Náhradní banner

Dejme našemu městu novou tvář (aspoň na Zátiší)

22. 8. 2017;

Domov je pro moderního člověka metaforou ráje, kde se chce cítit bezprostředně a neohrožován, a to legitimizuje diskreditaci všeho a všech, co by mohlo tyto pocity bezprostředního štěstí narušovat.
Tyto pocity mi osobně narušuje v poslední době plechová čekárna na zautobusové zastávce Zátiší - čistička (směr centrum města), která patří do městského mobiliáře.

Městský mobiliář je souhrnné označení pro lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, informační tabule, zastávkové přístřešky, zahrazovací sloupky, šipkové systémy, stromové mříže, nádoby na zeleň a další prvky ve veřejném prostoru. Jde o soubor užitečných prvků, které doplňují a obohacují každodenní pohyb a život.

Obce a města se obvykle snaží o zvelebení svých veřejných prostor. Tam, kde je to nejpěknější, tam potom vodí delegace z družebních měst.

Teď v Orlové nemáme žádné pěkné centrum, jenom díru obkolesenou zastiňujícím plotem.

Na Zátiší, kde veřejných prostor v majetku města není moc, tak stejně není nic pěkného, a to, co tam je, je zanedbané. Protože tam se o to město nestará dobře. Vyspravené cesty po kanalizaci se začínají propadat, drolit, na ostatních každoročně přibývá zalátaných obdélníků.

Nejlépe na tom jsou asi občané, kteří bydlí podél cesty Zátiší. Když se vozovka zrevitalizovala (opravila), tak každému byl vybudován vjezd do jeho usedlosti a chodník podél. Snad jedinou vadou této komunikace je neobvykle množství kanálů, na které pohybující se stroje najíždějí a autům, motorkám a autobusům dávají zabrat (a možná je to i slyšet). Teď přibyl i radar, který bude zpomalovat rychlost některých účastníků silničního provozu.

Moderní město je nejen správní jednotkou, je také platformou utváření sociální identity svých obyvatel. V sociologickém smyslu je moderní život bez kulis městského prostoru nepředstavitelný. Obyvatelé, návštěvníci a další uživatelé měst (například ti, kteří si o daných městech čtou, plánují je navštívit, sní, že v nich jednou budou žít, preferují filmy odehrávající se v oblíbených městech) skrze své jednání materializují v každodennosti institucionální řády opřené o městské prostory.

Že to tak je: kolega již dlouho uvažuje o tom, že by navštívil Norilsk.

Materializace je myšlena jednak jako hmotný projev daného institucionálního řádu (zanedbaný městský mobiliář mimo turistické centrum města dává tušit, jaké jsou investiční priority samosprávy související s budovaným obrazem města), jednak interpretaci sociálních skutečností skrze městský prostor (při příchodu do nákupních center si většina nakupujících instinktivně drží tašku, aby kontrolovali, jestli je někdo neokrádá). Město také funguje jako značka, která administrativně a sociálně definuje své obyvatele a občany, odlišné od obyvatel ostatních měst: kolik měst se chlubí vyloučenými lokalitami jako Orlová? Kolik měst dotuje svými penězi (veřejnými penězi) zbytečnosti, aby si takovou lokalitu udržela? Kolik měst v zařízení, které bylo vybudováno za pomocí evropských peněz, si komunisté a jiní, ředitelky příspěvkových organizací, pořádají žranice a zakrývají to, že jde o pomoc Romům?

V některých městech, obcích, vesnicích je zcela jasný lokální patriotismus. Ten však v Orlové již dávno není, neboť zde jsou většinou přistěhovalci a jejich potomci, kteří zahltili domorodce. Oni jednoduše, tehdy (nábor do dolů), tady dostali byt, nijak zvlášť si Orlovou nevybírali.

Vedle významnosti centra pro upevňování vztahu obyvatel (viz rozjásané silvestry na momentálně neexistujícím náměstí, guláš festy, rockové terapie, jarmarky, dny Orlové, běhy za zdravím atd.) ke konkrétnímu městu se někde stále více prosazuje význam necentrálních městských čtvrtí. Jejich označení jako periferie (ne v Orlové) již nepostačuje, neboť tyto části začínají zdůrazňovat svoji existenci nezávisle od městského centra. Obvykle proto, že se tam nastěhovali majetní občané.

U nás by takovým příkladem mohl být Zimný důl/Lazy, kde i při nízkém osídlení, se tamní usedlíci tím, že se více a více hlásí o svá práva, určují (aspoň formou slibů starosty) částečný tok peněz.
Nemám možnost (a obcházet město se mi nechce) kontrolovat stupeň fyzické zchátralosti a deficitu veřejnoprávního okrašlovacího působení na místní veřejný prostor našimi (ne)zodpovědnými, akorát taková ulice Odlehlá by si zasloužila opravu (aspoň zasypat díry recyklatem). Možná ale někdo z města (zastupitel, radní, úředník, Ing. Szotkowská) by se tam mohli podívat (služebním autem). Tamní osadní výbor Výhoda se o kvalitu komunikací zajímá, akorát jenom někde. Nemohla by zastupitelka Kubalová, členka výboru, navrhnout rozšíření požadavků? Viz bod 5 a usnesení.
Viditelnou kulturní rupturu prostoru je vidět tam dole, u čističky odpadních vod a garáží. Je sice pravda, že na jaře byl příkop odvádějící zejména dešťovou vodu (do nějakého rychvaldského rybníku) vyčištěn, ale to je tak vše, čeho jsem si všiml.

Jedná o prostor občansky utlumený až pasivní. Naštěstí k poblízkým vyloučeným lokalitám, kterými se Orlová vyznačuje (viz výše) máme geograficky daleko (více než 15 minut chůze) a pořádek si udržujeme štěkáním psů a díky průjezdům vozidla městské policie všichni pobertové utekli.

Úřední deska samozřejmě v oblasti Zátiší není, ani nějaká oficiální vývěsní tabule (vitrína) města. U křižovatky "nahoře" je sice vysloužila dřevěná tabule, na kterou se přibíjejí nějaké informace občanských spolků, hlavně pak parte.

Donedávna mým jediným místním povyražením byla četba plakátů, které byly vylepovány v plechové čekárně nevalného vzhledu (kvalitativně svůj účel - chránit proti dešti, sněhu a větru však pořád splňuje) na autobusové zastávce. I když zastávkové čekárny ve vyloučené oblasti na ulici Slezská, jsou jiné……..

Betonové panely z padesátých let tam, jako my, nemají,


autobusy nemusí projíždět dírou.….. než přijel autobus, stačil jsem si z plakátů ledacos dozvědět, např., kdy mohu jít do kostela.
Vypadalo to takto:V červenci vývěsní tabule z čekárny zmizela a dodnes tam není.Za to přibývá lidová tvořivost:Možná, že se dočkáme lepších časů (dle hesla Ano, bude líp!), a i když Cikáni tam nebydlí, tak ten stařičký koš bude také zrevitalizován.


Článek byl přečten 626×, názory na článek zatím nejsou.
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik