Náhradní banner

Zimní pneumatiky, Martin Luther a pivo

3. 11. 2017;

Je tu listopad. Větve stromů jsou již skoro bez listí, a to znamená, že konec roku se neúprosně blíží. Listopad je obecně považován za měsíc poněkud smuteční. Snad i proto, že si připomínáme ty, co již nejsou mezi námi. V přírodě obvykle je listopad velmi krásný. Je to ideální období pro procházky přírodou, které přinášejí vnitřní vyrovnanost a klid. Nastává rovnováha mezi světlem a tmou, a když neprší, padající i opadané listí má stále krásné zářivé barvy a vytváří nádherná panoramata.

S prvním listopadem ovšem přichází také zákon, který ukládá povinnost mít na motorovém vozidlu kategorie M nebo N obuté zimní pneumatiky pokud:
1. Je mezi 1. listopadem a 31. březnem
... a zároveň ...
2. na pozemní komunikaci se nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

Co to vlastně znamená?

Předně to znamená to, že není bezpodmínečně nutné mít zimní pneumatiky v období od listopadu do dubna. Pokud neplánujete vyjíždět, jestliže je venku souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, zimní pneumatiky mít nemusíte. Avšak pokud venku takové podmínky panují nebo se dají alespoň předvídat, nemůžete vyjet, pokud nemáte přezuto. Vše tedy záleží na vašem uvážení.. Dávejte si však pozor na značku zimní výbava, která na vybraných úsecích zavádí bezpodmínečnou povinnost zimních pneu. Není tedy nutné přezouvat hned 1.11., když je venku teplota vysoce nad nulou a stejně tak je možné přezout na letní klidně týden, dva před koncem zimního období, když předpověď počasí bude příznivá. Za porušení povinnosti použít za stanovených podmínek zimní pneumatiky mohou policisté řidiči uložit v blokovém řízení pokutu do 2000 korun. Pokud by další jízdou na nevyhovujících pneumatikách mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, jsou policisté navíc oprávnění zakázat řidiči další jízdu.

V listopadu ovšem také všechno postupně šedne, pokud nenapadne sníh. Příroda a mnohdy i naše myšlenky. Stalo se to i našim zastupitelům. Stejně jako v přírodě i jim se v hlavě stmívá čím dál, tím rychleji. O tom ale později (až se dozvím, jak hlasovali).

Zastupitelstvo schůzovalo 30.10.2017, den na to bylo výročí, kdy před pěti sty lety nabídl kněz Luther lidem svobodu, ale i nejistotu a odpovědnost před Bohem. Prodávání odpustků kritizovala již ve 14. a 15. století řada reformátorů včetně Jana Husa. Zdálo se však, že není na světě síly, která by touto nenáviděnou praxí dokázala otřást. To se ale mělo změnit. Mohučskému arcibiskupovi, kardinálu Albrechtovi Braniborskému, který prodejem odpustků mimo jiné řešil svoji prekérní finanční situaci, byl 31. října 1517 odeslán dopis s připojeným traktátem známým později jako 95 tezí. Jistý Martin Luther v nich argumentoval, že jedině Bůh může udělovat milost a ti, kteří skrze odpustky slibují ulehčení, nebo dokonce odpuštění hříchů, se prostě mýlí. Včetně papeže, kardinálů a biskupů.

Lutherovi se přisuzuje, že v rozhořčení přibil své teze na vrata kostela ve Wittenbergu, jakousi veřejnou nástěnku, a vyzval tím k veřejné disputaci. To se pravděpodobně nikdy nestalo. Faktem ale je, že se Lutherovy teze v německém překladu začaly rychle šířit nejen po Svaté říši římské národa německého (jak se tehdy dnešní území Německa nazývalo), ale i po dalších částech Evropy. Před pěti sty lety tak začala reformace, jedna z největších revolucí v dějinách starého světa.

Ačkoliv v zastupitelstvu máme dva kněze, tak ani jeden z nich toto významné výročí nepřipomněl. Nemuseli vyzvat přítomné v sále k modlení, ale nějaký slavnostně laděný akt mohli připravit. Třeba pozvat na bohoslužby k 500. výročí reformace do Třince.

Ovšem asi těžko, když jeden z nich (Slezská církev evangelická a. v.) je tak zaměstnán světskými věcmi, že si na to možná ani nevzpomněl, a druhý (Českobratrská církev evangelická) se zabývá spíše černochy.
I německá kancléřka se této události věnovala.

Ale pozor! Martin Luther a jeho následovníci proti katolické církvi protestovali mimo jiné také tím, že propagovali užití chmele při výrobě piva. V té době se totiž chmel nepoužíval, místo toho bylo pivo ochucováno a „konzervováno“ směsí bylin a koření, v níž byla třeba skořice nebo rozmarýn. Chmel byl považován za otravný, divoce rostoucí plevel, proto nebyl ani zdaněný. Církev chmel neměla v oblibě, a mezi důvody se počítá názor katolické mystičky a abatyše Hildegardy z Bingenu, která prohlásila chmel za škodlivý pro lidské tělo i mysl. Vařit pivo za použití chmele byl další ze způsobů, jak rebelovat proti katolíkům. A nešlo jen antikatolickou symboliku: obchodníci zjistili, že s chmelem pivo vydrží i delší cestu - takže se z něj stal předmět mezinárodního obchodu.

Podobně jako Lutherovi otevřel cestu vynález knihtisku, protože s ním ztratila církev monopol na psané slovo, s nástupem chmele přišla také o "monopol" na recept pro vaření piva.

Evangelický orlovský kostel pořádá mnoho, hodně a ještě více akcí (i s pomocí peněz města). Mohl jeho pastor připravit k tomuto slavnému výročí např. i Církevní pivo „Jubilejní reformační“, jak to udělali tady.

Měsíc padajícího listí můžeme vnímat také jako období, kdy se odhaluje to, co je jindy neviditelné a neviděné. Říjnový vichr v centru Orlové odvál plot, zastiňující příští chloubu našeho města. Co se skrývalo je odkryté. Teď bude vidět ještě líp, že se někdy i nepracuje, třeba o víkendech A čas běží vážení! Vůně listopadu má opravdu nezapomenutelné kouzlo, nechme se jim vést.
Článek byl přečten 457×, komentářů (1) nových (1)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik