se výši pokut za psí exkrementy u problematiky zdraví se mi jeví poněkud nepatřičným. Nicméně tvůrci ankety se pochlapili. Zařadili do ní i problém Zapojení MHD Orlová do ODIS přesto, že ve dnech 6.a 7.11.2017 byly na městských internetových stránkách zveřejněné 2 články, ve kterých jsou např. tyto věty:

* K 31.10.2017 došlo k ukončení prodeje čipových karet dopravce (EM CARD). Od 1.11.2017 je již prodávána pouze bezkontaktní čipová karta ODISka.

* Od 1.4.2018 bude možné cestovat v autobusech ČSAD Karviná a.s. pouze s bezkontaktní čipovou kartou ODISka.

Anketa byla zveřejněna 9.11.2017. No, přinejmenším jde o Kocourkov. Anebo si z nás někdo střílí? Za komunistů by šlo o sabotáž.

Úplně poslední pojmenovaný problém v anketě se jmenuje Železniční spojení a vlakové nádraží - obnova. Vyskočil jsem radostí do stropu. Možná konečně se v Orlové postaví vlakotramvaj, kterou prosazoval Dr.Jaromír Kuča. Zaradoval jsem se, protože by to dopravní zařízení jezdilo přes Zátiší. Moje radost záhy však pominula. I kdyby TO vzalo na sebe SMO, realizace se nedočká ani generace těch, kteří se narodí za 10, 20 let.

Optimistický uzavírám úvahu o Zdravém městě tím, že jestliže akci Pohybem za zdravím tento rok znemožnilo počasí, tak příště se na ni v tichosti zapomene. Prim budou hrát akce, které přitáhnou zájemce o nepředstíranou relaxaci. V roce 2017 se konal Gulášfest 1x, grilování selete 2x a opékání párků 2x. Ve volebním roce 2018 se voličům nabídnou další masové speciality a sladkosti, nikoliv nějaké pohyby. Navrhuji, aby Fórum zdravého města se pro jistotu konalo opět na jaře, přitom nejpalčivější problémy města mohou ještě hořet, neboť pro krátkou dobu nemohou být ještě uhašeny.
Článek byl přečten 639×, komentářů (4) nových (4)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik