Náhradní banner

Rozpočet na rok 2018 (příprava)

27. 8. 2017;

Léto (aspoň pro školáky) končí, kvapem tu bude podzim. A pak konec roku a krátce před ním schvalování rozpočtu města na rok 2018. Díky naprostému nezájmu občanů o tuto nejdůležitější věc ve veřejném životě, se rozpočet připraví bez jejich účastí. Připravuje ho nějaká (tajná) skupina. Kdo v ní je, lidí nechtějí vědět, tak se nic nezveřejňuje, proč také. Jiné informace jsou důležitější. Viz orlovská média a plakátovací plochy.

Možná se na tvorbě rozpočtu podílí i opozice, která opozici ani není, akorát její zastupitelé nejsou přímo v koalici. Třeba za KSČM je ve skupině, připravující rozpočet, i M.Koláček, který určitě zvedne ruku pro služební cesty do Crikvenice, aby dostal, jako protislužbu, peníze na Gracii. Jiní opozičníci, možná docent, jsou ve skupině proto, aby nebyly později potíže při schvalování zastupitelstvem. Platí pořád: Já na bráchu, brácha na mne.

Vše na úřadě má pod palcem místostarostka Jenčmionková, teda i ten rozpočet. Je vzděláním ekonomka, určitě prošla i nějakým školením, takže ona tu přípravu řídí, ona všechny poučuje (v dobrém slova smyslu), protože ona vše ví nejlíp. Má všechny položky v malíčku, s návrhem rozpočtu spí, mazlí se s ním, bude to její další dítě. Běda těm, kteří ji překážejí!

Škoda, že se ji na poslední rok, v jejím volebním období, nepodařil, po úspěších, jako

* vyhození Potyšové (místostarostka),
* vyhození Kapiasové (ředitelka Domu kultury),
* zestátnění soukromých školek,
* záchrana výdajů města znemožněním slev seniorům do kina,
* stop rekonstrukci letního koupaliště (ušetřeno 300.000.000 Kč),
* souhlas s navýšením dotace SMO na bazén (pro wellnes)
* setkání s prezidentem
* setkání s Babišem
* podíl na udělení čestného občanství Orlové prof. S.Kolíbalovi

zrealizovat i participativní rozpočet.

Takto zůstala - bohužel - opět ve stínu Potyšové. Ta, jako ředitelka Sociálních služeb města Orlová, nejen, že se má dobře, ale umí prodat svou práci. Například organizuje akce, které jsou vysoce hodnoceny (A DOSTÁVÁ ZA TO ZVLÁŠTNÍ VYSOKÉ ODMĚNY). Nikdo ji nekritizuje a ona si dělá, co chce.

Na příkladech některých měst (Ostravu není třeba připomínat) si ozřejmíte, oč tady jde.

Například Krnov do takzvaného participativního rozpočtu uvolnil 500 tisíc korun. Vítězem hlasování se stala fitness zóna před zimním stadionem. Nejen vítězná venkovní fitness zóna, ale také další nápady Krnovanů se stanou skutečností. Krnovská radnice chce totiž podpořit několik dalších návrhů přímo z peněz města. (MFDnes 22.8.2017)

I v Českém Krumlově radnice vychází vstříc svým občanům.

V hlavách ostatních našich radních a zastupitelů se zavedení participativního rozpočtu neusadilo. Harmonie obec-občan, komunální reprezentace-občan je stále iluzorní.

Participativní rozpočet je jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města. Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétní akce či projektu, zpravidla investičního charakteru. Projekt participativního rozpočtu (dejme tomu by se mohl jmenovat „Radnice pro lidi – lidé pro radnici“) by umožnil občanům zapojit se do rozhodování, jak se naloží s určitou částkou městských peněz. Lidé mohou sami vymyslet a rozhodnout, co se má v místě jejich bydliště za obecní peníze změnit nebo vylepšit.

Takovým přehledným způsobem, jak by se mohlo postupovat i v Orlové, je příklad města Sadská. Iniciativní zájemci si mohou klikat pro detaily.

Obdobně jako v Orlové (tedy participativní rozpočet NE) uvažují ale také jinde. Například v Třebíči nebo v Brně (tam jde o názor spolku Brno +).

Bylo by dobré, kdyby paní místostarostka se k tomu, proč participativní rozpočet ještě nemáme, vyjádřila. Vždyť řekla toto:

" ….. zapojit veřejnost do rozpočtového procesu. Naše vize je taková, že předtím, než se vůbec začne rozpočet tvořit, bychom udělali veřejné setkání s lidmi, kde bychom si poslechli, co vlastně chtějí ve městě realizovat. Samozřejmě, že jedna věc je to, co my musíme ze zákona nebo je nezbytná oprava nějaké budovy, ale druhá věc - že by se poté, co dokončíme akci Humanizace a budeme znát částky, které musíme uhradit, dal zrealizovat tzv. participativní rozpočet, kdy se občané v rámci určité částky v rozpočtu mohou rozhodnout o tom, co ve městě chtějí.“ zdroj.

Dříve nebo později se participativní rozpočet prosadí i v Orlové (snad jinak, než si amatérsky představuje Jenčmionková) a ti, co mu dnes nepřejí, se budou muset smířit s tím, že vývoj nezastaví a jejich moc dostane trhliny.

Přečtěte si i toto.
Článek byl přečten 817×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik