Náhradní banner

Problémová čtvrť? Je třeba hledat řešení, říkají preventisté

17. 8. 2017;

Já říkám, že s ohledem na závratný počet preventivních projektů, které byly vymyšleny a realizovány, prevence nestačí. Pomohou švihadla.

Tento článek není namířen proti samotným strážníkům, není třeba, aby si na mne event. lépe tzv. posvítili. Jde o kritický pohled na nedostatečný, podle mého názoru, systém.

Sepsal jsem tuto úvahu pod dojmem skutečnosti, co se děje v Orlové-Porubě (vyjádřil jsem se k tomu v tomto článku). Dokresluje to i vyjádření odpovědných, kteří se rozhodli (chacha) učinit tomu přítrž! Další projekt, z řady těch (viz dále), nad kterým se všichni radují a vzájemně se poklepávají po ramenou, ačkoliv se zase nic nezmění. Plané řeči.

Výsledkem té přítrže je, že orlovští městští strážníci chtějí nastolit v Orlové-Porubě pořádek tím, že školí prodavačky Penny marketu jak nakládat se zloději či výtržníky. Když to tak vezmu, tak je nabíledni, aby byla orlovská Městská policie rozpuštěna a zrušena. Školit umí každý, kdo si nastuduje několik vět.

Kdo to umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. George Bernard Shaw

Jistě, je to přehnané, ale v podstatě je to tak. Občanům (určitě těm z Poruby) existence městských strážníků nepomáhá. Možná největší jejich přínos je, že stojí, v průběhu školního roku, u kruhových objezdů a hlídají školáky před přejetím autem. Údaje o této "službě" se pak vkládají do různých zpráv, které městskou policii v Orlové vychvalují. Také za to, že se neustále rozšiřuje kamerový systém a mnoho strážníků sedí před monitorem.

Tam, kde se snad 20 let nebo i více vyskytují rvačky, hádky, krádeže, obtěžování personálu v obchodech a restauracích, tak tam se proti těm tzv. nepřizpůsobivým" mají bránit lidé sami? To jako jak? Dostali na tom školení certifikáty a mají teď stejné pravomoce, jako městští strážníci nebo státní policie? Rád bych slyšel, co na tom školení bylo …..

O této části Orlové se už roky hovoří, jedná, sepisuje zprávy, vypracovává akční plány a projekty prevence kriminality. Kdo ale může, tak odtamtud uteče. Proč? Protože se situace horší a horší a nic nepomáhá. Dnes se mluví o nepřizpůsobivých, předtím o Romech.

Za ty roky se investovalo do vybudování Majáku který dnes stojí město miliony ročně a jaké jsou výsledky? Na papíře vynikající! Ve skutečnosti se tam pořádají žranice funkcionářů a komunistů a předstírá se, že Maják něco řeší. Ano - asi 15 zaměstnanců mají z toho mzdy (a Potyšová odměny navíc), občané prospěch nevidí (a proto protestují).

Před 10 lety se psalo toto. V Porubě byla tedy zřízena pobočka služebny Městské policie.

Pomohlo to? Ne!

Úředníci a radní podepsali úmluvu o spolupráci v Porubě. Pomohlo to? Ne!

Vzniklo tam sídlo orlovské pobočky Policie ČR. záměr
K čemu to přispěje, vysvětloval tehdy (dnes možná příští poslanec) Mgr. Martin Sliwka
Stejný muž spolu se starostou poklepal na základní kámen.

Je rok 2011, služebna již stojí. Dokonce je koncipovaná tak, aby se slušní lidé nemuseli potkávat s pachateli
Pomohlo to? Ne!

Vraťme se do roku 2011. V textu článku autorství dnešní ved. Odboru rozvoje a investic Ing. Martiny Szotkowské Město Orlová řeší sociálně vyloučené rómské komunity (dnes se hovoří o sociálně nepřizpůsobivých osobách) jsou takové věty:

* Velmi významným přínosem je realizace projektů z národních zdrojů jako jsou např. projekty prevence kriminality, mezi něž patří vybudování kamerového systému, zaměstnání romských asistentů, organizace víkendových pobytů, sociologické průzkumy, školení v dluhové problematice nebo práce s dětmi a rodinou.

* Hledat řešení není jednoduchou záležitostí. Nicméně je snahou vysílat do lokality hlídky. Převážně jsou vyslány smíšené hlídky Policie České republiky a městské policie. Po ukončení obchůzky se však situace vrací do původního stavu. Podle názoru policie je nejvhodnější rozšíření kamerového systému na místa, kde dochází ke koncentraci těchto osob. V rámci obchůzkové služby se navazuje kontakt s občany prostřednictvím terénních pracovníků.


pozn.: Stanovisko Ministerstva vnitra ke smíšeným hlídkám zde.

Rok 2013. Bezpečnost? Není to ideální, říkají obyvatelé Orlové-Poruby.

A co prevence? Jak se jí dařilo?

Orlová, jako všichni v ČR, postupovala a postupuje podle tohoto vzoru. Výsledek je ovšem tristní (žalostně trapný). Byl zpracován dokument, který se jmenuje Strategie území správního obvodu ORP Orlová. Pracovní tým na objednávku vypracoval a uvedl v tomto dokumentu mj. i "povídání" o bezpečnostní situaci a návrhy, co s tím. V materiálu jsou - asi za účelem jeho nafouknutí - údaje, které lze dohledat jinde, celkem jde o 346 nabobtnalých stránek.Když se někdo (nahoře) zeptá, tak jo, zabýváme se tím!

Některé citace z této Strategie jsou zajímavé tím, jak zcela podlézavě (vůči objednatelům) naznačují, jak je vše OK. Samozřejmě ona "prevence" je skloňováná ve všech pádech a vynášena na nebesa:
str.218

str.221

str.224


opakuji pozn.: Stanovisko Ministerstva vnitra ke smíšeným hlídkám zde

str.253


To myslím stačí. Na závěr těchto blahořečení, jak s kriminalitou zatočíme, uvedu (už nevím, kde jsem to našel, je toho plno, v každé obci, kraji) za vše hovořící větu: Podporou realizace efektivních preventivních aktivit lze potlačovat výskyt sociálně patologických jevů a zlepšovat bezpečnostní situaci v území.

V Orlové zřejmě žáden preventivní projekt efektivní nebyl. Hodnotící zprávy sice byly dobré, ale veřejný nepořádek zůstal a lidí otravuje.

Podle údajů v těch zprávách příčinou bude to, že pachatelé trestné činnosti a narušitelé veřejného pořádku jsou oběťmi našeho systému, který nedokázal jim sehnat práci, nenaučil je posílat děti do školy, neproškolil je v oblasti právního vědomí. Jenom jim dává sociální dávky.

A teď ještě něco zábavného (opět ze zpráv):

Stigmatizace lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách způsobuje, že tyto osoby a rodiny mají velmi nízký sociální kapitál potřebný například k tomu, aby byli schopni účinně vymáhat svá občanská práva. Proto se často stávají oběťmi rozličné trestné činnosti (lichva, obchod s drogami, obchod s lidmi, útisk, vydírání, apod.), jakož i různých forem diskriminace. Tato skutečnost má za nevyhnutelný následek nárůst jejich drobné majetkové trestné činnosti a jejich kriminální jednání je často jen pouhým důsledkem rozsáhlejší trestné činnosti, jejíž jsou oběťmi.
V sociálně vyloučených lokalitách se také projevuje deformovaná interpretace práva, což často vede k neuvědomovanému kriminálnímu či sociálně deviantnímu jednání.

Takže bysme to měli: chování nepřizpůsobivých osob je ospravedlnitelné. Škoda jen, že se dost málo píše a analyzuje příkoří, kterému jsou vystaveni přizpůsobitelní občané a neRomové.

Pokud je známo, tak běžně, mimo lokalitu, kde Městská policie a město chce zavést nový systém potírání narušování veřejného pořádku, se nic podobného neděje. Tak doufejme, že kromě proškolování prodavaček a vaření cikánských jídel v Majáku budou se nyní městští činitelé činit a pachatelé budou chytat jako zvířata, jak to signalizuje Blesk velitel Galia.

Mimochodem, ta videoukázka je dost naivní, pokud by měla simulovat skutečnost. A v zájmu šetření městského rozpočtu by myslím stačilo vybavit strážníky švihadly.
Článek byl přečten 611×, komentářů (6) nových (6)
TOPlist Zpět - Orloviny - Seznam rubrik