Náhradní banner

Věřte, nevěřte !

7. 11. 2017;

Až na dno nebo naši zlatí zastupitelé?

Před týdnem se zastupitelé sešli na 24. schůzi (v tomto volebním období). S uplývajícím časem (jako že dny, týdny, měsíce a roky plynou) a zjištěním, že sledovat, jak demokraticky zvoleni zástupci lidu mluví, jak se chovají a na co (ne)přijdou, nemusí nutně mi již dále vyplňovat můj čas.

Dnes pouze k 14 minutové rozpravě (diskusi) k návrhu na udělení čestného občanství , které jsme podali. Blíže třeba tyto články:
Podali jsme (další) návrh na udělení čestného občanství
Velikášství zastupitele Chlubny podlehli i rozumní lidé
Zvítězí rozum?
Jedovaté kouzlo osobnosti jednoho zastupitele a chvála kladečky věnců

Materiál, který k tomuto bodu jednání obdrželi zastupitelé (snad, jak je to zvykem) 10 dnů před konáním zastupitelstva - aby se na jednání připravili a event. prostudovali potřebné souvislosti - je tady.

Intenzita a úroveň slovních projevů, které náš návrh vyvolal, překvapí snad i ty, kteří jsou zvyklí na ledacos. Cíleně se nebudu vyjadřovat k tomu, kdo co řekl a jak, obraz si udělejte, ti, kdož jste se tady dostali, sami. Omezím se na fakta, která byste ale měli vědět a která nepřehlédněte, pokud se budete na projevy dívat a poslouchejte, co dotyčný/dotyčné mluví.* Téměř všichni diskutující přiznali, že jim o navrženého p. Nečase nejde a že chápou jeho zásluhy, ale….. vždy se něco našlo, proč občanství neudělit.
* Kritéria udělování čestného občanství mohli zastupitelé změnit, a to přinejmenším po dubnové schůzi, na které se někteří bili do prsou, že kritéria je třeba dodržovat (proto bylo projednání udělení čestného občanství odsunuto na říjen).
* S p.Nečasem, kromě toho, že jsem s ním telefonoval já, když jsem mu oznamoval záměr, jednal i (zprostředkovaně) vedoucí kanceláře tajemníka v rámci postupu, který byl nutný, nic nebylo zanedbáno.
* Pan Nečas se jmenuje Nečas, ne jinak.
* Pan Nečas obdržel státní vyznamenání.
* Opovržlivé vyjádření Trojákové koresponduje s její nenávistí.
* Rada zastupitelstvu doporučila čestné občanství udělit, při projednávaní vystoupili dva její členové (Ryšková a Hrdina) kriticky.
* Výsledky hlasování:

pozn.: Jestliže byl Hrdina proti a Trojáková a další, např. radní Paloncy a Szkandera, spíše to znamená, že by byli raději pro zamítnutí a nikoliv odložení. Jediný Petr Koláček, který se k návrhu postavil kladně, nehlasoval nakonec vůbec.
Magistru Chlubnovi vzkazujeme, aby nás nenazýval "kolegové", neboť těmi jsme nikdy nebyli. My si kolegy vybíráme.
Rozhodnutí zastupitelstva respektujeme.
Pokud porozumíte, co zastupitelé vedlo k jejich přímo státnickému rozhodnutí, ozvěte se. Vystoupivší s řečí zastupitelé neváhali zachránit Orlovou před "pomýleným" návrhem a neváhali najít mnoho argumentů, proč ta dělají.
Pomyslnou cenu za "nejvystižnější výrok", si podle mého skromného mínění, zaslouží komunistka Pustelníková. Představte si, Nečas nikdy nebyl v Orlové a mělo by se mu udělit čestné občanství?
Nejlépe by udělal, kdyby se představil na tomto zastupitelstvu a odpověděl na otázky, které zastupitelé i Pustelníkovou trápí: proč v Lazích bydlel tak krátko, proč se o Orlovou nezajímal, proč tu nejezdil, proč se o Orlové nezmiňoval, podobně jako třeba MISS, která za to vyfasovala 100.000 Kč. Pustelníková se nakrátko vrátila do starých časů a zavzpomínala na to, jak mohla lidi kádrovat, kontrolovat, katalogizovat a lustrovat.
Ale i ostatní mluvy byly dobré, že? Třeba Páleník tajně sní o tom, že by i on mohl být čestným občanem a Ryšková cituje neexistující ustanovení zákona o obcích.
Je na tobě, čtenáři, abys posoudil, zda členům zastupitelstva byla do vínku dána velkorysost a zda kolektivní moudrost, která zaznívala v jednacím estrádním sále Domu kultury při zhodnocení jednotlivých scének, měla umělecké výrazivo.
Rád bych závěrem zdůraznil, že 11. listopadu si připomínáme Den válečných veteránů. Co kdybyste si o tom něco přečetli?

Vlčí máky připomenou Den válečných veteránů
Připomeňte si Karla Brhela, který bojoval za naši svobodu
Když ani vaši nejbližší nevědí, že jste válečný hrdina. Z videa na podporu českých veteránů mrazí

Článek byl přečten 508×, komentářů (1) nových (1)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik